Dato for offentliggørelse
23 Sep 2019 10:01
Serienummer
S nr. 36
Resumé

Denne vejledning retter sig mod producenter af lønsystemer, lønservicebureauer og de virksomheder, der selv vil tilrette deres IT-lønsystemer, så der kan indberettes til eIndkomst og LetLøn.

Hvad er nyt?

Nyt i denne version 9.4 :

I afsnit 4.9 er beskrivelsen af record 6000 ændret, idet den skal gentages med samme cpr-nr, hvis der er flere forskellige feriepengeudbetalere på en fratrædende funktionær.

Teknisk omlægning af eIndkomst i weekenden 1. til 3. november 2019

Omlægningen er udsat fra første weekend i oktober til første weekend i november 2019.

Lørdag den 2. november 2019 mellem kl. 08.00 og 14.00 gennemføres en større teknisk omlægning af eIndkomst. Omlægningen gælder både Indberetning og Udstilling.

Der er ikke adgang til eIndkomst under omlægningen. Det er således ikke muligt,

  • at indberette til eIndkomst eller LetLøn hverken via upload eller indsendelse af filer eller via online.
  • at bestille og afhente eSkattekort
  • at afhente kvitteringer på indberetninger
  • at spørge på indberettede oplysninger
  • at hente oplysninger i eIndkomst Udstilling

Op til omlægningen sker der en trinvis nedlukning af adgangen til eIndkomst fra og med fredag den 1. november 2019. Der vil blive informeret nærmere herom.

Følg med på Driftsloggen, hvor mere præcis info vil blive givet.

eIndkomst Sterling File Gateway løsningen bliver ændret

Ændringen er udsat fra 5. oktober til 2. november 2019.

Samtidig med den tekniske omlægning af eIndkomst foretager vi lørdag den 2. november 2019 ændringer til Sterling File Gateway løsningen for indberetning af løn- og ansættelsesoplysninger.

Ændringerne har betydning for dig som indberetter, hvis du bruger SFTP adgang, eIndkomst WebClient eller gør brug af testpostkasserne i Sterling File Gateway.

Vi gennemfører ændringerne for at forbedre kvaliteten og sikkerheden i Sterling File Gateway - og i eIndkomst generelt.

De berørte brugere har fået særskilt mail om ændringen.

I samme anledning er en række vejledninger til den tekniske kommunikation via SFG ajourført og vil blive lagt på skat.dk/eIndkomst -> Vejledninger og blanketter i løbet af september 2019.

Hovedlevering af skattekort for 2020

Hovedleveringen af skattekort for året 2020 er planlagt til weekenden 22. - 24. november 2019. Leveringen er senere end normalt, men da de sidste oplysninger til forskudsopgørelsen først fastlægges i ugen før, er det ikke muligt at levere tidligere.

Nyt i version 9.3 :

I afsnit 4.19.1 er landekodetabellen udvidet med XK for Kosovo, der fremover accepteres i indberetninger.

Teknisk omlægning af eIndkomst i weekenden 4. til 6. oktober 2019

Lørdag den 5. oktober 2019 mellem kl. 08.00 og 14.00 gennemføres en større teknisk omlægning af eIndkomst. Omlægningen gælder både Indberetning og Udstilling.

Der er ikke adgang til eIndkomst under omlægningen. Det er således ikke muligt,

  • at indberette til eIndkomst eller LetLøn hverken via upload eller indsendelse af filer eller via online.
  • at bestille og afhente eSkattekort
  • at afhente kvitteringer på indberetninger
  • at spørge på indberettede oplysninger
  • at hente oplysninger i eIndkomst Udstilling

Op til omlægningen sker der en trinvis nedlukning af adgangen til eIndkomst fra og med fredag den 4. oktober 2019. Der vil blive informeret nærmere herom.

 Følg med på Driftsloggen, hvor mere præcis info vil blive givet.

eIndkomst Sterling File Gateway løsningen bliver ændret

Samtidig med den tekniske omlægning af eIndkomst foretager vi lørdag den 5. oktober 2019 ændringer til Sterling File Gateway løsningen for indberetning af løn- og ansættelsesoplysninger.

Ændringerne har betydning for dig som indberetter, hvis du bruger SFTP adgang, eIndkomst WebClient eller gør brug af testpostkasserne i Sterling File Gateway.

Vi gennemfører ændringerne for at forbedre kvaliteten og sikkerheden i Sterling File Gateway - og i eIndkomst generelt.

De berørte brugere vil få særskilt mail om ændringen.

Nyt i version 9.2:

I afsnit 4.9.1 er teksterne for indtægtsarter, der vedrører søindkomst, ajourført. 

 

Spørgsmål til ændringerne, bedes stilet til eIndkomst.proces@sktst.dk

ISBN-nummer
978-87-417-0543-9
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen