Dato for offentliggørelse
28 Sep 2020 16:03
Serienummer
S nr. 36
Resumé

Denne vejledning retter sig mod producenter af lønsystemer, lønservicebureauer og de virksomheder, der selv vil tilrette deres IT-lønsystemer, så der kan indberettes til eIndkomst og LetLøn.

Hvad er nyt?

Nyt i denne version 10.1:

I afsnit 4.9.1 er der indsat ny indtægtsart 175 til felt 37. Indtægtsarten skal bruges til andre corona-hjælpepakker end dem, der er særligt nævnt i under indtægtsart 69 og 171 - 173. Kun til brug for offentlige institutioner, der udbetaler corona-hjælpepakker.

I afsnit 4.15 er der indsat nyt felt 218 til indberetning af cvr-/se-nr. på udbetalende FerieGarantiOrdning. Feltet bruges ikke af arbejdsgivere mv. - udelukkende af FerieGaratiOrdninger.

Nyt i forrige version 9.9:

I afsnit 4.9.1., er der indsat ny indtægtsart 174 til brug for ATPs indberetning af førtidig udbetaling af feriemidler i felt 13. 

Spørgsmål til ændringerne, bedes stilet til eIndkomst.proces@sktst.dk

ISBN-nummer
978-87-417-0892-8
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen