Dato for udgivelse
27 May 2009 09:22
Resumé

Er sagen ukompliceret er der nu svar parat fra SKAT inden for en måned. Den store reduktion i ventetid har fået Rigsrevisionen til at afslutte sin undersøgelse af sagsbehandlingstiden for bindende svar.


Er en virksomhed eller borger i tvivl om, hvad de skal betale i skat, kan de bede SKAT om et bindende svar, der på forhånd fortæller, hvordan de skal forholde sig.

SKAT lever nu for første gang op til sin målsætning om, at 90 procent af sagerne om bindende svar skal være afsluttet inden 90 dage.

- Vi har ydet en stor indsats for at få sagsbehandlingstiden på bindende svar ned. Det er lykkedes på bedste vis, og vi ligger faktisk over vores mål, fortæller told- og skattedirektør Ole Kjær.

I dag bliver 97 procent af de ukomplicerede sager afsluttet inden for 30 dage, og 92 procent af sagerne afsluttes inden for 90 dage. Det viser de nyeste tal fra 2008. Rigsrevisionen har derfor afsluttet en undersøgelse af sagsbehandlingstiden for bindende svar.

- At Rigsrevisionen lukker sagen viser, at vi lever op til de forventninger, som omverdenen har til os. Det er jeg rigtig glad for. I stedet for lange sagsbehandlingstider kan man nu få et hurtigt bindende svar og undgå, at tingene står i stampe af den grund, siger Ole Kjær og fortsætter:

- Vi har bevidst ønsket at fremme muligheden for at få et bindende svar. Både for os og for borgere og virksomheder giver det langt bedre mening på forhånd at vide, hvordan SKAT forholder sig i en given problemstilling i stedet for bagefter at havne i en klagesag, forklarer Ole Kjær.

Rigsrevisionens sag startede i 2004, hvor sagsbehandlingstiden var på gennemsnitlig seks måneder. I 2007 gik Rigsrevisionen i gang med en større undersøgelse. Konklusionen var klar: Målene for 2000-2005 var ikke opfyldt, hvilket var utilfredsstillende, men en målrettet indsats fra SKATs side i 2007 havde sat gang i en tilfredsstillende udvikling.

I starten af 2009 har Rigsrevisionen fulgt op på denne undersøgelse, og her er konklusionen, at udviklingen nu er tilfredsstillende.

Læs mere om bindende svar.


Yderligere oplysninger: Journalister 72 37 09 00; borgere og virksomheder: 72 22 18 18