SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2009.829.SRRette indkomstmodtager, levering af rådgivningsydelser via personligt ejede anpartsselskaber samt spejling af ejerskab til udenlandsk skattetransparent selskab23-12-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.828.SRArbejdsudleje/entreprise23-12-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.827.SRMultimediebeskatning, mobiltelefon, bærbar PC23-12-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2009.826.SKATErklæring - ingen fradragsret for pensionsordning23-12-09Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2009.825.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, skt. 2, for 2010.22-12-09SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2009.824.SRAktieoptioner anset for retserhvervet på aftaletidspunktet22-12-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.823.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2.22-12-09SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2009.822.SKATOvergang til beskatning efter aktieavancebeskatningslovens § 19 og dermed lagerbeskatning som følge af lov nr. 98 af 10. februar 2009 - investor er et selskab - Styresignal22-12-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2009.821.SRUdenlandsk filial af dansk forsikringsselskab fritaget for CFC-beskatning22-12-09SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2009.820.LSRFradrag for betalt erstatning i forbindelse med selskabstømmersag22-12-09Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2009.819.LSRMomspligtens indtræden ved deponering af en del af købspris - fradrag for købsmoms af fællesomkostninger - fradrag for købsmoms ved opførelse af prøvehuse22-12-09Momspligt + FradragKendelse
SKM2009.818.LSRYdelser leveret over internettet - sundhedsydelser22-12-09Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2009.817.LSRModregning i børnefamilieydelse for en restance vedrørende daginstitutionsbetaling22-12-09Modregning og transportAfgørelse
SKM2009.816.LSRProteinbarers forhold til chokoladeafgiftsloven22-12-09Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teKendelse
SKM2009.815.SKATBøder - Colalovgivning - Pantmærkning - Gentagelsesvirkning - Ligeartet kriminalitet - styresignal22-12-09StrafStyresignal
SKM2009.814.LSROmkostningsgodtgørelse - udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med en klage til Landsskatteretten22-12-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2009.813.LSRDeltagelse i bestyrelsesmøder i dansk selskab - indtræden af fuld skattepligt - bindende svar22-12-09Personlig indkomst + Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2009.812.LSROmkostningsgodtgørelse22-12-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2009.811.LSR"Compensation payment" betalt til sælger af ejendom erhvervet af et kommanditistselskab - kurstab på gæld i fremmed valuta22-12-09Afskrivninger og fradragKendelse
SKM2009.810.LSRBeskatning af renteindtægter fra bankkonti22-12-09Personlig indkomstKendelse
SKM2009.809.LSRBeskatning af indtægter fra Norge22-12-09Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2009.808.LSRProduktionsskoles salg af landbrugsprodukter - momsfritagelse22-12-09Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2009.807.LSRDirektør og hovedaktionær - beskatning af værdi af fri bil stillet til rådighed22-12-09MotorkøretøjerKendelse
SKM2009.806.LSRAnsat - beskatning af værdi af fri bil stillet til rådighed22-12-09MotorkøretøjerKendelse
SKM2009.805.SRMultimediebeskatning, mobiltelefon21-12-09Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2009.804.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter21-12-09Dødsboer + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2009.803.ØLRRejsebureauers egne ydelser21-12-09Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2009.802.BRSkønsmæssig forhøjelse - skatteindkomster - straffedom for skatteunddragelse21-12-09Personlig indkomstDom
SKM2009.801.SRMultimediebeskatning, mobiltelefon med "begrænset bruger"21-12-09Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2009.800.SRMultimediebeskatning, fastmonteret mobiltelefon21-12-09Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2009.799.SRMultimediebeskatning, PC, Internetforbindelse, Telefon21-12-09Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2009.798.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2010 - Kontantomregning af overdragelsessummer.21-12-09Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2009.797.SKATGæstestuderende - Fritagelse for beskatning af visse udenlandske studerendes underhold for indkomståret 201021-12-09Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2009.796.SRDatterselskabsaktier og aktieavancebeskatningslovens § 4A, stk. 318-12-09Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.795.SRTegningsoptioner og retserhvervelsestidspunkt18-12-09Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.794.SRPersonundersøgelser for Kriminalforsorgen er ikke selvstændig erhvervsvirksomhed18-12-09Personlig indkomst + MomspligtBindende svar
SKM2009.793.SRAktieoptioner til medarbejdere og retserhvervelsestidspunkt18-12-09Selskabsbeskatning + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.792.SRGenbringelse i Spanien18-12-09Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2009.791.SRVedtægtsændringer og formueforskydning17-12-09Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.790.SRAktieløn - udnyttelsesmetoder, differenceafregning17-12-09Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.789.SRMultimediebeskatning, Tv-pakker til rådighed17-12-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.788.SRMultimediebeskatning, Tv-pakker til rådighed17-12-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.787.SRMultimediebeskatning, Tv-pakker til rådighed17-12-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.786.SRGrænseoverskridende fusion17-12-09Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.785.SKATMoms ved levering af affaldsbehandlingsydelse i forbindelse med udbetaling af skrotningsgodtgørelse - styresignal17-12-09MomspligtStyresignal
SKM2009.784.SRPersonalegoder - kaffeordning17-12-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.783.SRSalg af golfbane og regulering af tidligere foretagne momsfradrag - investeringsgoder17-12-09FradragBindende svar
SKM2009.782.SRSamarbejde mellem A-kasser ikke selvstændig afgiftspligtig person17-12-09MomspligtBindende svar
SKM2009.781.SRPersonalegoder, multimediebeskatning17-12-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.780.SRPersonalegoder, multimediebeskatning17-12-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.779.SRSundhedsordninger, medarbejdergruppe17-12-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.778.SRMultimediebeskatning, Pc´er17-12-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.777.SRPersonalegoder, multimediebeskatning17-12-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.776.VLRSyn og skøn - bilag til syns og skønstemaet16-12-09Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2009.775.ØLRSyn og skøn - bilag til syns og skønstemaet16-12-09Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2009.774.VLRSyn og skøn - forslag til egnet syns - og skønsmand - afgørende faglige egenskaber16-12-09Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2009.773.ØLRVirksomhedsskatteordningen - vederlag for konkurrenceklausul16-12-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2009.772.SRMoms - facilitering af betaling via dankort og PBS for en udenlandsk virksomheds ydelser til danske online computerspillere16-12-09Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2009.771.SKATVærdiansættelse for 2010 af visse personalegoder15-12-09Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2009.770.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201015-12-09SelskabsbeskatningMeddelelse
SKM2009.769.SKATLandbrug - vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte samt beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer for 200915-12-09VirksomhederMeddelelse
SKM2009.768.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 201015-12-09SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2009.767.ØLRStraffesag - bogføringsvirksomhed - forsæt - ApS - ikke adskilt økonomi - skøn over driftsudgifter - frifindelse byret - domfældelse landsret15-12-09StrafDom
SKM2009.766.ØLRAftaleindgåelse - aktieoptionsaftaler - ansættelsesfrister15-12-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2009.765.ØLRGenoptagelse - ekstraordinær - særlige omstændigheder - dobbeltbeskatning15-12-09Personlig indkomstDom
SKM2009.764.VLRFradrag - tab ved salg - lastbil - erhvervelse spekulationsøjemed - personlig interesse15-12-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.763.VLREjendomsavance - anskaffelsessum - indfrielse af pantehæftelser - gave15-12-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.762.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - ejerlejlighed - beboelse i ejerperiode - ophold 4 måneder - tilbageflytning tidligere bopæl14-12-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.761.VLRRetserhvervelsestidspunkt - projekthonorar - arkitekt14-12-09Personlig indkomstDom
SKM2009.760.ØLRLønsumsafgift - fordeling af dyrepassernes lønsum14-12-09Opgørelse, angivelse og betalingDom
SKM2009.759.SKATSambeskatning - selskabsskatter - betaling, hæftelse og inddrivelse - styresignal14-12-09Udlæg + Betalingsstandsning og konkurs + SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2009.758.VLRSkønsmæssig ansættelse - buffetrestaurant10-12-09Personlig indkomstDom
SKM2009.757.VLRFradrag for virksomhedsunderskud - udarbejdelse af projekt - bæredygtige byggerier10-12-09Personlig indkomstDom
SKM2009.756.DEPKommentar - Skatteministeriets ophævelse af højesteretssag - skattefritagelse for en havn (anke af Vestre Landsrets dom i SKM2009.468.VLR)09-12-09SelskabsbeskatningKommentar
SKM2009.755.SRFast ejendom-udlandet-genanbringelse af ejendomsavance09-12-09EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.754.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser07-12-09Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2009.753.BRFradrag - kurser og faglitteratur - kørsel og rejser - psykoterapeut - iværksætterydelse07-12-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.752.VLRRette indkomstmodtager - omgørelse07-12-09Personlig indkomstDom
SKM2009.751.ØLRBeskatning - fri bolig - indflydelse egen aflønningsform - skatteproces - domstolene - myndighed inddrog nye spørgsmål07-12-09Personlig indkomstDom
SKM2009.750.ØLRSyn og skøn - værdiansættelse af aktier (19. maj-kurs)07-12-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2009.749.SKATOphævelse af 15 pct.'s reglen i ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra b - Styresignal07-12-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2009.748.SRUdbetalinger fra Trust02-12-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.747.BRStutteri - ikke drevet erhvervsmæssigt - fradrag - underskud01-12-09Personlig indkomstDom
SKM2009.746.SRStruktureret obligation01-12-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2009.745.SRMedarbejderobligationer - overgangsregel - udstedelse i 201001-12-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.744.SRFraflytningsbeskatning - Genanbringelse - Tilbageflytning til Danmark - Indgangsværdi.01-12-09Afskrivninger og fradragBindende svar
SKM2009.743.SRCFC-beskatning af selskab hjemmehørende i Danmark01-12-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.742.SRRegulering af henstandssaldo - aktieombytning01-12-09Udenlandsk indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.741.SRDødsbo - fraflytterbeskatning aktier01-12-09Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.740.SRBolig nr. 2 - udlejning - parcelhusreglen01-12-09EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.739.SRGodtgørelse af el-afgift - Udlejning af forskelligt udstyr inkl. strøm01-12-09Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2009.738.SRMomspligt af generelle førstehjælpskurser01-12-09MomspligtBindende svar
SKM2009.737.SRRegulering af henstandssaldo01-12-09Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.736.SRAktieombytning - Montenegro01-12-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.735.LSRFradrag for kost og logi i forbindelse med turnusstillinger - bindende svar30-11-09Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2009.734.LSRBeskatning af cigaretsalg ombord på færge - afskrivning på overfartsrettigheder30-11-09TonnageskatKendelse
SKM2009.733.LSRBeskatning af fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med fraflytning til Spanien30-11-09Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2009.732.LSRSalg af tidsubegrænsede brugsretter til p-pladser i en fast ejendom - bindende svar30-11-09Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2009.731.LSRFradrag for rejseudgifter og kost og logi-godtgørelse under turnusophold - bindende svar30-11-09Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2009.730.LSRSømandsordningen - sejlads i Limfjorden - refusionsordningen30-11-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
SKM2009.729.LSRBrugte anparter - opgørelse af ejendomsavance30-11-09EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2009.728.LSRIndeholdelse af A-skat - vikarbureaus udlejning af personale med lægefaglig baggrund til hospitaler mv.30-11-09Angivelse og betalingKendelse
SKM2009.727.SRFri cykel, kontantlønsnedgang, afskrivningsregler30-11-09Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.726.LSRMomsfritagelse for ernæringsterapi30-11-09MomspligtKendelse
SKM2009.725.SKATKontorhoteller - godtgørelse af elafgift - styresignal30-11-09Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2009.724.BRSkønsmæssig forhøjelse - skattepligtig indkomst27-11-09Personlig indkomstDom
SKM2009.723.BRStutteri - drevet erhvervsmæssigt - fradrag - underskud27-11-09VirksomhederDom
SKM2009.722.HRAfvisning - anke til Højesteret - flere fristforlængelser - indlevering af ekstrakt27-11-09Personlig indkomstDom
SKM2009.721.VLRAfskrivning på bygning - garanti udlejning - lejers erhvervsmæssige benyttelse - bevisbyrde27-11-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.720.ØLRDødsbo - underretning om acontoudlodning -27-11-09Dødsboer + Arv og gaverKendelse
SKM2009.719.ØLREjendomsavance - salg af mælkekvote - efter salg af ejendom - salg til eget selskab27-11-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.718.SRAktieavancebeskatning værnsregel omvendte juletræer26-11-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.717.SRKapitaloverførsel omdannelse udbytte26-11-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.716.SRVærdipapir i puljeordning - transparent - frie midler - aktier - obligationer26-11-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.715.SRSkatterådet afviser at besvare en række spørgsmål om et grænsehandelskoncept23-11-09Øl, vin, spiritus og mineralvandBindende svar
SKM2009.714.HRSelskabstømning - sagsomkostninger20-11-09Økonomisk kriminalitetDom
SKM2009.713.HRAfvisning - anke til Højesteret - frist for afgivelse af ekstrakt20-11-09Om kommunikation og information samt kampagnerDom
SKM2009.712.SRSelskabsaktionær sambeskattes med tre selskaber som følge af aktionæroverenskomst20-11-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.711.SRVirksomhedsordning - erhvervsmæssig virksomhed20-11-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.710.SRSkattefrit salg af andelslejlighed efter endt udstationering samt fradrag for dobbelt husførelse.20-11-09Salg + Afskrivninger og fradragBindende svar
SKM2009.709.SRGenanbringelse i Polen via et K/S20-11-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.708.ØLRSkatte og afgiftspligtig - udstedte fakturaer20-11-09Momspligt + Personlig indkomstDom
SKM2009.707.BRDriftsudgifter - maskeret udlodning20-11-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.706.HRTilskud eller lån - sambeskatning - udenlandske selskaber - betydningen af fremmed ret20-11-09SelskabsbeskatningDom
SKM2009.705.BRHovedaktionærer - rådighed over sommerbolig - grundlag for beskatning - udstykningsplaner -20-11-09Personlig indkomstDom
SKM2009.704.SRTonnagebeskatning - erhvervelse af aktier i et rederi, der er omfattet af tonnageskatteordningen19-11-09TonnageskatBindende svar
SKM2009.703.SRTandforsikring - sundhedsforsikring19-11-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.702.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Skattestopværdier19-11-09EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2009.701.SRBehandling af funktionsnedsættelser momsfritaget som social forsorg og bistand18-11-09Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift + MomspligtBindende svar
SKM2009.700.LSRFradragsret for indbetaling på ophørspension18-11-09Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2009.699.LSRBeskatning af gevinster ved pokerspil - skønsmæssig forhøjelse18-11-09Personlig indkomstKendelse
SKM2009.698.LSROpgørelse af skattekurs - gaveoverdragelse af anparter18-11-09VirksomhederKendelse
SKM2009.697.LSRFritagelse for arbejdsmarkedsbidrag - udstationering til USA18-11-09Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2009.696.LSRAnmodning om genoptagelse af ejendomsvurdering - fastsættelse af fradrag i grundværdien for forbedringer18-11-09EjendomsvurderingKendelse
SKM2009.695.LSRAffaldsafgift og spildevandsafgift opkrævet for deponi og slamdepot - manglende målinger til opgørelse af spildevandsafgift18-11-09MiljøafgifterKendelse
SKM2009.694.SRFri kost - de ansattes deltagelse i spisning på en ældreafdeling18-11-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.693.SRFast måndelig kurtage18-11-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.692.SRMultimediebeskatning - telefonudgifter17-11-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2009.691.SRMomspligt af underleverancer til undervisning17-11-09MomspligtBindende svar
SKM2009.690.ØLREjendomsvurdering - vurderingsregler - ejendomsværdi stuehus - herregårde17-11-09EjendomsvurderingDom
SKM2009.689.BRSkattetillæg - ikke rettidig selvangivelse - tvivl om afleveringstidspunkt - bevisbyrde17-11-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2009.688.BRRegistreringsafgift - ombygget motorcykel - mistet identitet17-11-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2009.687.SRMultimediebeskatning - Computer og telefon kun til rådighed på arbejdspladsen, hvorimod computer og telefon nr. 2 er til rådighed for privat brug, ligesom disse kan stilles til rådighed i forbindelse med en kontantlønsnedgang13-11-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2009.686.SRMultimediebeskatning - Computer medtages på bopælen13-11-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2009.685.SRMultimediebeskatning - Mobiltelefon, der er spærret for private opkald13-11-09Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2009.684.SRMultimediebeskatning - PDA og mobiltelefoner13-11-09Selskabsbeskatning + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2009.683.SRMultimediebeskatning - Mobiltelefon og bærbar PC13-11-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.682.SRMultimediebeskatning - Arbejdsgivers betaling af fast beløb til medarbejdernes bredbåndsforbindelser13-11-09Selskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2009.681.SRMultimediebeskatning - PDA til rådighed13-11-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2009.680.SRMultimediebeskatning - Mobil dataforbindelse, softwarebaseret telefon, bærbar PC og mobiltelefon.13-11-09Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + VirksomhederBindende svar
SKM2009.679.SRMultimediebeskatning - Computer medtages på bopælen13-11-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2009.678.SRMultimediebeskatning - Bærbare computere til undervisere13-11-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2009.677.SRMultimediebeskatning - telefonudgifter13-11-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2009.676.SRMultimediebeskatning - bærbar computer til elever13-11-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2009.675.SRMultimediebeskatning13-11-09Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2009.674.SRUdenlandsk forsikringsordning - forsikringsmoment - negativ kapitalindkomst11-11-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.673.SKATLevering af forplejning og overnatning på patienthoteller/hospicer - styresignal11-11-09Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2009.672.SRVidereuddannelse, kontantlønsnedgang11-11-09Personlig indkomstAfgørelse
SKM2009.671.SRKontantlønsnedgang, ansatte i selvejende institutioner, der udfører arbejde for en kommune11-11-09Personlig indkomstAfgørelse
SKM2009.670.BREjendomsvurdering - benyttelseskode - større herregård - landbrug -hotel og restaurationsvirksomhed10-11-09EjendomsvurderingDom
SKM2009.669.HREjendomsavance - parcelhusreglen - benyttelse på afståelsestidspunkt - udlejet til undervisning - tidligere privat beboelse09-11-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.668.BRSøgsmålsfrist09-11-09Udleje og bortforpagtningDom
SKM2009.667.LSRIndeholdelse af rentekildeskat06-11-09Indeholdelses- og registreringspligtKendelse
SKM2009.666.LSRFradrag for moms af udgift til underholdning af kunder i storcenter - bindende svar (SKM2008.419.SR)06-11-09FradragKendelse
SKM2009.665.LSRYdelse fra engelsk selskab med initiering af betalingsoverførsler mv. - momsfritagelse - finansiel ydelse - bindende svar06-11-09Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2009.664.LSRMomspligt - leveringssted - danske kunders afhentning af hårde hvidevarer i Tyskland06-11-09Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseKendelse
SKM2009.663.LSRSkattepligtig indkomst - fortjeneste ved afståelse af fast ejendom til ekspropriationsberettiget - bindende svar06-11-09EkspropriationKendelse
SKM2009.662.LSRMomsfritagelse for aktivitet med træning på brikse06-11-09Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2009.661.SRAnmodning om skattefritagelse06-11-09ErhvervsejendommeAfgørelse
SKM2009.660.SKATFitnessabonnement - fordeling af vederlag på flere ydelser - styresignal06-11-09MomsgrundlagStyresignal
SKM2009.659.SRBefordringsfradrag - parcelhusregel - bolig nr. 2.05-11-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2009.658.SREfterskolefodbold, arrangement momsfritaget05-11-09Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2009.657.SRFeriecenter, samlet udlejning af bygning med ferielejligheder, momsfrit05-11-09Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2009.656.SRFeriecenter, udlejning af ferielejligheder opdelt i ejerlejligheder, badeland, momspligtig05-11-09MomspligtBindende svar
SKM2009.655.BRLandsskatterettens genoptagelse - nye oplysninger04-11-09VirksomhederDom
SKM2009.654.ØLRStraffesag - colalovgivningen - tredjegangstilfælde - ligeartet kriminalitet - fastsættelse af bøde04-11-09StrafDom
SKM2009.653.SROphævelse af grundskatteloftsansættelse- beløbsstørrelse- Skatterådets kompetence.04-11-09EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2009.652.SRFeriecenter, udlejning af ferielejligheder opdelt i ejerlejligheder, momspligtig02-11-09Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsgrundlag + Byggeri + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2009.651.SKATDen skattemæssige behandling af tilbagebetalt moms og lønsumsafgift - styresignal02-11-09Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + Andet om lønsumsafgift + Opgørelse, angivelse og betaling + Andet om moms + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseStyresignal
SKM2009.650.SKATPraksisændring som følge af SKM2009.333.HR - fradrag for udgifter til kost mv. og logi på tjenesterejse - genoptagelse - styresignal29-10-09Virksomheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2009.649.SRBørnepasning, kontantlønsnedgang29-10-09Selskabsbeskatning + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2009.648.DEPSkatteministeriets kommentar til SKM2009.333.HR - fradrag for udgifter til kost mv. og logi på tjenesterejse - ligningslovens rejsebegreb29-10-09Virksomheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKommentar
SKM2009.647.SRMomsfradragsret i museum med blandede aktiviteter29-10-09FradragBindende svar
SKM2009.646.SRAktieombytning - efterfølgende kapitalforhøjelse -holdingreglen28-10-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.645.SRSkattefri omvendt lodret fusion og efterfølgende spaltning samt stiftelse af partnerselskab28-10-09Indsatsværktøjer - private og virksomheder + Information og vejledning af private og virksomheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.644.SRUdstykning af grunde/selvstændig virksomhed28-10-09Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2009.643.SRSelskabs aktivitet med køb og salg af værdipapirer anset for foretaget fra Luxembourg samt skattemæssige konsekvenser heraf28-10-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.642.SRErhvervsklub havde ikke et fagforeningsmæssigt formål28-10-09Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsgrundlag + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2009.641.SRVærdiansættelse af frit logi for 200927-10-09Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2009.640.SRInvestering i obligationer27-10-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2009.639.SRDatterselskabsaktier og mellemholdingreglen27-10-09Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.638.SKATUdenlandsk lønindkomst - skattelempelse - 6-måneders-reglen - Styresignal27-10-09Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstStyresignal
SKM2009.637.SRIndskud andelsboligforening - tilbagebetaling - skattepligt27-10-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.636.SRSkattefri anpartsombytning uden tilladelse og efterfølgende skattefri ophørsspaltning uden tilladelse - holdingkravet27-10-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.635.SRSocial forening er momspligtig27-10-09MomspligtBindende svar
SKM2009.634.SRMomspligtig udlejning af ferielejligheder26-10-09MomspligtBindende svar
SKM2009.633.BRIndeholdelsespligt - A skat mv - arbejdsudleje - forskellige kontrakter - hæftelse - forsømmelighed26-10-09Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2009.632.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - samlivsophævelse - tilbageflytning26-10-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.631.ØLREjendomsavance - anskaffelsessum - forbedringsudgifter - dokumentation - før eller efter 1. januar 199326-10-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.630.BRErstatning - uberettiget udlæg - søgsmålsfrist26-10-09Udlæg + ForældelseDom
SKM2009.629.VLRFri bil - stjålet kørselsregnskab - efterfølgende udarbejdet kørselsregnskab23-10-09Personlig indkomstDom
SKM2009.628.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - salgsbestræbelser forud for indflytning - skatteproces - nyt påkendelsespunkt23-10-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.627.ØLRFradrag for rejseudgifter - turnusansættelse for læge - afstand - arbejdsdags længde23-10-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.626.BRAfståelse af fast ejendom - anskaffelsessum - dokumentation - bevisbyrde - opbevaringspligt regnskabsmateriale22-10-09Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + SelskabsbeskatningDom
SKM2009.625.BRSelskab - driftsomkostninger - leje af hovedanpartshavers ejendom - værdiansættelse21-10-09Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
SKM2009.624.SKATKommentar til SKM2007.340.SR og SKM2007.341.SR - Fradrag for rejseudgifter - Styresignal20-10-09Arbejdsgiverens særlige pligterStyresignal
SKM2009.623.SRJordombytning/Genanbringelse19-10-09EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.622.SRGenanbringelse i feriecenter19-10-09Udleje og bortforpagtning + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.621.VLROmgørelse19-10-09Udleje og bortforpagtning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.620.SKATBionedbrydelige bæreposer fremstillet på basis af plantestivelse - styresignal19-10-09MiljøafgifterStyresignal
SKM2009.619.BREjendomsavance - parcelhusreglen - tilbagekøb - beboelse i ejerperiode - erhvervsmæssig virksomhed - afskrivning driftsbygninger14-10-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.618.SRKontingentbetalinger12-10-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.617.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus nr. 2 - benyttelse i ejerperiode - stor udlejningsintensitet12-10-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.616.BROrdinær genoptagelse - fradrag for driftsomkostninger12-10-09Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.615.SKATListe over anerkendte flyselskaber08-10-09Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtStyresignal
SKM2009.614.BRSkatteproces - administrativ rekurs07-10-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2009.613.LSRInddrivelse - betalingsevnevurdering - frivilligt fastsat ægtefællebidrag06-10-09Afdragsordninger og henstandKendelse
SKM2009.612.LSRInddrivelse - modregning i overskydende skat for kommunalt boligindskudslån06-10-09Afdragsordninger og henstandKendelse
SKM2009.611.BRHenstand - sikkerhedsstillelse06-10-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2009.610.VLREjendomssalg - fordeling af afståelsessum - uafhængige parter - syn og skøn06-10-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.609.SKATAftale mellem told- og skatteforvaltningens direktør og formanden for Skatterådet om sager, som forvaltningen skal forelægge for Skatterådet06-10-09Politikker og retningslinier + Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
SKM2009.608.LSRInddrivelse - betalingsevnevurdering - tilbagebetaling af kontanthjælp og underholdsbidrag - afdragsordning06-10-09Afdragsordninger og henstandKendelse
SKM2009.607.SRFradrag - forsikring mod fartbøder06-10-09Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + VirksomhederBindende svar
SKM2009.606.LSRSkattefrit salg af ejendom - bindende svar06-10-09SalgKendelse
SKM2009.605.LSRSkattefrihed for medarbejderaktier tildelt efter fratrædelse06-10-09Personlig indkomstKendelse
SKM2009.604.ØLRStraffesag - grov skattesvig - aktieoptioner - salgssum - konto i Schweiz06-10-09StrafDom
SKM2009.603.ØLRGenvundne afskrivninger - særlige installationer - pensionsindbetalinger05-10-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.602.VLRStraffesag - overtrædelse af spilleautomatloven - mineralvandsafgiftsloven - øl og vinafgiftsloven - pantlovgivningen05-10-09StrafDom
SKM2009.601.ØLRStraffesag - manglende lovpligtige pantmærker - kildevand til udlevering - advokatkontor - beslaglæggelse - rækkevidden af retssikkerhedsloven § 9 - begrundet mistanke05-10-09Straf + MiljøafgifterDom
SKM2009.600.SKATMineralolieafgift mv. - godtgørelse - sejlads - fartøjer til ral- og sandsugning - praksisændring - styresignal02-10-09Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2009.599.ØLRStraffesag - urigtige og manglende - oplysninger - momsangivelser - indeholdelse - rengøringsfirma - fysiske og psykiske tilstand02-10-09Straf + Indeholdelses- og registreringspligt + Indberetning, regulering og efterangivelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserDom
SKM2009.598.ØLRStraffesag - overtrædelser - skattekontrolloven - momsloven - kildeskatteloven - arbejdsmarkedsbidragsloven - fiktive fakturaer - strafudmåling - fælles og tillægsstraf - ansvarsgennembrud02-10-09StrafDom
SKM2009.597.ØLRStraffesag - skatteplanlægning - forsætlig unddragelse - skat og arbejdsmarkedsbidrag - reelt ansættelsesforhold02-10-09StrafDom
SKM2009.596.ØLRStraffesag - momssvig - uregistreret virksomhed - manglende regnskaber - hærværk kontorcontainer - falsk forklaring i skifteret02-10-09StrafDom
SKM2009.595.SKATOvergang til beskatning efter aktieavancebeskatningslovens § 19 og dermed lagerbeskatning som følge af lov nr. 98 af 10. februar 200901-10-09Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2009.594.SRLeasehold - Thailand - ejerskab - leasingydelse01-10-09Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Ejendomme i udlandet + Udleje og bortforpagtning + Salg + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2009.593.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2009 - Kontantomregning af overdragelsessummer01-10-09Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2009.592.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 21 for indkomståret 201001-10-09Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2009.591.BRForhøjelse skattepligtig indkomst - varekøb - fradrag01-10-09VirksomhederDom
SKM2009.590.SRSkatterådet har ikke ændret Skatteankenævns afgørelse forelagt i henhold til skatteforvaltningslovens § 10, stk. 430-09-09Personlig indkomstAfgørelse
SKM2009.589.SRSkatterådet har ikke ændret Skatteankenævns afgørelse forelagt i henhold til skatteforvaltningslovens § 10, stk. 430-09-09Personlig indkomstAfgørelse
SKM2009.588.SRSkatterådet har ikke ændret Skatteankenævns afgørelse forelagt i henhold til skatteforvaltningslovens § 10, stk. 430-09-09Personlig indkomstAfgørelse
SKM2009.587.SRFrihed for beskatning og skattetræk ved Operation Dagsværk - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb30-09-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.586.SRPrivat brug af en firmabetalt brobizz til Øresundsbroen30-09-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.585.BRAfvisning - indbringelse for domstolene - søgsmålsfrist - overskridelse en dag - almindelig post29-09-09Afdragsordninger og henstandDom
SKM2009.584.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Skattestopværdier29-09-09EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2009.583.BRSkattepligt - bopæl28-09-09Personlig indkomstDom
SKM2009.582.BRMaskeret udlodning - forkøbsret - udenlandsk ret28-09-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2009.581.SRArrangementer udenfor momsloven22-09-09MomspligtBindende svar
SKM2009.580.SKATUdenlandsk valuta - parallelimport af fabriksnye biler24-09-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftSKAT-meddelelse
SKM2009.579.LSRAnmodning om omkostningsgodtgørelse for domstolsprøvelse af sag afgjort af Momsnævnet24-09-09Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2009.578.LSRFradrag for indgående moms - klager nægtet momsregistrering - afkrævet salgsmoms24-09-09FradragKendelse
SKM2009.577.LSRNulstilling af A-skat og AM-bidrag vedrørende løn udbetalt fra konkursramt selskab24-09-09Arbejdsgiverens særlige pligter + Angivelse og betalingKendelse
SKM2009.576.LSRBrugte anparter - prioriteringsydelse - anskaffelsessum - udbyderhonorar24-09-09SalgKendelse
SKM2009.575.LSRNulstilling af udbytteskat - selskab under konkursbehandling24-09-09VirksomhederKendelse
SKM2009.574.LSRFradragsret i forbindelse med interne leverancer mellem forskellige institutioner under en kommune24-09-09Momsgrundlag + FradragKendelse
SKM2009.573.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering24-09-09Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2009.572.SRVaccinationer udført af læger er fritaget for moms24-09-09Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2009.571.HRUdlægsforretning - skyldners hjemting - sidst tilmeldte folkeregisteradresse24-09-09UdlægDom
SKM2009.570.VLRIndeholdelsespligt - A-skat mv - udenlandsk arbejdskraft - arbejdsudleje - entreprise - hæftelse - forsømmelighed21-09-09Udenlandsk arbejdskraftDom
SKM2009.569.SRKommanditselskab og selskabsskattelovens § 2 C21-09-09Selskabsbeskatning + Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.568.SRTonnagebeskatning og ledelsens sæde21-09-09TonnageskatBindende svar
SKM2009.567.VLRSelskaber - interesseforbundne - lån - rentekorrektion21-09-09Transfer pricingDom
SKM2009.566.BRForrentning af overskydende skat21-09-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2009.565.SRCFC-beskatning personer21-09-09Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2009.564.SRSkattepligtig grænseoverskridende fusion og underskud21-09-09Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + VirksomhederBindende svar
SKM2009.563.HRDriftsomkostninger - generelt - periodeafgrænsning17-09-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.562.HRAfskrivninger - ejendomsinvesteringsprojekt - "brugt" anpart17-09-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2009.561.ØLRAfskrivninger - udbyttekontrakt17-09-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.560.VLRSalg rettighed lejede arealer - nedrivning af bygninger - driftsomkostninger - fradrag i afståelsessum17-09-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.559.SRForening - stiftelse af selskab - erhvervsmæssig virksomhed.17-09-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.558.HRHovedanpartshaver - rådighed over hotellejlighed17-09-09Personlig indkomstDom
SKM2009.557.SRAktier handlet på den canadiske børs "TSX Venture Exchange" betragtes som unoterede aktier17-09-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.556.SRSuccession - ubebygget landbrugsejendom - afvisning16-09-09Om kommunikation og information samt kampagnerBindende svar
SKM2009.555.ØLRBonus og tantiemer - koncernintern aktivitet - rette omkostningsbærer15-09-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.554.SRUdbyttebegrænsning ved en skattefri omstrukturering uden tilladelse15-09-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.553.SRUdlån af obligationer15-09-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2009.552.SRSelskab overgår til beskatning som investeringsselskab14-09-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.551.SRUdbyttebegrænsning efter en skattefri omstrukturering efter de objektive regler14-09-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.550.SRSelskab overgår til beskatning som investeringsselskab14-09-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.549.SRAndelsboligforening rentefradrag14-09-09Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2009.548.VLRFiskefartøj - salg - disponibel kapacitet - kvalifikation - driftsmiddel14-09-09Personlig indkomstDom
SKM2009.547.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - supplerende bolig - arbejdsmæssige årsager14-09-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.546.HRSagsomkostninger - procesrenter14-09-09TariferingDom
SKM2009.545.SRFlytning af skattemæssigt hjemsted til Schweiz14-09-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.544.HRMomspligt - interne leverancer - byggeri for egen regning - pålægsmoms - reparation og vedligeholdelse14-09-09MomspligtDom
SKM2009.543.SRMageskifte og genanbringelse14-09-09Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.542.SROphørsbeskatning grænseoverskridende fusion14-09-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.541.SRDispositivt afkald - diæt til politisk parti11-09-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.540.SRGældseftergivelse - datterselskab - kursgevinst11-09-09Virksomheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.539.SRSubjektiv skattepligt, fraflytning/tilflytning11-09-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.538.SRMedarbejderaktieordning i fransk moderselskab11-09-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.537.SRPersonalegoder, sundhedsordninger10-09-09Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.536.SRPersonalegoder, jule- og nytårsgaver10-09-09Virksomheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2009.535.SKATTinglysningsafgift - skadesløsbreve med pant i fast ejendom - genoptagelse - styresignal10-09-09TinglysningsafgiftStyresignal
SKM2009.534.LSRAfvisning af bindende svar10-09-09Arv og gaverKendelse
SKM2009.533.LSRBoligselskabs udlejning til kommune til serviceformål - bindende svar10-09-09Udleje og bortforpagtningKendelse
SKM2009.532.LSRMoms af forsendelse og transport af personbiler til en erhverver i et andet EU-land10-09-09Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Motorkøretøjer + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2009.531.LSRFradrag for prepayment fee (udgift ved indfrielse) af syndikeret lån før tid10-09-09Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2009.530.LSRSkattefrihed for gaver til fond - anvendt til fondens bundne kapital og ikke til uddelinger10-09-09SelskabsbeskatningKendelse
SKM2009.529.LSRTilbagebetaling af uberettiget opkrævet moms af gebyrer ved udstedelse af parkeringslicenser10-09-09Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2009.528.LSRSkattefritagelse ved salg af ejendom - ekspropriation - bindende svar (SKM2008.832.SR)10-09-09Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2009.527.LSRYdelse af leverancer mod vederlag ved modtagelse af offentlig støtte10-09-09MomspligtKendelse
SKM2009.526.SRSalg af skibsanpart omfattet af tonnageskatteordningen09-09-09TonnageskatBindende svar
SKM2009.525.SRCykler og betaling af abonnement for motionscenter - kontantlønnedgang04-09-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.524.SRBeskatning af et engangsbeløb udbetalt i forbindelse af opsætning af mobiltelefonantenner04-09-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.523.BRHævninger over mellemregningskonto - anset som yderligere løn04-09-09Personlig indkomstDom
SKM2009.522.ØLRAfskrivningsgrundlag - bygningsafskrivning - Landskatterettens kompetence04-09-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.521.ØLRAfskrivningsgrundlag - bygningsafskrivning04-09-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.520.SRBeskatning af Tv-programpakker03-09-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.519.SRSkyggesambeskatning - koncernintern overførsel af aktivitet - viderefakturering - eneste aktivitet03-09-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.518.SRBeskatning af sundhedsordning02-09-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.517.SKATSalg af adgang til sportsfaciliteter/udlejning af fast ejendom - styresignal02-09-09Udleje og bortforpagtning + Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2009.516.SRBeskatning af sundhedsordning02-09-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.515.BRKøberet til aktier - afståelsestidspunkt02-09-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2009.514.SREntreprisekontrakt/arbejdsudleje02-09-09VirksomhederBindende svar
SKM2009.513.SKATSkattefri virksomhedsomdannelse - stiftertilgodehavende - genoptagelse - styresignal02-09-09Selskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst + Ejendomsværdiskat + EjendomsskatStyresignal
SKM2009.512.SRBeskatning af scooter01-09-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.511.HRSkatteproces - materiel prøvelse - fradrag - driftsomkostninger01-09-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.510.BRAfslag - genoptagelse af skatteansættelse - erstatning - bestyrelsesansvar01-09-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.509.ØLRSkattesag - ikke henvist til landsret01-09-09Transfer pricingKendelse
SKM2009.508.SRTilskud til konceptudviklingsprojekt - Fremtidens Herregård01-09-09Fradrag og afskrivninger + Momspligt + FradragBindende svar
SKM2009.507.SRPersonalegode - bagatelgrænsen - overfaldsalarm/tyverialarm31-08-09Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.506.ØLRBetalingskorrektion28-08-09Transfer pricingDom
SKM2009.505.HRPersonforsikring - invalidepensionsordning - løbende udbetalinger28-08-09Personlig indkomstDom
SKM2009.504.VLREjendomsavance - blandet benyttet ejendom28-08-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + EjendomsskatDom
SKM2009.503.SKATLønsumsafgift - kommunernes udlån til indefrysning af ejendomsskatter m.v. - styresignal27-08-09Lønsumsafgiftspligt og registreringStyresignal
