Dato for udgivelse
04 May 2009 10:12
Resumé

Efter en omfattende informationskampagne om reglerne for sommerhusudlejning viser en landsdækkende kontrol, at sommerhusejerne stadig "glemmer" at selvangive deres lejeindtægter. Kontrollen afslørede snyderi for næsten 13 mio. kr.


SKAT har i 2008 sendt breve ud til ca. 30.000 sommerhusejere og huskede dem på, at de skal selvangive deres indtægter, når de lejer deres sommerhus ud. Nu har SKAT fulgt op med en kontrol af 2400 sommerhusudlejere. Kontrollen har omfattet udlejning både via udlejningsbureauer og privat udlejning via internet og andre kanaler.

- Resultatet af undersøgelsen er ret nedslående. Sommerhusejerne har stadig meget svært ved at efterleve reglerne. Meget tyder på, at der er tale om manglende vilje. Vi har gennemført en omfattende informationskampagne, og samtidig har vi med et forholdsvist nemt regelsæt at gøre. Desuden yder udlejningsbureauerne en kæmpestor indsats for at gøre sommerhusejerne opmærksom på, at udlejning af sommerhuset er skattepligtigt. Man skal vist være mere end almindelig naiv, hvis man skal tro på de sommerhusejere, som stadig forsøger at undslå sig med, at de ikke kender reglerne, forklarer projektleder i SKAT Klaus K. Hansen

Stikprøven viser, at ca. 27 procent af de ca. 2.400 kontrollerede sommerhusejere med udlejning via bureauer ikke har opgjort lejeindtægten korrekt. De har fået deres indkomst forhøjet med 11.200.000 kr.

For dem der udlejer privat viser undersøgelsen at 18 procent af de godt 600 kontrollerede har lavet fejl og fået indkomsten forhøjet med kr. 1.500.000.

Herudover kan vi konstatere, at næsten en fjerdedel af de sommerhusejere, som i undersøgelsen har fået et informationsbrev, ikke har efterlevet reglerne.

- Vi må nu overveje, om vi i virkeligheden har at gøre med modspillere, som ikke forstår andet end kontrol og sanktioner, siger Klaus K. Hansen.

Fristen for selvangivelsen for 2008 er i dag. Skulle det vise sig, at man finder ud af, at selvangivelsen for tidligere år er forkert, kan man sagtens få den rettet ved at henvende sig til sit lokale skattecenter.

Yderligere oplysninger: Journalister: 72 37 09 00; borgere og virksomheder: 72 22 18 18.