Dato for udgivelse
22 Apr 2009 14:13
Resumé

I en artikel i Dagbladet Børsen den 21. april 2009 kritiseres SKAT for at opkræve ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme i strid med Grundloven. Dette er ikke korrekt.


Det anføres i artiklen, at SKAT har brudt Grundloven, ved at opkræve ejendomsværdiskat før 2009 af udenlandske ejendomme efter en EF-dom - den såkalde Thoedor Jäger-dom - og inden en ændring af ejendomsværdiskatteloven.

- SKAT har ikke opkrævet ejendomsværdiskat i strid med Grundloven. Skatten er opkrævet med hjemmel i ejendomsværdiskatteloven. Det forhold at SKAT har indrettet sin praksis efter Jäger-dommen før lovændringen trådte i kraft, bevirker ikke, at skatten er grundlovsstridig, siger kontorchef i SKAT, Marianne Sigetty

- I dommen blev det fastslået, at en medlemsstat ikke kan beskatte en ejendom beliggende i udlandet højere end en ejendom beliggende i medlemsstaten, da der er forbud mod alle restriktioner for kapitalbevægelser mellem medlemslandene indbyrdes i traktaten, forklarer Marianne Sigetty.

Dommen bevirker, at udenlandske ejendomme ved beregningen af ejendomsværdiskatten skal værdiansættes på samme måde som danske ejendomme. Derfor blev loven ændret med virkning fra 1. januar 2009.

Der er udsendt en vejledning om genoptagelse af ejendomsværdiskat for tidligere år for ejendomme beliggende i udlandet.

Efter Jäger-dommen har Skatterådet taget stilling til, om man kan anvende de samme regler for en svensk ejendom som for danske ejendomme ved beregningen af ejendomsværdiskat.

Skatterådet har bekræftet, at man godt kan benytte de samme regler som følge af Jäger-dommen. Skatterådet anvender i sin afgørelse det beregningsgrundlag, der er indført ved lov pr. 1. januar 2009.

Læs mere om ejendomsværdiskat på dette link.

Yderligere oplysninger: Journalister 72 37 09 00, borgere 72 22 18 18.