SKM2009.502.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - grundskatteloft26-08-09EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2009.501.HRMidlertidig momsfritagelse - konkurrencefordrejning25-08-09Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2009.500.SKATLønsumsafgiftsgrundlag - omsætningsfordeling - fordelingsprocenten skal opgøres med to decimaler - styresignal25-08-09Opgørelse, angivelse og betalingStyresignal
SKM2009.499.BREkstraordinær genoptagelse - ansættelsesfrist24-08-09Personlig indkomstDom
SKM2009.498.VLRAfskrivningsgrundlag - kommanditist - risikopræmie21-08-09VirksomhederDom
SKM2009.497.BRArmslængdeprincippet - genoptagelse - domstolsprøvelse21-08-09Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2009.496.BRSelskabsskatteforhold - driftsomkostninger - rette indkomstmodtager21-08-09Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.495.BRAfgrænsning af lønindkomst - indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed - fradragberettigede vedligeholdelsesudgifter - fast ejendom21-08-09VirksomhederDom
SKM2009.494.VLROmgørelse21-08-09SelskabsbeskatningDom
SKM2009.493.HRAfvisning19-08-09Personlig indkomstDom
SKM2009.492.ØLRMaskeret udlodning - ejendomsoverdragelse - hovedanpartshaver19-08-09Ejendomsavancebeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2009.491.DEPKommentar fra Skatteministeriet til Landsskatterettens kendelse i SKM2009.338.LSR vedrørende afgiftsgodtgørelse og delvis momsfradragsret for generalomkostninger19-08-09Energi og kuldioxid + FradragKommentar
SKM2009.490.SKATTinglysningsafgift - ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag19-08-09TinglysningsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2009.489.HRVidnepligt og editionspligt - advokat i ankesag - vedrørende SKM2008.626.ØLR19-08-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
SKM2009.488.ØLRFrist for sagsanlæg19-08-09DødsboerDom
SKM2009.487.HRRentefradrag - familielån - hævning over mellemregningskonto19-08-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
SKM2009.486.ØLRSambeskatning - tysk moderselskabs dækning - underskud i tysk datterselskab19-08-09SelskabsbeskatningDom
SKM2009.485.ØLRSambeskatning - tysk moderselskabs dækning - underskud i tysk datterselskab19-08-09SelskabsbeskatningDom
SKM2009.484.HRSkattefri tilførsel af aktiver - forudgående balancetilpasning19-08-09SelskabsbeskatningDom
SKM2009.483.BRSkattepligtig indkomst - uregistreret salg17-08-09Personlig indkomstDom
SKM2009.482.VLRFuld skattepligt - fraflytning - rådighed17-08-09Personlig indkomstDom
SKM2009.481.VLRStiftertilgodehavende - skattefri virksomhedsomdannelse - blandet ejendom17-08-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2009.480.BRFradragsret - vedligeholdelsesudgifter - forbedringer - udlejningsejendom14-08-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.479.VLRGolfanlæg - afskrivninger11-08-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.478.VLRUdlægsbeskyttelse - udlån fra erstatningskonto11-08-09UdlægDom
SKM2009.477.VLRSkønsmæssig fastsættelse - befordringsfradrag - overholdelse af frist10-08-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.476.HRSelvstændig virksomhed eller lønindkomst - hæftelse for A-skat07-08-09Personlig indkomst + Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2009.475.SRFuld skattepligt - ophold - hotellejlighed22-07-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.474.SRBegunstigede ikke skattepligtig af indkomst i trust22-07-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.473.SKATKapitalafkastsatsen for 200920-07-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenSKAT-meddelelse
SKM2009.472.BRMaskeret udbytte - ejendomssalg til hovedaktionær - armslængdeprincippet - kostpris større end markedsværdi10-07-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.471.BRVirksomhedsskatteordningen - blandet benyttet ejendom10-07-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2009.470.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - andelsforening - brugsret10-07-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.469.BRSkønsmæssig ansættelse - taxavirksomhed - privatforbrug10-07-09VirksomhederDom
SKM2009.468.VLRBetingelser for skattefritagelse - havne - havnerelaterede aktiviteter10-07-09SelskabsbeskatningDom
SKM2009.467.VLRFradrag for rejseudgifter - afstand - dobbelt husførelse - musikpædagog - fradrag driftsomkostninger i øvrigt - forventningsprincip10-07-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.466.VLRMoms og afgiftsmæssige konsekvenser - fællesregistrering - opgørelse af fradragsprocenten - godtgørelse - elektricitet og CO2 afgift10-07-09Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2009.465.VLRStraffesag - skattesvig - fiktiv fraflytning til Tyskland - lang sagsbehandlingstid - ikke nedsættelse af straffen - dokumentfalsk10-07-09StrafDom
SKM2009.464.LSROmbygget motorcykel - afgiftsmæssig identitet - solidarisk hæftelse09-07-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2009.463.LSRModregning i overskydende skat for ægtefælles skattegæld - særeje09-07-09Modregning og transportAfgørelse
SKM2009.462.LSROmkostningsgodtgørelse - sag ved Landsskatteretten om hæftelse for ikke-indeholdt A-skat09-07-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2009.461.LSRAnmodning om principskifte til realisationsprincippet med vilkår09-07-09Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdAfgørelse
SKM2009.460.LSRTilbagebetaling af acontoskat - datterselskab under konkurs09-07-09SelskabsbeskatningKendelse
SKM2009.459.LSRBeskatning af værdi af fri sommerbolig for hovedanpartshaver08-07-09Personlig indkomstKendelse
SKM2009.458.LSRFradrag for rejseudgifter - afbrydelse af rejse ved tilbagevenden til container-område08-07-09Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2009.457.LSROmkostningsgodtgørelse - sag ved Landskatteretten08-07-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2009.456.LSRMomspligt af indtægter, der opkræves som særskilt betaling hos besøgende for en tur med toget til og fra en turistattraktion - bindende svar08-07-09MomspligtKendelse
SKM2009.455.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter - skattefri tilførsel af aktiver08-07-09Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2009.454.LSRMoms af omkostninger afholdt til brug for salg af kreditforsikringer i forbindelse med eksport af varer til steder uden for EU - bindende svar08-07-09Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2009.453.LSRSalg af én af to samdrevne ejendomme - fradrag for indfortolket primobeholdning af grovfoder08-07-09Salg + ErhvervsejendommeKendelse
SKM2009.452.LSRTilbagebetaling af betalt udbytteskat - diskrimination af udenlandske investeringsforeninger - bindende svar (SKM2006.588.SR)08-07-09VirksomhederKendelse
SKM2009.451.LSRSkattemæssige konsekvenser af tilbagebetalt lønsumsafgift08-07-09Opgørelse, angivelse og betalingKendelse
SKM2009.450.LSREt selskabs ydelser til pensionskasse - arbejdsgiver- og selvbetalerindbetalinger - finansiel transaktion08-07-09Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2009.449.SRKøberetsaftale indgået ved ophævelse af ikke-ægteskabeligt samliv ikke anset for skattepligtig08-07-09EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.448.LSRFradrag for udgifter til erstatning og omkostninger i forbindelse med selskabstømmersager08-07-09Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2009.447.SRGenanbringelse af ejendomsavance - udgifter til ombygning af landbrugsejendom - afslag07-07-09EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.446.SRGenanbringelse - erstatning for manglende opfyldelse af kontrakt06-07-09EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.445.SRSambeskatningskreds - aktionæroverenskomst06-07-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.444.SRRette indkomstmodtager - vederlag - honorarer - datterselskab30-06-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.443.SKATManglende overholdelse af regnskabsregler - fratagelse af registrering som varemodtager - styresignal30-06-09Øl, vin, spiritus og mineralvand + Miljøafgifter + Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teStyresignal
SKM2009.442.SKATEngelsk selskab - danske aktionærer - skattefri aktieombytning - afslag30-06-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2009.441.ØLRProvianteringsregler - mindre rejseudstyrsgenstande - til videresalg ombord - færger til Norge30-06-09Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2009.440.SRMoms - inddrivelse af fordringer - debitorforsikring30-06-09Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2009.439.SRLønsumsafgift - grundlag for betaling af afgift i uddannelsesinstitution30-06-09LønsumsbegrebetMeddelelse
SKM2009.438.SRMoms - billeasingkoncept - finansiering af brændstof30-06-09Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2009.437.VLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - foretaget udlån30-06-09Personlig indkomstDom
SKM2009.436.VLRKonkurs - omstødelse - A-skat og AM - betaling på forfaldsdag30-06-09Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2009.435.BRMaskeret udlodning - bonus30-06-09Personlig indkomstDom
SKM2009.434.VLRStraffesag - skattesvig - rette indkomstår - rette ejer - aktieoptionsaftale - strafskærpelse30-06-09StrafDom
SKM2009.433.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2009 - kontantomregning af overdragelsessummer29-06-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2009.432.SRSpaltning - genanbringelse af ejendomsavance29-06-09EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.431.SRRette indkomstmodtager - konsulent29-06-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.430.HRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedaktionær samt bestyrelsesformand og medarbejder - ulønnet - fornøden kontrol29-06-09Personlig indkomstDom
SKM2009.429.SRNetworking - sponsortur - deltagerbeskatning29-06-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.428.SKATPraksisændring - virksomheders levering af ydelser i forbindelse med momsfritagne spil - momspligt - styresignal29-06-09MomspligtStyresignal
SKM2009.427.BRRentefiksering - eneanpartshavers tilgodehavende29-06-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2009.426.VLRStraffesag - medarbejderaktier - tvangsmæssig indløsning - selvangivelse af avancen29-06-09StrafDom
SKM2009.425.VLRStraffesag - skatteunddragelse - momsunddragelse - uregistreret virksomhed - brugte afmeldt momsregistreringsnummer29-06-09StrafDom
SKM2009.424.SKATMomsgrundlag - kantinemoms - spørgsmål/svar - styresignal29-06-09MomsgrundlagStyresignal
SKM2009.423.SKATMoms - kirke og kirkegårdsdrift i Folkekirken - styresignal29-06-09FradragStyresignal
SKM2009.422.SKATProcedure for behandling af indbragte ankenævnsafgørelser, der ønskes forelagt for Skatterådet efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3 - styresignal29-06-09Om kommunikation og information samt kampagnerStyresignal
SKM2009.421.SKATGenoptagelse af sager med ulovhjemlet modregning med daginstitutionsrestancer efter dagtilbudsloven i krav på børnefamilieydelser - styresignal29-06-09Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Modregning og transportStyresignal
SKM2009.420.SRAktietab kan ikke overføres til modtagende selskab ved skattefri fusion29-06-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.419.SRKontantlønnedgang - timeløn fastsat i bekendtgørelse29-06-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.418.SRStrukturerede obligationer - kursgevinst - udenlandsk valuta29-06-09Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.417.ØLRAdvokat og revisorudgifter - køb af datterselskaber26-06-09Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2009.416.SRMoms på ydelser leveret af læger og psykologer26-06-09Lønsumsbegrebet + Momspligt + MomsgrundlagBindende svar
SKM2009.415.VLRMaskeret udbytte - fri bolig26-06-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.414.SRFri sommerbolig samt ejendomshandel til vurderingen26-06-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.413.SRBeskatning af fri telefon26-06-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.412.SRPersonalegoder - betaling af private udgifter26-06-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.411.SRSuccession - nær medarbejder - beskæftigelseskrav25-06-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.410.SRSkattefri omdannelse af et kommandit-aktieselskab, P/S, til et aktieselskab25-06-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.409.SKATListe over anerkendte flyselskaber25-06-09Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2009.408.LSRAnmodning om tilladelse til at afregne svovlafgift efter udledning af svovldioxid25-06-09MiljøafgifterAfgørelse
SKM2009.407.LSRBidragspligt af tiltrædelsesbonus/sign on fee25-06-09Særligt for arbejdsmarkedsbidragKendelse
SKM2009.406.SRSkattepligtig af en "rabat" som modtages fra forsikringsmægleren i tilknytning til tegning af en kapitalforsikring25-06-09Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.405.SRBrancheforening inden for sundhedsområdet - momspligtig25-06-09MomspligtBindende svar
SKM2009.404.SKATGrænsehandel med hårde hvidevarer, elektronik mv. - styresignal25-06-09Handel med udlandet og betalingspligtige personerStyresignal
SKM2009.403.LSRBeskatning af værdi af fri bolig - arbejdsgiver lejer ejendom af koncernforbundet selskab, hvori den ansatte er hovedaktionær - bindende svar25-06-09Personlig indkomstKendelse
SKM2009.402.SRSelskab ikke anset for næringsdrivende med aktier25-06-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.401.LSROmkostningsgodtgørelse i forbindelse med klage til Skatteankenævnet og Landsskatteretten25-06-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2009.400.SRMoms i forbindelse med tilskud til kampagne25-06-09Fradrag + MomsgrundlagBindende svar
SKM2009.399.SREjendomsavance - genanbringelse - landbrug - parcelhusreglen25-06-09EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.398.ØLRVærdiansættelse af antikvitetsvarelager - overgang til privat formue - hammerslagspriser - fradrag sælgersalær25-06-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.397.BRSkønsmæssig ansættelse - lavt privatforbrug - spillegevinster - forlængelse af ligningsfrist - forventningsprincippet25-06-09Personlig indkomstDom
SKM2009.396.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - stor udlejningsintensitet25-06-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.395.SRMoms på serviceudgifter i forbindelse med leje af kontorarbejdspladser24-06-09Momspligt + MomsgrundlagBindende svar
