Dato for udgivelse
08 Apr 2009 10:15
Resumé

SKAT har i en netop afsluttet landsdækkende kontrolaktion sammen med miljømyndighederne afsløret, at omkring halvdelen af danske eksportører har rod i papirerne ved eksport af miljøfarligt affald.


Danmark har som formand for Østersørådet ledet en netop afsluttet kontrolaktion, der skulle stoppe ulovlig eksport af miljøfarligt affald, specielt til lande udenfor EU.

- SKAT har gennemført kontrol af cirka 150 transporter og kan desværre konstatere, at omkring halvdelen ikke havde orden i de papirer, der skal følge en affaldstransport. Enkelte af transporterne kunne have medført en miljø- eller sundhedsrisiko, hvis de ikke var blevet stoppet, siger Jørgen B Madsen, viceskattedirektør i SKAT.

Kontrolaktionen overfor miljøfarligt affald er gennemført i samarbejde med Miljøstyrelsen, de kommunale miljømyndigheder og er understøttet af politiet. Miljøstyrelsen følger op på de transporter, der kunne have medført en miljø- eller sundhedsrisiko.

- Vi vejleder gerne om reglerne og ønsker at skabe synlighed om miljø- og sundhedsrisikoen ved eksport af farligt affald. Hvis det ikke hjælper, sætter vi ind med kontrol og straf - og eventuelt politianmeldelse, fortsætter Jørgen B Madsen.

Med en mobil scanner kan SKAT undersøge, om eksportcontainere indeholder udrangerede automobiler, elektronik, skrot, gamle køleskabe med ozonlagsnedbrydende stoffer eller andet farligt affald.

- Vores aktion har afsløret, at det er et generelt problem, at de krævede dokumenter ikke følger transporterne. Vi har i enkelte tilfælde set, at man har forsøgt at eksporteret skrot - dels som reservedele, dels som brugte dæk i så ringe stand, at de betragtes som affald, forklarer Jørgen B. Madsen

Virksomheder, som har benyttet forkerte transportruter har fået bøder og sagerne er overgivet til videre behandling hos Miljøstyrelsen og politiet.

En positiv sidegevinst ved aktionen er et tættere samarbejde myndighederne imellem. Et samarbejde som de involverede myndigheder forventer, vil bære frugt i fremtiden i forhold til en fælles indsats mod ulovlig eksport af affald.

Yderligere oplysninger:
SKAT: Journalister 72 37 09 00, virksomheder 72 22 18 18
Miljøstyrelsen: Dorthe Hermansen: 22 48 62 84