Dato for udgivelse
31 Mar 2009 15:03
Resumé

Efterhånden som der bliver færre ansatte i SKAT, har SKAT brug for færre kvadratmeter over hele landet. Derfor er der nu lavet en plan for, hvor SKAT vil være placeret frem mod 2013.


SKAT har i dag plads til at huse 10.000 medarbejdere, men er i dag kun omkring 8.500 ansatte. Frem til 2013 falder antallet af medarbejdere til ca. 7000. Derfor skal SKAT i løbet af de næste fire år have tilpasset sit lokaleforbrug. SKAT vil dog stadig være til stede i hele landet.

- Det er lykkedes os at lave en plan, hvor vi får tilpasset antallet af kvadratmeter til det faldende antal medarbejdere ved kun at lukke et skattecenter helt, nemlig Skattecenter Ballerup, fortæller told- og skattedirektør Ole Kjær.

Det har blandt andet kunne lade sig gøre ved at differentiere størrelsen på skattecentrene og samle SKAT på færre adresser i de byer, hvor vi er til stede i dag. Det betyder blandt andet, at SKAT fortsat vil være til stede i Randers og Billund for at løse de opgaver, som kræver nærhed til kunderne, hvorimod andre af de to skattecentres opgaver vil blive løst på andre skattecentre. SKAT har desuden i dag en filial til Skattecenter Skive i Viborg, som vil blive lukket inden for de næste fire år.

- Vi vil implementere planen gradvist over de næste fire år, men har valgt at orientere vores medarbejdere om planerne allerede i dag. Det er vigtigt for os at spille med åbne kort og få forklaret det ordentligt for vores medarbejdere. Det her er en omfattende modernisering, hvor vi bestræber os på at tage de størst mulige hensyn til medarbejderne og gøre hvad vi kan, for at undgå, at medarbejdere får for langt til deres arbejdssted, pointerer Ole Kjær, der dog tilføjer:

- Der er ingen tvivl om, at de kommende år vil stille store krav om fleksibilitet og mobilitet til vores ledere og medarbejdere. Nogle ledere og medarbejdere skal være indstillet på at påtage sig nye opgaver, hvis de ikke ønsker at flytte med deres opgave.

Se et kort over SKATs fremtidige placering.

Yderligere oplysninger: Journalister 72 37 09 00, borgere 72 22 18 18.