SKM2009.393.LSROpgørelse af afskrivningsgrundlag for bygning - overgang til blandet anvendelse24-06-09Afskrivninger og fradragKendelse
SKM2009.392.LSRAnsættelse i udlandet - beskatning efter dagældende kildeskattelovs § 48 E24-06-09Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstKendelse
SKM2009.391.LSRAnmodning om fritagelse for arbejdsmarkedsbidrag - udenlandsk indkomst24-06-09Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2009.390.LSRAvance ved afståelse af fast ejendom - næringsvirksomhed24-06-09EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2009.389.LSRAftalestandard - levering af rådgivningsydelse24-06-09Andet om momsKendelse
SKM2009.388.LSRSambeskatning af koncernforbundne virksomheder - anpartshaveroverenskomst24-06-09SelskabsbeskatningKendelse
SKM2009.387.LSRVideresalg af biler - brugte biler - demonstrationsmodeller24-06-09Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterKendelse
SKM2009.386.SKATBødeforelæg på stedet - mindre smuglerisager - rejsegods - styresignal24-06-09Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + StrafStyresignal
SKM2009.385.SKATForenklede fakturaer - administrative bødeforelæg - styresignal24-06-09Straf + Momspligt + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserStyresignal
SKM2009.384.DEPMeddelelse om dansk-fransk aftale om beskatning af indtægt ved skibs- og luftfart24-06-09Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + Udenlandsk indkomstMeddelelse
SKM2009.383.BRUdlejning ejendom - slægtning - lejefiksering - skyggebudgets beskaffenhed - syn og skøn24-06-09Udleje og bortforpagtningDom
SKM2009.382.SKATKommentar til SKM2007.340.SR og SKM2007.341.SR - Fradrag for rejseudgifter - styresignal23-06-09Personlig indkomstStyresignal
SKM2009.381.SKATVærdiansættelse ved overførsel af fast ejendom fra virksomhedsordningen til privatøkonomien m.v. - præciseringer til SKM2009.57.SKAT22-06-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenStyresignal
SKM2009.380.VLRStraffesag - registreringsafgiftsloven - importerede tyske biler - forsynet med stelnumre - danske stjålne eller totalskadede biler19-06-09StrafDom
SKM2009.379.SKATMoms - regulering fra delvis fradragsret til fuld fradragsret for varer indkøbt til blandet brug - styresignal16-06-09FradragStyresignal
SKM2009.378.SRUdsendt af Danmarks Radio - ikke udsendt af den danske stat16-06-09Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.377.ØLRTinglysningsafgift - registrering af adkomstændring - ejendomme - utinglyst ejer16-06-09Salg + Tinglysningsafgift + KøbDom
SKM2009.376.BRFradrag - driftsomkostninger - dokumentation15-06-09Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
SKM2009.375.SRSambeskatningskreds - aktionæroverenskomst10-06-09Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
SKM2009.374.SRSalg og genkøb af investeringsforeningsbeviser med kort tidsinterval09-06-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.373.BRRejse og kursusudgifter - udland09-06-09Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
SKM2009.372.BRBeskatningsstedet - tjenesteydelser - webdesign og webhosting09-06-09Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2009.371.VLRStraffesag - revisor - momssvig - frifindelse09-06-09Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + StrafDom
SKM2009.370.SKATSkattemæssig behandling af tab på garantbeviser og indskud på garantkonti i sparekasser - styresignal04-06-09Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2009.369.ØLREjendomsavancebeskatning - parcelhusreglen - byggegrund - ikke vurderet træhus - administrativ praksis29-05-09Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.368.BRDiverse driftsomkostninger - advokatvirksomhed - udlejning ejerlejlighed - markedsleje - søn29-05-09Udleje og bortforpagtning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.367.BRErhvervsmæssig virksomhed - stutteri og landbrug - omlægning - syn og skøn29-05-09Virksomheder + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2009.366.SRSkattefri grenspaltning og værdiansættelser28-05-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.365.SRBrugsforening - udlodning til gavn for brugsforeningsbevægelsen eller almene forbrugsinteresser28-05-09Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2009.364.SRUdenlandsk forsikringsselskab fritaget for CFC-beskatning28-05-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.363.SKATSkattefri omstrukturering uden tilladelse fra SKAT og udbyttebegrænsningsperioden - styresignal27-05-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2009.362.SRKontantlønnedgang - sundhedsordning - handicaphjælper27-05-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.361.SREjendomsavance - ekspropriation - salg af jord til vandværk27-05-09Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.360.SKATOphævelse af visse cirkulærer, SKAT-meddelelse, skrivelser og cirkulæreskrivelser under tinglysningsafgiftsloven og stempelafgiftsloven - styresignal26-05-09TinglysningsafgiftStyresignal
SKM2009.359.SRMedarbejderaktier - retserhvervelse - beskatningstidspunkt26-05-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.358.SRKøberet - lejeaftale - fast ejendom - søskende26-05-09Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.357.SRFinansielle instrumenter - næringsdrivende - fradrag26-05-09Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2009.356.SRSamarbejdsaftale - velgørende organisationer - omsætningsbestemt ydelse - fradrag26-05-09Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2009.355.SRInvesteringsselskab26-05-09Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
SKM2009.354.SRGave fra indsamlede bidrag26-05-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.353.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - skattestop26-05-09EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2009.352.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - skattestop26-05-09EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2009.351.SREkstraordinær genoptagelse - ejendomsvurdering25-05-09EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2009.350.SRMulti-level-marketing - driftsudgifter - moms25-05-09FradragBindende svar
SKM2009.349.SREkspropriation - ejendommen i sin helhed25-05-09Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.348.BRHævninger fra selskab - udbytte - skattepligtig indtægt - skøn - ekstraordinær ansættelse - varslingsfrist25-05-09Personlig indkomstKendelse
SKM2009.347.SREjerlejlighedsejeres rentefradrag for gæld optaget af ejerlejlighedsforening20-05-09Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2009.346.SKATFastsættelse af ejendomsværdiskattegrundlaget for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 200820-05-09Ejendomme i udlandet + Ejendomsvurdering + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2009.345.SRMomsfri udlejning af feriebolig i separat længe til nedlagt landbrug20-05-09Udleje og bortforpagtning + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2009.344.BRFradrag for administrationsvederlag - armslængde19-05-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.343.BREjendomssalg - parcelhusreglen - enfamilieshus - del anvendt beboelse - del anvendt fritidsformål18-05-09Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.342.ØLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - solcentre - fri bil - virksomhedsdrift fra hjemmet18-05-09Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
SKM2009.341.BRGoodwill - tab15-05-09Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.340.LSRFortolkning af begrebet husstand i ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 114-05-09EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2009.339.LSRBetalingsevnevurdering - fradrag for udgifter til bil der benyttes til transport til og fra arbejdsplads14-05-09Eftergivelse og gældssanering + Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2009.338.LSRTilbagebetaling af elafgift - generalomkostning - delvis momsfradragsret14-05-09Energi og kuldioxidKendelse
SKM2009.337.LSRFradrag af rejseudgifter efter standardsatser hos Hæren - bindende svar14-05-09Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2009.336.LSROpgørelse af afskrivningsgrundlag i kommanditselskab14-05-09Afskrivninger og fradrag + Ejendomme i udlandetKendelse
SKM2009.335.LSROpgørelse af indkomst i et udenlandsk datterselskab - bindende svar (SKM2008.79.SR)14-05-09Udenlandsk indkomst + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2009.334.LSRFormidling af ydelser - momsfritagelse14-05-09Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2009.333.HRFradrag for rejseudgifter - afstand - sædvanlig bopæl - midlertidigt arbejdssted - benyttelse af tog14-05-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.332.SRBetaling af sundhedsudgifter til udsendt personel, der gør tjeneste i krigszoner14-05-09Indeholdelses- og registreringspligt + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2009.331.SKATLønsumsafgift og moms - almene boligorganisationer - rettelse til SKM2009.320.SKAT - styresignal14-05-09Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Opgørelse, angivelse og betalingStyresignal
SKM2009.330.ØLRPensionsafkastbeskatning - sambeskatning12-05-09Pensionsafkastbeskatning (PAL)Dom
SKM2009.329.ØLRGenoptagelse - anke12-05-09Sagsbehandling, journalisering og arkivregler + Om kommunikation og information samt kampagner + Udleje og bortforpagtningDom
SKM2009.328.BROmgørelse12-05-09Udleje og bortforpagtning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.327.ØLRLønmodtagere eller erhvervsdrivende - danserinder - natklub - A-skat12-05-09Indeholdelses- og registreringspligt + IndkomstarterDom
SKM2009.326.BRSkønsmæssig ansættelse - lavt privatforbrug - privat lån - lottogevinst - offentlige restancer12-05-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
SKM2009.325.ØLRDriftsomkostning - fremmed arbejdskraft - fakturaers realitet - bevisbyrde12-05-09Fradrag og afskrivninger + Fradrag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + VirksomhederDom
SKM2009.324.VLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesat regnskabsgrundlag - privatforbrug - lån familie12-05-09Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
SKM2009.323.VLRGrundværdiansættelse - fradrag - tilslutningsafgift - fjernvarme - værdiforøgelse12-05-09EjendomsvurderingDom
SKM2009.322.ØLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - negativt privatforbrug - skønsmargin07-05-09Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
SKM2009.321.SRRette indkomstmodtager - vederlag - konsulentvirksomhed06-05-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.320.SKATLønsumsafgift og moms - almene boligorganisationer - genoptagelse af afgiftstilsvar - styresignal06-05-09Momsgrundlag + Indberetning, regulering og efterangivelse + LønsumsbegrebetStyresignal
SKM2009.319.SKATMoms - udlejning af hotelejerlejligheder - styresignal05-05-09Udleje og bortforpagtning + Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2009.318.HRTab på fordring - sikkerhedsstillelse - avance ved aktiesalg05-05-09Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2009.317.BRFradrag - renteudgifter - administrationsomkostninger05-05-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.316.VLRSubsidiært udlæg - Børnefamilieydelse - trangsbeneficiet05-05-09UdlægKendelse
SKM2009.315.BRSyn og skønbegæring - imødekommelse eller afvisning05-05-09Salg + Ejendomsvurdering + EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2009.314.SRBeskatning af biler - stilstandsforsikring04-05-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.313.SRSkattefri omstrukturering uden tilladelse04-05-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.312.SKATCivilretlige krav - tilvejebringelse af eksekutionsfundament - styresignal04-05-09UdlægStyresignal
SKM2009.311.ØLRStraffesag - indfortoldning af ur - transit via Schweitz - deklareret i Schweitz04-05-09Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Privates ind- og udførsel samt rejseregler + StrafDom
SKM2009.310.SRForskerordningen - dansk arbejdsgiver - ansættelseskontrakt29-04-09Indkomstarter + Arbejdsgiverens særlige pligterBindende svar
SKM2009.309.SRDobbeltbeskatning - lempelse for indisk royaltyskat28-04-09Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2009.308.SKATHvor kan pantefogeden foretage udlæg for ejendomsskatter - styresignal28-04-09UdlægStyresignal
SKM2009.307.SRFri sommerbolig i udlandet - ansat hovedaktionær28-04-09Personlig indkomst + EjendomsværdiskatBindende svar
SKM2009.306.SKATSkattefri aktieombytning28-04-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2009.305.SRTonnageskatteordningen - flagfordeling27-04-09TonnageskatBindende svar
SKM2009.304.SRMoms - Levering af forsikringstransaktioner med integreret bygningseftersyn27-04-09Momspligt + Momsgrundlag + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2009.303.SRKulturinstitution - fradragsret gave27-04-09Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2009.302.LSRGave fra arbejdsgiver - vælges af den ansatte blandt udvalgte produkter på hjemmeside - indkomstpligt - bindende svar27-04-09Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomstKendelse
SKM2009.301.SREkspropriation - afståelse af restareal27-04-09Salg + Ejendomsavancebeskatning + EkspropriationBindende svar
SKM2009.300.SKATFairplay III-loven - styresignal24-04-09Straf + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Kontrolbestemmelser + Arbejdsgiverens særlige pligter + Indberetning, regulering og efterangivelse + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidlerStyresignal
SKM2009.299.SRBefordringsfradrag - fri bil finansieret ved reduktion af skattepligtig bruttoløn23-04-09Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2009.298.SRUdenlandsk investeringsenhed anset for selvstændigt skattesubjekt23-04-09Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.297.SRMedarbejderaktier og tvangsindløsning23-04-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.296.SRBeskatning af feriebolig23-04-09Udleje og bortforpagtning + Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.295.SRGenanbringelse - ejendom - erhvervsmæssig anvendelse - byggemodning23-04-09EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.294.SRAndelsboligbevis - delvis erhverv - avance - genvundne afskrivninger på lejede lokaler23-04-09Afskrivninger og fradrag + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.293.SRBeskatning af biler - stilstandsforsikring23-04-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.292.SRBeskatning af biler - stilstandsforsikring23-04-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.291.SRBeskatning af biler - stilstandsforsikring23-04-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.290.SRHusstandsvindmøller - underskud - virksomhedsskatteordning - afskrivning23-04-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2009.289.SREn køberetsaftale, der var indgået med den berettigedes afdøde kæreste, blev gjort gældende overfor den berettigedes far23-04-09Udleje og bortforpagtning + KøbBindende svar
