Indhold

Afsnittet indeholder

  • Regel
  • Eksempel

 

Regel

Er skatten efter PAL mindre end fradraget for udenlandske skat, efter PAL § 20, stk. 1, kan den skattepligtige fremføre skat betalt til , Grønland eller Færøerne, som ikke kan fradrages i årets skat, sammen med eventuel negativ skat efter PAL. Det fremførelsesberettigede beløb opgøres efter PAL § 20, stk. 1, og er det mindste beløb af:

  • skatten betalt til , Grønland eller Færøerne og
  • PAL-skatten af det positive udenlandske lempelsesberettigede beskatningsgrundlag.

 

Det vil sige, at den del af den udenlandske skat, der kan lempes for efter PAL § 20, stk. 1, kan fremføres, hvis beskatningsgrundlaget efter PAL er for lille til, at der kan foretages fuld eller delvis lempelse heri.

 

Betingelse for fremførelse

Det skal dokumenteres, at der i udlandet ikke er givet lempelse for udenlandsk skat af samme indkomst på selskabsniveau eller til den pågældende pensionsberettigede. Se PAL § 20, stk. 3, sidste pkt.

 

Eksempel

 

År 1

 

Beskatningsgrundlag

(15 pct.)

 

Indkomstart

Beløb

 

Indtægter fra kilder i Danmark:

 

 

 Gevinster, obligationer

2.000

 

 Renter, obligationer

 3.000

 

Udbytte, aktier

2.000

 

Indtægter fra kilder i udlandet:

 

 

Tab, aktier

- 17.000

 

Beskatningsgrundlag før PAL § 10

- 10.000

 

Overgangsfradrag efter PAL § 10, opgjort til /10 af grundlaget

2.000

 

Beskatningsgrundlag efter PAL § 10

-8.000

 

15 pct. skat

- 1.200

 

 

År 2

 

Beskatningsgrundlag
(15 pct.) 

 

Indkomstart

Beløb 

Indkomst beskattet i udlandet

Indkomst fra kilder i Danmark:

 

 

Tab, obligationer

- 27.000

 

Rente, obligationer

2.000

 

Indkomst fra kilder i udlandet:

 

 

Rente, obligationer

3.000

0

Gevinst, afståelse af fast ejendom

10.000

10.000 

Gevinst, aktier

8.000

0

Beskatningsgrundlag før PAL § 10

- 4.000

10.000

Overgangsfradrag efter PAL § 10, opgjort til 1/10 af grundlaget

400

-1.000

Beskatningsgrundlag efter PAL § 10

-3.600

9.000

15-pct. skat

- 540

1.350

Gevinsten i år 2 ved afståelse af den udenlandske faste ejendom, 10.000, er omfattet af dobbeltbeskatningslempelsen efter PAL § 20, stk. 1.

 

Der er ikke i udlandet sket beskatning af den udenlandske renteindtægt, 3.000, eller aktiegevinsten på 8.000. derfor er disse indtægter ikke er omfattet af lempelsen efter PAL § 20, stk. 1.

 

Da beskatningsgrundlaget i Danmark er negativt, kan der ikke gives lempelse for den i udlandet betalte skat i PAL-skatten. Den skattepligtige kan ifølge PAL § 20, stk. 3, fremføre den negative skat til følgende indkomstår.

 

Det fremførelsesberettigede beløb opgøres som det mindste beløb af

  • 1.000 (10 pct. af 10.000 - skatten betalt til andet land end Danmark, Grønland eller Færøerne) og
  • 1.350 (15 pct. af 9.000 - den danske skat af det positive udenlandske lempelsesberettigede beskatningsgrundlag gjort op efter danske regler).

 

Der kan således fremføres 1.000 til efterfølgende indkomstår.

 

Herudover er der negativ skat fra år 1 og 2 til fremførsel til efterfølgende indkomstår, henholdsvis 1.200 og 540, jævnfør PAL § 17, stk. 1.

 

Der kan således i alt fremføres 1.000 + 1.200 + 540, som er 2.740 til efterfølgende indkomstår.