Dato for udgivelse
27 Mar 2009 13:57
Resumé

SKAT har udsendt en vejledning - et styresignal - om, hvordan tegningsretter vil blive beskattet ved aktieemission. Det gælder f.eks. for den aktuelle nytegning af aktier i Nordea.


Aktionærerne i Nordea har fået tildelt tegningsretter, og har frist til mandag den 30. marts til at beslutte, om de vil sælge tegningsretterne. I styresignalet beskrives de skattemæssige konsekvenser af de forskellige valgmuligheder.

Se dette link: SKAT: Beskatning af tegningsretter til aktier i f.eks. Nordea

Yderligere oplysninger: journalister 72 37 09 00, borgere 72 22 18 18