SKM2009.288.SRTab på garantkonti i sparekassen A fradragsberettiget for selskab22-04-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2009.287.SREn fysisk persons tab på garantbeviser i Sparekassen A kunne ikke sidestilles med tab på aktier22-04-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2009.286.SRAktionæroverenskomst ikke anset som en aftale om fælles bestemmende indflydelse21-04-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.285.SRFradrag for kompensationsbeløb anvendt til betaling for opgivelse af forkøbsret21-04-09Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.284.SKATBeskatning af fribolig - løbende ydelser - genoptagelse af skatteansættelser på grund af afgørelse fra Højesteret om beskatning af fribolig - styresignal21-04-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Udleje og bortforpagtning + Personlig indkomstStyresignal
SKM2009.283.SKATOffentlige trafikselskaber er omfattet af lønsumsafgiftspligten - styresignal21-04-09Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Lønsumsafgiftspligt og registreringStyresignal
SKM2009.282.SRSuccessions- og køberetsaftale mellem forældre og søn21-04-09Køb + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Erhvervsejendomme + Personlig indkomstAfgørelse
SKM2009.281.SRSkattefri godtgørelse til ulønnede medhjælpere - politisk parti - indberetning21-04-09Fradrag og afskrivninger + Indkomstarter + Angivelse og betaling + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.280.LSRLandsskatteretten som klagemyndighed - afgørelse af privatretlig karakter21-04-09Om kommunikation og information samt kampagner + UdlægAfgørelse
SKM2009.279.LSROmkostningsgodtgørelse - sag ved Landsskatteretten - medhold i overvejende grad21-04-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2009.278.LSROpkrævning af momsreguleringsforpligtelse - overdragelse af ejendom21-04-09Salg + Erhvervsejendomme + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseKendelse
SKM2009.277.LSRHovedanpartshaver rette indkomstmodtager af konsulenthonorarer - selvangivet som indkomst i selskab21-04-09Personlig indkomst + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2009.276.LSRBeskatning af internet-pokerspil - bindende svar21-04-09Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Personlig indkomstKendelse
SKM2009.275.LSRMoms afløftet i forbindelse med opførelse af feriecenter21-04-09Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + MomspligtKendelse
SKM2009.274.LSRFritagelse for registreringsafgift - brug af firmabil i udlandet21-04-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2009.273.LSRAfgiftspligt efter elafgiftsloven - egenproduceret elektricitet21-04-09Energi og kuldioxidKendelse
SKM2009.272.DEPMomsfradrag - leasing af personbiler - forholdsmæssig betaling af registreringsafgift21-04-09Motorkøretøjer + FradragMeddelelse
SKM2009.271.HRDriftsomkostninger - løn - bonus til to direktører - salg af selskab21-04-09Indeholdelses- og registreringspligt + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.270.BRForhøjelse af lejeindtægter21-04-09Udleje og bortforpagtningDom
SKM2009.269.BRVedligeholdelsesudgifter - udlejning sommerhus - regnskabsmæssig metode - forholdsmæssig - udlejede uger - kalenderår21-04-09Afskrivninger og fradrag + Udleje og bortforpagtningDom
SKM2009.268.SKATIndgåelse af afdragsordninger som kulanceaftaler på inddrivelsesområdet - styresignal20-04-09Afdragsordninger og henstandStyresignal
SKM2009.267.BREjendomsavance - parcelhusreglen - salg helårsbolig - anvendt som fritidsbolig - formål med anskaffelse17-04-09Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.266.ØLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskab - skøn over bruttoavance - slagter16-04-09Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2009.265.VLRMineralolieafgift - opvarmning af staldbygninger - forsøgsdyr16-04-09Energi og kuldioxidDom
SKM2009.264.ØLRMoms - fradrag i momsgrundlaget - tab på fordring16-04-09Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + MomsgrundlagDom
SKM2009.263.VLRGodtgørelse af mineralolieafgift - anvendelse af motorbrændstof - registreret motorkøretøj.16-04-09Energi og kuldioxidDom
SKM2009.262.VLRUdeholdt omsætning - maskeret udbytte16-04-09Personlig indkomstDom
SKM2009.261.SKATOpgørelse af afskrivningsgrundlaget for investorer i anpartsprojekter II - styresignal14-04-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivningerStyresignal
SKM2009.260.ØLROmgørelse - køb og salg af aktier - ny part14-04-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2009.259.BRVirksomhedsophør07-04-09Ophør af virksomhed + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.258.ØLRFogedforbud07-04-09Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillingerKendelse
SKM2009.257.ØLRTynd kapitalisering - værdiansættelse af aktier06-04-09Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningDom
SKM2009.256.BRGaver - ophævelse af samliv - ugifte06-04-09Arv og gaverDom
SKM2009.255.VLRStraffesag - skatteunddragelse - momsunddragelse - udeholdt omsætning - regnskabsuorden - uregistreret virksomhed06-04-09Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + StrafDom
SKM2009.254.BREjendomsavance - næring - ejerlejligheder - udlejningsejendomme - bevisbyrde03-04-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.253.BREjendomsavance - parcelhusreglen - ejerlejlighed - beboelse i ejerperiode - ophold 4 måneder - tilbageflytning tidligere bopæl03-04-09Udleje og bortforpagtningDom
SKM2009.252.BRFradrag driftsomkostninger - hestetransporter - privat anvendelse - kørselsregnskab - skøn03-04-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.251.SRKøberetsaftale mellem far og datter31-03-09Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.250.SRErstatning for frivillig aftale om etablering af vådområde - afvisning30-03-09Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.249.SRBegunstiget ikke skattepligtig af indkomst i trust30-03-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2009.248.VLRLønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - eget skib - sejlads med unge fra institution - bopæl på skibet30-03-09Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Personlig indkomstDom
SKM2009.247.VLRMaskeret udlodning - udlejning af lejligheder - hovedanpartshavers børn30-03-09Udleje og bortforpagtning + Personlig indkomstDom
SKM2009.246.SRDelårsopgørelse - underskudsbegrænsning - børsnoteret selskab30-03-09Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.245.ØLRFradrag i indkomst - renteudgifter30-03-09Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2009.244.BRErhvervsmæssig virksomhed - filmproduktion - formalia30-03-09Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2009.243.BRIndtægter ved spil - Oddset30-03-09Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Personlig indkomstDom
SKM2009.242.BRBeskatning af renter - børns opsparingskonti30-03-09Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2009.241.SKATForbehold ved digital selvbetjening og genoptagelse - styresignal30-03-09TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Om kommunikation og information samt kampagnerStyresignal
SKM2009.240.SKATForældelsesmæssige virkninger af genoptagelsestilsagn - styresignal30-03-09Forældelse + Modregning og transport + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerStyresignal
SKM2009.239.HRBil til rådighed - parkeret ved bopæl - kørselsregnskab30-03-09Personlig indkomstDom
SKM2009.238.SRErstatning for frivillig aftale om tinglyst dyrkningsbegrænsning - skattefritagelse30-03-09Ejendomsavancebeskatning + EkspropriationBindende svar
SKM2009.237.SRDen skattemæssige behandling af naboers ret til at få overskud/pligt til at dække underskud ved et vindmølleprojekt30-03-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.236.SRSkattepligtig overdragelse af aktier - værdiansættelse30-03-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.235.SRSkatteankenævnsafgørelse ikke ændret af Skatterådet30-03-09Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2009.234.SRTilbagebetaling af overdækning - skatte-/momspligt27-03-09Virksomheder + Personlig indkomst + Momspligt + MomsgrundlagBindende svar
SKM2009.233.SRLevering af guideydelser fra incoming-rejsebureau blev anset for momsfritaget kunstnerisk virksomhed27-03-09MomspligtBindende svar
SKM2009.232.SKATBeskatning af tegningsretter til aktier i f.eks. Nordea - styresignal27-03-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2009.231.SRCFC-indkomst - finansiel virksomhed i øvrigt27-03-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.230.BRRette indkomstmodtager - konsulentvirksomhed - hovedanpartshaver - tilskud til selskab27-03-09Personlig indkomstDom
SKM2009.229.HREjendomsavance - pristalsregulering anskaffelsessum - ejendomme erhvervet før 19. maj 1993 - forbedringer - lovhjemmel27-03-09Køb + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.228.SRKapitalforhøjelse - efterfølgende udlodning af udbytte27-03-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.227.SRLodret omvendt fusion - skattefri27-03-09Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.226.BRFradrag driftsudgifter - beskatning fri telefon - fradrag underholdsbidrag - assurandør27-03-09Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
SKM2009.225.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesætteligt regnskab27-03-09Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
SKM2009.224.SKATSamtidig overtrædelse af skattekontrollovens § 16 og arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 1, litra a) - styresignal26-03-09Indsatsværktøjer - private og virksomheder + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + StrafStyresignal
SKM2009.223.SROphørsspaltning efter de objektive regler samt efterfølgende fusion26-03-09Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.222.LSRFastsættelse af fradrag i grundværdien for forbedringer26-03-09Afskrivninger og fradrag + EjendomsvurderingKendelse
SKM2009.221.LSRBevilling til toldoplag type E - biler opbevaret i showrooms hos forhandler26-03-09Særlige procedurerKendelse
SKM2009.220.LSRIndskud på ophørspension med fradragsmæssig virkning ved delvis ophør af landbrugs-virksomhed26-03-09Fradrag og afskrivninger + Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Ophør af virksomhedKendelse
SKM2009.219.LSRGodkendelse af fradrag for moms - leje af udenlandsk arbejdskraft26-03-09Udenlandsk arbejdskraft + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + FradragKendelse
SKM2009.218.LSRMomsfradrag for udgifter afholdt af zoologisk have - godtgørelse af energi- og vandafgifter26-03-09Energi og kuldioxid + FradragKendelse
SKM2009.217.LSRFritagelse fra skattetræk af indekskontrakter - bosiddende i udlandet26-03-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstKendelse
SKM2009.216.LSRMineralvandsafgiftspligt - varer indkøbt i udlandet26-03-09Øl, vin, spiritus og mineralvandKendelse
SKM2009.215.LSRNorsk lønmodtager - arbejdsmarkedsbidrag af indkomst ved udlejningsvirksomhed i Danmark26-03-09Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2009.214.LSRSpildevandsafgift - ændring af opgørelsesmetode - godtgørelse26-03-09Indberetning, regulering og efterangivelse + MiljøafgifterKendelse
SKM2009.213.SREkspropriation til fordel for golfbane25-03-09Salg + Ejendomsavancebeskatning + EkspropriationBindende svar
SKM2009.212.SRArbejdsudleje - entreprise - gartneri24-03-09Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomstBindende svar
SKM2009.211.SRForening, der udbyder adgang til at dyrke sport, er omfattet af bestemmelse om momsfritagelse24-03-09Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2009.209.VLRStraffesag - indsmugling af cigaretter - falske tyske stempelmærker - videretrans af container23-03-09Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + StrafDom
SKM2009.208.SKATAktier i ebh bank - kurs ved suspension fra børsen - styresignal23-03-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2009.207.SRPAL - pensionskasse - kompensationsbeløb - tilsvarende ordning23-03-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2009.206.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - salg 2 mdr. efter opførelse - 1,6 km fra bopæl - benyttelse i ejerperiode20-03-09Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.205.BRFratrædelsesgodtgørelse - åremålsansættelse - overgangsbestemmelse - ny lovgivning20-03-09Personlig indkomstDom
SKM2009.204.BRKontantomregning - aktiers afståelsessum20-03-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2009.203.VLRSøgsmålsfrist - anke/kære20-03-09KontrolbestemmelserDom
SKM2009.202.BRMaskeret udbytte - import af vin - udtaget til egen nytte20-03-09Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2009.201.BRMaskeret udlodning - opløsning af selskab20-03-09Ophør af virksomhed + Personlig indkomstDom
SKM2009.200.BRKommanditisters fradragskonto20-03-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.199.VLRUdlæg - smykker - forhåndsformodning19-03-09UdlægDom
SKM2009.198.SKATNedsættelse af anskaffelsessummen på fast ejendom med tab efter afskrivningsloven - genoptagelse - styresignal19-03-09Fradrag og afskrivninger + Salg + EjendomsavancebeskatningStyresignal
SKM2009.197.SKATSkattefri delomdannelse af en virksomhed i virksomhedsordningen, genoptagelse mv. - styresignal18-03-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenStyresignal
SKM2009.196.ØLREjendomsinvesteringsprojekt - udbyderhonorar - praksisskærpelse18-03-09Afskrivninger og fradragDom
SKM2009.195.BRMaskeret udlodning - salg af virksomhed18-03-09Ophør af virksomhed + Personlig indkomstDom
SKM2009.194.BRVærdiansættelse - unoterede anparter18-03-09Arv og gaverDom
SKM2009.193.SKATKoncernintern omstrukturering - ultimativt moderselskab og delårsreglen - styresignal17-03-09SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2009.192.VLRStraffesag - udeholdt omsætning - fakturadato - foreløbige fastsættelser - medvirken - erstatningspåstand17-03-09Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + StrafDom
