Dato for udgivelse
19 May 2009 15:36
Resumé

I en artikel i Berlingske Tidende i dag kan man få indtryk at, at SKAT har indgående kendskab til den såkaldte VKR-sag. Dette er ikke tilfældet.


Ud fra en artikel i Berlingske Tidende i dag kan man på grundlag af udtalelser fra SKAT få det indtryk, at SKAT har undersøgt og taget stilling til den såkaldte VKR-sag om betaling af penge til et selskab på kanaløen Sark.

Dette er ikke tilfældet. SKAT har ikke undersøgt, om der er i forbindelse med sagen er tale om skattesnyd. Det skal understreges, at SKATs udtalelser ikke bygger på et faktuelt kendskab til sagen.

På VKR's foranledning er SKAT og VKR nu i dialog om sagen. Læs også VKR's pressemeddelelse.

Grundet SKATs tavshedspligt har SKAT ikke yderligere kommentarer til dagens artikel eller til selve sagen.

Yderligere oplysninger: 72 37 09 00