Dato for udgivelse
05 Mar 2009 13:04
Resumé

Årets indsatsplan med beskrivelser af de landsdækkende projekter for 2009 er nu klar.


Med Indsatsplan 2009 præsenterer SKAT de landsdækkende indsatsprojekter, som SKAT gennemfører i 2009. Herudover videreføres en række projekter, der blev igangsat i 2007 eller 2008. Det drejer sig for eksempel om biler på gule plader og sommerhusudlejning.

- Vi har udvalgt årets landsdækkende projekter efter en risikovurdering, for at sikre, at vi udfører vores arbejde hvor den nytter mest. Det gør vi med vejledning til medspillerne, kontrol af modspillerne og ved at påvirke holdninger, så det bliver stadig mindre acceptabelt at snyde i skat, siger Steffen Normann Hansen, der er direktør for produktion og styring i SKAT.

SKATs indsats mod organiseret skatte- og afgiftssvindel vil også være højt prioriteret i 2009. Blandt andet vil Projekt Credit Cards, der har til formål at opspore skjulte formuer i udlandet, fortsætte i 2009. Men også rockere, bandekriminalitet og prostitutionens bagmænd vil have høj prioritet.

- Vores indsats mod bandekriminalitet og prostitutionens bagmænd sker i tæt samarbejde med politiet. Våbnet mod bander og rockere er Al Capone-metoden, hvor vi ser på om der er sammenhæng mellem medlemmernes indtægter og formue, forklarer Steffen Normann Hansen.

Som noget nyt vil der i år blive sat fokus på pengeinstitutters tab på udlån i forbindelse med ejendomsspekulationer.

- En del banker har haft store tab på ejendomsspekulanters handel til opskruede priser. Vi går nu ind og undersøger om disse tab er et udslag af normal driftsrisiko og dermed om bankerne kan fratrække deres tab, fortæller Steffen Normann Hansen.

Undersøgelsen af kapitalfondes overtagelse af danske virksomheder, der blev påbegyndt i 2007 fortsættes. Grænseoverskridende transaktioner er også et fokuspunkt i 2009. Det gælder for eksempel kontrol af store koncerners interne afregningspriser og vilkår.

Klima, miljø, sundhed og sikkerhed er også i 2009 nøgleordene for indsatsen på toldområdet. Men herudover vil der også være fokus på de største virksomheders toldbetaling.

- De 100 største virksomheder i Danmark betaler 75% af den samlede told. Fejl eller misforståelser i disse virksomheder kan derfor have store konsekvenser for vores toldindtægter, oplyser Steffen Normann Hansen.

SKATs Indsatsplan 2009 beskriver de landsdækkende indsatsprojekter. Herudover vil der blive gennemført forskellige regionale projekter.

Se Indsatsplan 2009 her.

Yderligere oplysninger: Journalister: 72 37 09 00