SKM2009.191.VLRStraffesag - bekæmpelsesmidler - indførsel fra Tyskland17-03-09Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Erhvervsmæssig import + StrafDom
SKM2009.190.VLRStraffesag - unddragelse - skat og moms - udeholdt omsætning - hæleri17-03-09Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + StrafDom
SKM2009.189.VLRStraffesag - chokoladeafgiftsloven - ansvarssubjekt - utilstrækkelig instruktion og kontrol - daglig leder17-03-09Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te + Indberetning, regulering og efterangivelse + StrafDom
SKM2009.188.VLRStraffesag - vognmandsvirksomhed - nægtet registrering - mellemregning - manglende og urigtige momsangivelser17-03-09Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + StrafDom
SKM2009.187.VLRStraffesag - byggevirksomhed - momsunddragelse - regnskabsuorden17-03-09Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + StrafDom
SKM2009.186.ØLRStraffesag - direktør - manglende indeholdelse - kildeskat og bidrag til arbejdsmarkedsfond17-03-09Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, regulering og efterangivelse + StrafDom
SKM2009.185.ØLRStraffesag - beslaglæggelse af mineralvand - uden lovpligtig pant - ikke udbudt til salg - drukket af personalet - ophævet17-03-09StrafDom
SKM2009.184.BRTilbagebetaling af lønsumsafgift - sektoropdeling16-03-09Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftDom
SKM2009.183.BRErhvervsmæssig virksomhed - krav - omsætning og driftsresultat - fradrag kørsel - computer og kamera16-03-09Fradrag og afskrivninger + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + VirksomhederDom
SKM2009.182.BREkstraordinær ansættelse - dansk og norsk indkomst - betydning af frifindelse - administrativ ansvarssag16-03-09Udenlandsk indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstDom
SKM2009.181.SKATSpørgsmål om en momsregistreret dansk virksomheds fradragsret for betalt, ikke tilbagesøgt moms i andet EU-land - styresignal16-03-09Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Indberetning, regulering og efterangivelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerStyresignal
SKM2009.180.BRSkønsmæssig ansættelse - indtægt fra kursusvirksomhed - mangelfuldt regnskabsmateriale - sammenblanding indtægt - ApS og personlig virksomhed16-03-09Straf + Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
SKM2009.179.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2009 - kontantomregning af overdragelsessummer16-03-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2009.178.BRFradrag for renteudgifter - familieforhold - usædvanlige vilkår - bevisbyrde for gæld16-03-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.177.SKATÆndring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal13-03-09Motorkøretøjer + FradragStyresignal
SKM2009.176.SRForening ikke omfattet af bestemmelsen om aktiviteter udført af velgørende foreninger13-03-09Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2009.175.HRArveafkald - krav til fuldmagt - krav til indsendelsesfrist - beregning af boafgift12-03-09Arv og gaver + DødsboerKendelse
SKM2009.174.SKATSkattefri virksomhedsomdannelse - ejendomsavance - ændring af praksis - genoptagelse - styresignal07-03-09Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Salg + VirksomhederStyresignal
SKM2009.173.HRAfvisning - indbringelse for domstolen - manglende administrativ klage - overspringelsesregel06-03-09Om kommunikation og information samt kampagnerDom
SKM2009.172.VLRIkke selvangivet pensionsudbetaling - ekstraordinær ansættelse - betydning af frifindende straffedom-06-03-09Personlig indkomstDom
SKM2009.171.BRFradrag - tab ved salg - erhvervelse i spekulationsøjemed - lastbil06-03-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.170.BRAfskrivning - edb software - værdiansættelse - køb finansieret ved gældsovertagelse - syn og skøn - stedlig kompetence05-03-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.169.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra og med 1. januar 200905-03-09Fradrag og afskrivninger + Regnskabsbestemmelser + Indkomstarter + Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2009.168.HRSkattearrangement - rentefradrag04-03-09Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2009.167.SKATMoms - delregistrering - eksportmomsordningen03-03-09Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Indberetning, regulering og efterangivelse + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseStyresignal
SKM2009.166.BRKonkurs - omstødelse - afdrag i afdragsordning - A-skat og AM04-03-09Betalingsstandsning og konkurs + Afdragsordninger og henstand + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelseDom
SKM2009.165.SRKoncernintern overdragelse - genanbringelse03-03-09Salg + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.164.ØLRSkønsmæssig ansættelse - indkomst og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - betydning af frifindende straffedom - forældelse - lighedsgrundsætningen - pizzeria03-03-09Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + MomsgrundlagDom
SKM2009.163.ØLRSelskab - skønsmæssig ansættelse - indkomst og moms - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - varekøbsrevision03-03-09Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2009.162.ØLRSkønsmæssig ansættelse - indkomst og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - betydning af frifindende straffedom - maskeret udlodning - pizzaria03-03-09Virksomheder + Momsgrundlag + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
SKM2009.161.ØLRAktieindkomst - maskeret udlodning - skønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - betydning af frifindende straffedom03-03-09Straf + Momsgrundlag + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
SKM2009.160.ØLRSkønsmæssig ansættelse - indkomst og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - betydning af frifindende straffedom - pizzeria03-03-09Straf + Virksomheder + Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + MomsgrundlagDom
SKM2009.159.ØLRSkønsmæssig ansættelse - indkomst og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - betydning af frifindende straffedom - maskeret udlodning - pizzeria03-03-09Straf + Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + MomsgrundlagDom
SKM2009.158.SKATMoms - praksisændring - velgørende eller på anden måde almennyttige formål02-03-09Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtStyresignal
SKM2009.157.SKATAdministrativ bøde for at undlade brug af eller for urigtig anvendelse af privatbenyttelsesmærke på vare- og lastbiler på ikke over 4 tons02-03-09Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + KontrolbestemmelserStyresignal
SKM2009.156.SREjendom - genanbringelse - svensk skovejendom02-03-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Ejendomme i udlandet + Ejendomsvurdering + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.155.SRMedarbejderobligationsordning - kontantlønsnedgang - betingelser02-03-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.154.SKATRetningslinier pr. 1/1 2009 - indsigelser over SKATs sagsbehandling02-03-09Sagsbehandling, journalisering og arkivregler + Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
SKM2009.153.SRAfståelse af bygninger til en kommune - permanent tab af omsætning - ekspropriation26-02-09Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.152.SRErhvervsdrivende - swap - virksomhedsordning25-02-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.151.SRGenanbringelse af ejendomsavance i ejendom i Uganda - leasehold25-02-09Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.150.LSRAktindsigt i tidligere medinteressents skatteoplysninger25-02-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2009.149.LSRInddrivelse - modregning af offentlig gæld - fejlagtig klagebehandling25-02-09Modregning og transport + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2009.148.LSRSelvangivelses- og skattepligt - forening25-02-09Selskabsbeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2009.147.LSRModregning i lønsummen af løntilskud, der modtages fra kommunen for personer i fleksjob - bindende svar25-02-09Opgørelse, angivelse og betaling + LønsumsbegrebetKendelse
SKM2009.146.LSRFradrag for rejseudgifter til kost og småfornødenheder i forbindelse med arbejde på færgerute25-02-09Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2009.145.LSRAnmodning om genoptagelse af skatteansættelse, hvor selskabet ikke var anset for skattefritaget - fjernvarmeværk - distribution25-02-09SelskabsbeskatningKendelse
SKM2009.144.LSRSkattefri tilførsel af aktiver - forening25-02-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2009.143.LSRSkattefri grenspaltning25-02-09Selskabsbeskatning + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2009.142.LSRUdlejning og vedligeholdelse af golfbane - momsfritagelse - momspligt - bindende svar25-02-09Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtKendelse
SKM2009.141.LSRVarepartier sendt til en momspligtig person i et andet EU-land - momsfritagelse i Danmark24-02-09Forsendelse og transitering + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + MomspligtKendelse
SKM2009.140.LSRMedforbrænding - affaldsselskab - tilbagebetaling af affalds- og affaldsvarmeafgift24-02-09Energi og kuldioxidKendelse
SKM2009.139.LSRFradrag for indgående afgift vedrørende udgifter til renovering24-02-09Afskrivninger og fradrag + FradragKendelse
SKM2009.138.SKATMoms - momsgrundlaget ved godtgørelse af registreringsafgift - ændring af praksis - genoptagelse af afgiftstilsvaret24-02-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + MotorkøretøjerStyresignal
SKM2009.137.SRParcelhusreglen - salg af bolig nr. 224-02-09Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.136.SKATBetalingsevneberegning - transportudgift - kommentar til Landsskatterettens afgørelse offentliggjort som SKM2008.1028.LSR.24-02-09Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering + Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2009.135.ØLRAndelsforening - valutaterminskontrakter - sædvanlige aftaler23-02-09Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2009.134.HRTransporterklæring - modregning - noteringspåtegning - fortolkning - ugyldighed - renter23-02-09Modregning og transport + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelseDom
SKM2009.133.ØLRRejsebureauers egne ydelser - forelæggelse EF-domstolen23-02-09MomsgrundlagKendelse
SKM2009.132.BRMineralolieafgift - fyringsolie anvendt som motorbrændstof23-02-09Energi og kuldioxidDom
SKM2009.131.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom - genoptagelse23-02-09Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.130.VLRPersonalegoder - fri kost - indberetningspligt - tidsbegrænset ansættelse - fast arbejdssted20-02-09Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2009.129.HRSkibsassistent - fradrag kost - færge i rutefart - rejsens start og sluttidspunkt20-02-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.128.BREnergiafgift - malekabine - sandblæsning - rumvarme20-02-09Energi og kuldioxidDom
SKM2009.127.ØLRSyn og skøn - bedømmelse af regnskabsmateriale - kvalitet og standard20-02-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2009.126.ØLRFri bil - hovedanpartshaver - kontor på bopæl - bil parkeret på bopæl - forventningsprincip20-02-09Personlig indkomstDom
SKM2009.125.BRInteressentskab - tidspunkt for udtræden - hæftelse og beskatning20-02-09Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2009.124.HREjendomsavance - anskaffelsessum - forbedringer - dokumentationens beskaffenhed20-02-09Salg + Afskrivninger og fradrag + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.123.BRBeskatning af gave - kærestepar - ikke samlevende - overførsel fast månedlig ydelse - fælles konto20-02-09Arv og gaver + Personlig indkomstDom
SKM2009.122.SREtablering af andelskapital via prisreduktion hhv. midler fra virksomhedsskatteordningen m.v.19-02-09Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.121.SRAktieombytning - spaltning - objektive regler19-02-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.120.SRLønsumsafgift - ydelser omfattet af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov19-02-09Lønsumsafgiftspligt og registrering + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2009.119.SRMomsgodtgørelse - forsikringskunder i tredjeland - fællesregistrering - filial i tredjeland19-02-09Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + FradragBindende svar
SKM2009.118.SRKøberetsaftale mellem hovedanpartshaveren personligt og anpartsselskabet18-02-09Selskabsbeskatning + Salg + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.117.SRGenanbringelse af ejendomsavance18-02-09Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.116.SRGenanbringelse af ejendomsavance i Laos18-02-09Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.115.SRSkyggesambeskatning - fusion mellem udenlandske datterselskaber udløste ikke genbeskatning18-02-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.114.BRSøgsmålsfrist18-02-09Kontrolbestemmelser + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.113.BRSkjult løn - mellemregning - efterposteringer - fikseret rente18-02-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
SKM2009.112.BRSkatte og afgiftspligt - udstedte fakturaer18-02-09Momspligt + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Personlig indkomstDom
SKM2009.111.BROmkostningsgodtgørelse - timesats18-02-09Om kommunikation og information samt kampagnerDom
SKM2009.110.SKATKommentar til SKM2009.24.HR - landbrug - hobby - erhverv17-02-09Fradrag og afskrivninger + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + VirksomhederStyresignal
SKM2009.109.SKATUddelegering af kompetence til SKATs ankechef16-02-09Løn- og ansættelsesforhold + OrganisationStyresignal
SKM2009.108.SRAndelshaveres fradragsret for renteudgifter af gæld til andelsboligforening10-02-09Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2009.107.SREkspropriation10-02-09EkspropriationBindende svar
SKM2009.106.SKATOmbudsmandsudtalelse om SKATs kompetence i verserende klagesager09-02-09Sagsbehandling, journalisering og arkivregler + Om kommunikation og information samt kampagnerStyresignal
SKM2009.105.SKATStyresignaler og SKAT-meddelelser09-02-09Om kommunikation og information samt kampagnerStyresignal
SKM2009.104.HRVærdiansættelse - brugt motorkøretøj - førstegangsregistrering her i landet06-02-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2009.103.BREjendomsavance - salg ejendom til hovedanpartshaver - maskeret udlodning06-02-09Salg + Ejendomsvurdering + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.102.BRSkønsmæssig ansættelse - usædvanligt lavt privatforbrug - kontantbeholdning06-02-09Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
SKM2009.101.SRDonation fra en udenlandsk fond til en anden fond ikke skattepligtig for de begunstigede04-02-09Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2009.100.ØLRRegistreringsafgift - tilbagebetaling - udførsel af biler - erstatningskrav04-02-09Eksport og proviantering + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2009.99.HRBeskatning af søfolk - dansk skib - tonnagebeskatning - flydekran04-02-09Tonnageskat + Personlig indkomstDom
SKM2009.98.ØLRMomsfritagelse - publikation - avis04-02-09Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2009.97.ØLRGaveafgift - værdiansættelse - unoterede aktier - ejendomsselskaber04-02-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Arv og gaverDom
SKM2009.96.VLRTinglysningsafgift - begrebet "tilførsel af aktiver"04-02-09TinglysningsafgiftDom
SKM2009.95.HRFradrag - vedligeholdelse - fredet parkanlæg - fast administrativ praksis04-02-09Fradrag og afskrivninger + Afskrivninger og fradragDom
SKM2009.94.SRResultatafregning direktør - selskab - ejet af direktør04-02-09Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligtBindende svar
SKM2009.93.ØLRUdbytte - lejefiksering - helårsbolig - rådighed for hovedaktionær04-02-09Udleje og bortforpagtning + Personlig indkomstDom
SKM2009.92.BRErhvervsmæssig virksomhed - bådudlejning - underskud04-02-09Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.91.ØLRSkattefri tilførsel af aktiver - efterfølgende udlodning - tilbagekaldelse af tilladelse04-02-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + SelskabsbeskatningDom
SKM2009.90.BRHenvisning til landsretten04-02-09Sagsbehandling, journalisering og arkivregler + Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2009.89.LSRForhøjelse af afdrag på offentlig gæld - mangelfuld begrundelse - ingen mulighed for personligt møde04-02-09Sagsbehandling, journalisering og arkivregler + Om kommunikation og information samt kampagner + Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2009.88.LSRSikkerhedsstillelse ved registrering af virksomhed04-02-09Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillingerAfgørelse
SKM2009.87.LSRGodtgørelse for udgifter afholdt som følge af anket og senere omgjort bindende svar04-02-09Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2009.86.LSRValg af international sambeskatning på selvangivelse04-02-09Udenlandsk indkomst + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2009.85.LSRGodtgørelse af tinglysningsafgift - fristoverskridelse04-02-09Forældelse + TinglysningsafgiftKendelse
SKM2009.84.LSRAktindsigt vedrørende størrelse af registreringsafgift på motorkøretøj, hvor forhandleren har forestået indregistreringen04-02-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2009.83.LSRDelvis eftergivelse af offentlig gæld04-02-09Eftergivelse og gældssanering + Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2009.82.LSROpsparet overskud - nedsættelse af anskaffelsessum - skattefri virksomhedsomdannelse04-02-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
SKM2009.81.LSRGodtgørelse af tinglysningsafgift - pantebrev genanmeldt - fristoverskridelse04-02-09Forældelse + TinglysningsafgiftKendelse
SKM2009.80.LSROverførsel af uudnyttet personfradrag fra ægtefælle - opholdstilladelse04-02-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2009.79.LSRTinglysningsafgift - tinglyst adkomsthaver - modtager af vederlag04-02-09Køb + Salg + TinglysningsafgiftKendelse
SKM2009.78.LSRBeløb indbetalt af moderselskab med henblik på kapitalforhøjelse - posteret som lån, anset som tilskud - forældelsesindsigelse mod udsendt agterskrivelse04-02-09SelskabsbeskatningKendelse
SKM2009.77.LSRAvance ved salg af aktieoptioner tildelt som led i ansættelsesforhold - bindende svar04-02-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2009.76.LSRMotorkøretøj - konstrueret til godstransport - godkendelse04-02-09Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2009.75.LSRGodtgørelse af energiafgifter - forældelse04-02-09Forældelse + Modregning og transport + Energi og kuldioxidKendelse
SKM2009.74.LSRFradrag for købsmoms for forskellige afgiftspligtige personer - flere momsregistreringer - forældelse af krav om tilbagebetaling af moms og afgift - opgørelse af den delvise fradragsprocent04-02-09Forældelse + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + FradragKendelse
SKM2009.73.LSRGodtgørelse af energiafgifter - forældelse04-02-09Forældelse + Modregning og transport + Energi og kuldioxidKendelse
SKM2009.72.LSRArbejde i udlandet - kommanditist i dansk selskab - begrænset skattepligtig til Danmark - bindende svar04-02-09Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2009.71.LSRForældelse af krav på tilbagebetaling af moms og lønsumsafgift - lønsumsafgiftsgrundlag - løn til opsagte fritstillede medarbejdere04-02-09Modregning og transport + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + ForældelseKendelse
SKM2009.70.LSRFradrag i grundværdien for forbedringer - varmeforsyning, fødevej stisystemer og kloakering04-02-09Afskrivninger og fradragKendelse
SKM2009.69.SKATIndberetning af udlejning af sommerhuse mv.03-02-09KontrolbestemmelserStyresignal
SKM2009.68.SRRette indkomstmodtager - honorarer - samarbejdsaftale03-02-09Personlig indkomst + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.67.SRMedarbejderobligationer - tilgodehavende på spærrede konti03-02-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.66.SRRette indkomstmodtager - vederlag - projektledelse03-02-09Virksomheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.65.SRAktielån - minimumsudlodning - forlængelse af løbetid03-02-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.64.SRBeskatning af modtaget erstatning efter misligholdelse af aktiekøbsaftale03-02-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.63.SRKøberet - fast ejendom - værdiansættelse03-02-09Køb + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.62.SRInvesteringsselskab - Ltd. på Jersey03-02-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.61.SRGenanbringelse - udlejet stuehus - ferielejligheder30-01-09Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.60.ØLRAutomobilværksted - erhvervsmæssig virksomhed - underskud29-01-09Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2009.59.SRSelskab i Dubai - skattepligt til Danmark - ledelsens sæde - CFC-beskatning29-01-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.58.SRSkattefri omvendt lodret fusion og vederlæggelse med egne anparter - vederlæggelse til handelsværdi29-01-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.57.SKATGenoptagelse af skatteansættelser, hvor en fast ejendom er værdiansat til handelsværdien ved overførsel fra virksomhedsordningen til privatøkonomien29-01-09Erhvervsejendomme + Ejendomsvurdering + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenStyresignal
SKM2009.56.BRFri bil - hovedanpartshaver - kørebog29-01-09Personlig indkomstDom
SKM2009.55.BRFradrag for rejseudgifter - revalideringsydelse - ikke lønmodtager29-01-09Udenlandsk indkomst + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.54.BRFuld skattepligt - fraflytning28-01-09Personlig indkomst + Udenlandsk indkomstDom
SKM2009.53.SRBankpakken - hybrid kernekapital27-01-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.52.BREjendomsværdi - grundværdi - udstykning - igangværende byggeri26-01-09EjendomsvurderingDom
SKM2009.51.BREjendomsavance - anskaffelsessum - indfrielse af pantehæftelser - gave26-01-09Køb + Personlig indkomst + Salg + Arv og gaver + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.50.BRBetalingskorrektion - vejledning - hjemvisning26-01-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Transfer pricingDom
SKM2009.49.SKATVandafgift - eftergivelse i forbindelse med vandspild26-01-09Eftergivelse og gældssanering + MiljøafgifterStyresignal
SKM2009.48.BRUdlejning - 3 ferielejligheder - erhvervsmæssig virksomhed - privat anvendelse23-01-09Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Udleje og bortforpagtningDom
SKM2009.47.BRRetserhvervelsestidspunkt - projekthonorar - forventningsprincip23-01-09Personlig indkomstDom
SKM2009.46.BRSelskaber - interesseforbundne - lån - rentekorrektion22-01-09Virksomheder + Transfer pricingDom
SKM2009.45.BRStutteri - erhvervsmæssig virksomhed - underskud21-01-09Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Personlig indkomstDom
SKM2009.44.SRFusion - aktieombytning - succession21-01-09Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.43.SKATGenoptagelse - delvis fradragsret - salg af tidligere udleasede køretøjer21-01-09Om kommunikation og information samt kampagner + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsgrundlag + FradragSKAT-meddelelse
SKM2009.42.SRGrænseoverskridende fusion21-01-09Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.41.ØLRUdlodning - momsfritagne overskud - almennyttigt formål19-01-09Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2009.40.SRKøbe- og salgsret til anparter samt skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT14-01-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.39.ØLRFlyrejseafgift - administrativ praksis - forventningsprincip14-01-09MiljøafgifterDom
SKM2009.38.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - tidspunkt for udstykning - benyttelse efter udstykning14-01-09Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2009.37.HRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - private lån - negativt privatforbrug14-01-09Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
SKM2009.36.VLRFamilielån - dokumentation - privatforbrug14-01-09Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
SKM2009.35.ØLRPeriodisering af provisionudbetaling14-01-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.34.SRKursgevinst - finansiel kontrakt - lagerprincippet - virksomhedsskatteordningen13-01-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.33.SKATLønsumsafgift - løntilskud vedrørende ansatte i fleksjob - praksisændring - genoptagelse af afgiftstilsvar13-01-09Lønsumsbegrebet + Opgørelse, angivelse og betalingSKAT-meddelelse
SKM2009.32.SKATKommentar fra SKAT til Landsskatterettens kendelse i SKM2008.870.LSR om genoptagelse i medfør af dagældende skattestyrelseslovs §§ 35 B, stk, 2 og 35 C13-01-09Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + MomsgrundlagSKAT-meddelelse
SKM2009.31.BRMomsmæssig behandling - frivillig slutrengøring - lejet sommerhus13-01-09Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + MomspligtDom
SKM2009.30.HRSkattepligtens indtræden - fodboldspiller - overgangssum ved klubskifte12-01-09Udenlandsk indkomstDom
SKM2009.29.HRGaver - selskab - eneanpartshaver12-01-09Arv og gaver + SelskabsbeskatningDom
SKM2009.28.ØLRRentefiksering - armslængde vilkår - sagsbehandlingsfejl12-01-09Sagsbehandling, journalisering og arkivregler + Om kommunikation og information samt kampagnerDom
SKM2009.27.HRBeskatning af fribolig - løbende ydelse12-01-09Personlig indkomstDom
SKM2009.26.VLRLønsumsafgift - fagforeninger - bestyrelsesformand - kasserer - udvalgsmedlemmer12-01-09LønsumsbegrebetDom
SKM2009.25.HRDansk-tysk billeasingkoncept - levering - finansiering af brændstof12-01-09FradragDom
SKM2009.24.HRLandbrug - erhvervsmæssig drift eller hobby - helforpagtning - syn og skøn09-01-09Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2009.23.HREjendomsvurdering - grundværdi - slotshotel09-01-09EjendomsvurderingDom
SKM2009.22.SRFordring - udbytte - datterselskab08-01-09Personlig indkomst + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.21.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelse08-01-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2009.20.SKATÆndringer af inddrivelsesbekendtgørelsens §§ 5, 8 og 1007-01-09Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2009.19.ØLRKøberet til aktier - afståelsestidspunkt07-01-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2009.18.SRKundekreds - goodwill06-01-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.17.SREjere af solvarmeanlæg ikke skattepligtige af leverancer til og fra varmeværk06-01-09Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2009.16.SRFagforeningers brug af genanbringelsesreglen - ejendomsavancebeskatning06-01-09Salg + EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2009.15.SRFradragsret efter ligningslovens § 8 S06-01-09Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2009.14.BRProces - vidneførelse af embedsmænd06-01-09Sagsbehandling, journalisering og arkivregler + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2009.13.SRKøberet - fast ejendom06-01-09Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2009.12.VLRTold - tarifering af sandal06-01-09TariferingDom
SKM2009.11.SRObligation - uforrentet fordring i fremmed valuta06-01-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2009.10.SKATAktier i Roskilde Bank - kurs ved suspension fra børsen06-01-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2009.9.BRRentefradrag - studielån - dokumentation - forventningsprincippet06-01-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2009.8.SKATIndsigelser mod kravets eksistens eller størrelse05-01-09Forældelse + Afdragsordninger og henstand + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + Erindring og rykker + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + UdlægStyresignal
SKM2009.7.SKATLønindeholdelse som forældelsesafbrydende skridt - styresignal05-01-09Forældelse + LønindeholdelseStyresignal
SKM2009.6.BRRette indkomstmodtager - omgørelse05-01-09Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomstDom
SKM2009.5.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser05-01-09Lønindeholdelse + Akkordordninger + Afdragsordninger og henstandStyresignal
SKM2009.4.BRIkke-erhvervsmæssig virksomhed - salg af både05-01-09Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2009.3.ØLRDobbeltbeskatningsoverenskomster - fortolkning05-01-09Personlig indkomst + Udenlandsk indkomstDom
SKM2009.2.BRPersonlig indkomst - hævninger på virksomhedskonto05-01-09Personlig indkomstDom
SKM2009.1.SKATÆndring af regler om eftergivelse05-01-09Eftergivelse og gældssaneringStyresignal

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter