Dato for udgivelse
06 Mar 2009 13:41
Resumé

Allerede fra næste uge styrker SKAT indsatsen mod våbensmugling med yderligere 50 medarbejdere. De vil blive indsat ved færger fra Tyskland og Østeuropa på Sjælland, Lolland og Falster samt ved landegrænsen til Tyskland, dels inde i landet til kontrol af blandt andet motorveje og transportcentre.


SKAT sætter nu et særligt projekt i værk, der midlertidigt skal styrke indsatsen mod våbensmugling. Der er sat 50 mand af til projektet. 

- Nu sætter vi alle sejl ind på at stoppe våbensmugling og dermed yde vores del til at dæmme op for bandekrigen, siger direktør i SKAT, Erling Andersen.

Med projektet øger SKAT grænsekontrollen af biler, tog, færger og busser. Derudover vil SKAT sammen med politiet gennemføre en række aktioner inde i landet på blandt andet motorveje.

 Endvidere vil der blive gennemført aktioner i områder, hvor der erfaringsmæssigt er mange udenlandsk indregistrerede biler.

SKATs indsats på våbenkontrolområdet tager afsæt i et tæt samarbejde med politiet.

- Politiets viden fra efterforskning af våbenkriminalitet giver os mulighed for at iværksætte målrettede kontroller via risikoformodninger og analyser, og vi har talt med politiet om, at vi i det kommende stykke tid intensiverer vores indsats, fortæller Erling Andersen.

Som en del af projektet vil SKAT desuden se på erhvervsmæssig transport. SKAT gennemfører på baggrund af risikovurderinger et antal kontroller på blandt andet transportcentre, hvor der er en stor koncentration af erhvervskøretøjer. Der vil derudover blive gennemført kontrolaktiviteter i containerterminalerne. I det omfang SKAT på baggrund af efterretninger fra politiet kan identificere, at personer fra det kriminelle miljø forestår erhvervsmæssig import, vil vi udtage dem til kontrol.

SKATs containerscanner vil blive inddraget i projektet, og SKAT vil nu bede hjemmeværnet om at øge kontrollerne til søs i henhold til den samarbejdsaftale SKAT og Hjemmeværnet har.

 - Samlet set vil dette projekt bidrage til at gøre det sværere for banderne at få fat i flere våben, udtaler Erling Andersen.Yderligere oplysninger: Journalister 72 37 09 00, borgere 72 22 18 18.