Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:42
Serienummer
S nr. 42
Resumé

Udenlandske penge- og pensionsinstitutter, der er godkendte til at udbyde skattebegunstigende pensionsordninger i Danmark, har påtaget sig en række forpligtelser. I denne vejledning har vi beskrevet forpligtelserne og hvordan der foretages indberetning og indbetaling af til Skattestyrelsen.

Hvad er nyt?

Blanket 07.054, 07.055, og 07.056 skal nu sendes til Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing. Blanket 03.017 og 03.018 skal rekvireres hos eKapital i Svendborg.

ISBN-nummer
978-87-417-0352-7
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen