Dato for udgivelse
22 Dec 2008 14:32
SKM-nummer
SKM2008.1050.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-186188
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse
Emneord
Acontoskat, restskat, tillæg, restskattetillæg, godtgørelse, procenttillæg, selskabsskat, procent
Resumé
Godtgørelsesprocent, restskatteprocent og procenttillæg for indkomståret 2009 offentliggøres.
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 29 B, stk. 10

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 S.E.4.9.4

Under henvisning til § 29B, stk. 10, jf. stk. 8-9, i lovbekendtgørelse nr. 1037 af 24. august 2007 med senere ændringer om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv. meddeles det herved at:

  1. Godtgørelsesprocenten udgør 2,6 pct. med virkning for indkomståret 2009.
  2. Restskatteprocenten udgør 6,1 pct. med virkning for indkomståret 2009.
  3. Procenttillægget udgør 0,7 pct. for indkomståret 2009.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter