Dato for udgivelse
15 Apr 2009 13:12
Resumé

SKATs årsrapport viser, at borgere og virksomheder har betalt 835 milliarder i skat sidste år. Rapporten viser også, at SKAT har nået 15 af de 21 mål for året som var aftalt med departementet.


I resultatkontrakten for 2008 er der opstillet fire resultatkrav, som er opdelt i 21 mål. Af de 21 mål er de 15 opfyldt, 3 delvist opfyldt og 3 ikke opfyldt. Især resultatkravet vedrørende systemmodernisering har budt på store udfordringer.

- I 2008 opsagde vi vores kontrakt med IBM omkring levering af Digital motorregistrering og Én skattekonto. Det betyder, at der her er nogle mål, som vi ikke har nået og at vores store projekt med at digitalisere både vores egne arbejdsgange og processerne for borgere og virksomheder dermed er blevet forsinket, forklarer told- og skattedirektør Ole Kjær.

2008 var også året, hvor SKAT skulle løbe eIndkomst i gang.

- Både i SKAT og ude hos virksomhederne krævede lanceringen af eIndkomst helt sikkert noget tilvænning, men det vi kan se, er at systemet nu fungerer efter hensigten, og at man derfor kan høste fordelene ved at have et indkomstregister, der løbende er fuldt opdateret, siger Ole Kjær.

SKATs årsrapport 2008

Yderligere oplysninger: borgere 72 22 18 18, journalister 72 37 09 00