Dato for udgivelse
23 Mar 2009 09:44
Resumé

Mange ejere af aktier, investeringsforeningsbeviser og andre værdipapirer indberetter ikke deres gevinster og tab korrekt til SKAT. Derfor øger SKAT nu indsatsen på området med tiltag, hvor øget information og kontrol går hånd i hånd.


En stikprøvekontrol, som SKAT har lavet, viser, at næsten halvdelen af ejerne af værdipapirer ikke indberetter, som de skal. Derfor øger SKAT nu kontrollen af ejerne.

- Foreløbig går vi i gang med at kontrollere indberetninger for 2007 og tidligere år. Har man som ejer af værdipapirer ikke fået indberettet, som man skal for disse år, skal man hurtigst muligt kontakte SKAT og bede om at få sin skatteansættelse genoptaget. Ved at komme SKAT i forkøbet kan man enten helt undgå bøder eller få bødetaksten væsentligt reduceret, siger Per Vecht, afdelingsleder i SKAT.

For at give ejere af værdipapirer de bedste forudsætninger for at sætte sig ind i reglerne, har SKAT samlet den relevante information ét sted på skat.dk. og igennem de sidste par år gjort meget for at oplyse om reglerne:

- Vi ved godt, at reglerne på området kan virke komplicerede. Derfor har vi lagt ud med massiv hjælp til ejerne. Vi har blandt andet oprettet en særlig portal på skat.dk, der hedder skat.dk/aktier. På portalen kan man finde langt de fleste af de informationer, man skal bruge. Desuden kan man i TastSelv på skat.dk benytte funktionen Beregn aktier til at udregne præcist, hvad man skal indberette, fortæller Per Vecht, der forsætter:

- Generelt tror vi på, at langt de fleste gerne vil betale, det de skal i SKAT, men når vi bliver ved med at se så mange fejl, efter vi har gjort, hvad vi kan for at oplyse om reglerne, så bliver vi nødt til at smide fløjlshandskerne og gribe til kontrol.

Ejere af aktier og andre værdipapirer skal selv indberette tab og gevinster. Det gør banken ikke. Har man for eksempel investeringsforeningsbeviser i et investeringsselskab, skal man huske, at beskatningen sker efter et lagerprincip. Det vil sige, at man hvert år selv skal opgøre og indberette værdistigning og værditab. Det gælder også, selvom man ikke har solgt af sine investeringsforeningsbeviser.

Ejere af værdipapirer, der endnu ikke har fået indberettet for 2008, kan kontakte SKAT eller lave deres indberetning via TastSelv på skat.dk frem til 3.maj.


Yderligere oplysninger: journalister 72 37 09 00, borgere 72 22 18 18