Dato for udgivelse
23 Jan 2009 15:07
Resumé

Hvis SKAT fra andre myndigheder får en konkret anmodning om at foretage narkotika-kontrol af indrejsende, rykker SKAT ud.


TV 2 Nyhederne bragte i aftes et indslag om smuglerikontrollen i Københavns Lufthavn. I indslaget nævnte en toldmedarbejder, at man af ressourcemæssige hensyn måtte bortprioritere anmodninger om kontrol af indrejsende for indsmugling af narkotika.

- Direkte anmodninger om kontrol fra for eksempel udenlandske toldmyndigheder skal altid efterkommes. Det er blandt andet den opgave, jeg forventer, mine medarbejdere løser. Viser det sig, at der er en anden praksis, skal vi straks have rettet op, fortæller Erling Andersen, som er den ansvarlige direktør for told.

Derfor iværksætter SKAT nu en undersøgelse af hvilke konkrete hændelser, der ligger bag medarbejderens udtalelser til TV 2.

- Vi har en forpligtigelse i forhold til EU-samarbejdet. Her er princippet, at hvert enkelt medlemsland står for kontrollen af den ydre grænse. Og den opgave tager vi meget alvorligt, siger Erling Andersen.

Yderligere oplysninger: Journalister: 72 37 09 00; borgere 72 22 18 18