Blanketnr.
07.061
Formål med blanketten

Blanketten skal anvendes af borgere, der er uenige i grundlaget for indeholdelse af A-skat eller afgift af de udbetalte beløb fra pensionsordninger.

Borgeren skal oplyse hvilke indbetalinger der i den skattepligtige indkomst ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for.

Formålet er at opgøre den skattefrie skatte- eller afgiftspligtige del af pensionsordningen.

Blanketten sendes til:

Skattestyrelsen
Sakskøbing
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

PDF-udgave

Hent blanket 07.061

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.