Dato for offentliggørelse
18 Jun 2018 08:32
Serienummer
S nr. 40
Resumé

Denne vejledning viser uddataformater for sumkvitteringer samt fejl- og adviskvitteringer til virksomheder og lønservicebureauer, ved indberetning til eIndkomst/LetLøn.

Hvad er nyt?

To steder er henvisning til record 6000 felt 3 ændret til record 6001 felt 3.  Der var tale om en fejl i vejledningen. Der er ingen ændring til uddataformatet.

I afsnit 3.1 er der tilføjet bemærkninger om, at recordlængden på record 7100 afhænger af, hvad der er indberettet i felt 10 i record 1000.

ISBN-nummer
978-87-417-0253-7
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen