Dato for udgivelse
10 Feb 2009 09:40
Resumé

Fra den 10. februar 2009 er der ikke længere særlige regler for hvor mange cigaretter privatpersoner afgiftsfrit må indføre til Danmark ved rejse fra Ungarn, Polen og Slovakiet.


Frem til 10. februar 2009 har der været et særligt loft over hvor mange cigaretter privatpersoner afgiftsfrit kunne indføre til eget forbrug fra Ungarn, Polen og Slovakiet. Loftet er nu ophævet, og de almindelige regler gælder.

- Fremover er det de almindelige regler for rejse inden for EU, der gælder for hvor mange cigaretter man lovligt kan medbringe til eget brug, når man kommer fra de tre lande. Efter de almindelige vejledende regler kan man indføre 800 cigaretter afgiftsfrit, forklarer Ulla Trolle, der er kontorchef i SKAT.

Ændringen sker som led i en aftale, hvor Ungarn, Polen og Slovakiet nu lever op til EU's krav om minimumsgrænse for punktafgifter. Som konsekvens heraf skal overgangsregler om mængdebegrænsning ophøre

Der er fortsat særlige regler ved indførsel af cigaretter ved rejse fra Bulgarien, Rumænien, Letland og Litauen. Herfra kan man fortsat kun medbringe 200 cigaretter uden at betale danske afgifter. Fra Estland kan man fortsat medbringe enten 200 cigaretter eller 250 g. røgtobak afgiftsfrit.  

Læs mere om de generelle regler i SKATs pjece ved rejse inden for EU.

Yderligere oplysninger: Journalister: 72 37 09 00; borgere: 72 22 18 18