Blanketnr.
07.060
Formål med blanketten

Brug denne blanket, hvis du giver eller får en gave, som har en værdi, der er større end bundfradraget. Gå til Satser ved at klikke her - vælg Gaver.
Er gaven en kontantgave, skal blanket 07.016_A_kontantgaver anvendes.

OBS - Blanket 07.060 er ændret til 07.016_B (Andre gaver end kontanter).

PDF-udgave

Hent blanket 07.016_B (Andre gaver end kontanter)

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.