Dato for udgivelse
25 May 2009 09:33
Resumé

SKAT retter i den kommende tid luppen mod momskarruseller ved hjælp af et veludviklet overvågningssystem, som gør det muligt på et tidligt tidspunkt at snuppe svindlerne.


SKAT øger indsatsen mod den direkte momssvig (momskarrusel- og EU-svig mv). Redskabet er blandt andet et veludviklet overvågningssystem og et mere målrettet samarbejde mellem SKATs enheder for økonomisk kriminalitet og virksomhedsregistrering.

- Vores overvågning medfører, at personer og virksomheder, der bevidst forsøger at gennemføre direkte momssvig, i fremtiden får det vanskeligere, advarer Martin Vollmer, der er afdelingsleder i SKAT.

Den direkte momssvig har det seneste års tid vist en stigende tendens. SKAT har således bistået politiet i ransagninger mod en række virksomheder, ligesom SKAT har gennemført arrest med efterfølgende konkurs med bistand fra Kammeradvokaten.

Med baggrund i overvågningssystemet og samarbejdet med enheden for registrering af virksomheder, er det lykkedes SKAT at opdage svigen så tidligt, at statens tab i flere af disse virksomheder er blevet minimeret væsentligt i forhold til tidligere.

- Med overvågningssystemet opdager vi modspillervirksomheden hurtigt efter, at svigen begynder, og vi kan med det samme "spille virksomheden af banen" på den mest effektive måde ved simpelthen at lukke dem, forklarer Martin Vollmer.

SKAT undersøger på landsplan i øjeblikket ca. 100 potentielle modspillere vedrørende momskarrusel og har i den seneste periode i Københavnsområdet afsløret momsunddragelser for ca. 140 mio. kr. Der er indledt politimæssig efterforskning i 11 sager. Yderligere fire sager er på vej til politiet. Endelig er der gennemført arrest og indgivet konkursbegæringer som følge af disse krav.


Yderligere oplysninger: presse 72 37 09 00, borgere og virksomheder 72 22 18 18.