Dato for udgivelse
19 May 2009 12:18
Resumé

En række danskere har forsøgt at skjule deres formue i udlandet. Formuer, der skulle være betalt skat af. Det er sket ved at placere pengene i banker i udlandet og herefter betale regninger og udgifter med udenlandske kreditkort. SKAT har netop afsluttet 150 sager herom.


SKAT fik i 2004 tilladelse af Skatterådet til at indhente data fra pengeinstitutternes datacentral, PBS. Siden da har SKAT undersøgt over 150 sager om brug af udenlandske kreditkort i Danmark. Det har resulteret i skatteefterbetalinger på i alt 300 millioner kroner.

Målet er at undersøge cirka 400 sager, hvilket samlet set kan give efterbetalinger på 500 millioner kroner.

- Vi har undersøgt og undersøger stadig kontoudtræk fra disse personers udenlandske kreditkort. Vi kan se, at det ofte er ganske store beløb, som på denne måde skjules for os, siger chefkonsulent Ove Christensen fra SKAT.

I første omgang har SKAT undersøgt kreditkort, hvor der er foretaget betalinger eller hævninger på et samlet beløb på over 500.000 kr. Desuden har SKAT udvalgt kreditkort, hvor beløbet er under 500.000 kr. og hvor kreditkortet er udstedt i et skattelyland.

- Der er to aspekter i det her. For det første vil vi ikke finde os i, at man ved at placere sine penge i udenlandske banker forsøger at undgå at betale skat til den danske fælleskasse, når man bor og er skattepligtig til Danmark. For det andet er det naturligvis relevant at undersøge, om de skjulte penge stammer fra ulovlige aktiviteter. En række sager er i den forbindelse allerede blevet overdraget til politi- og anklagemyndigheden til nærmere efterforskning, afslutter Ove Christensen.

Det er disse personer, som er i SKATs søgelys:
Herboende personer eller her hjemmehørende selskaber, der har en - for SKAT - hemmeligholdt bankkonto i et skattelyland (cirka 45 % af de afgjorte sager)
Personer, der - uagtet de har meldt fraflytning fra Danmark - alligevel opholder sig i Danmark i et sådant omfang, at det konstituerer fuld skattepligt til Danmark (cirka 50 % af de afgjorte sager)
Personer, der - uagtet de ikke har tilmeldt sig som fuldt skattepligtige i Danmark - alligevel opholder sig så meget her i landet, at det konstituerer fuld skattepligt hertil (cirka 5 % af de afgjorte sager)

Yderligere oplysninger: Journalister: 72 37 09 00; borgere og virksomheder: 72 22 18 18.