Dato for udgivelse
03 Jun 2009 10:13
Resumé

Over 17.000 lønmodtagere har fået rettet deres selvangivelser for over én milliard kroner. Det er resultatet af en landsdækkende indsats, hvor SKAT har set på de 33.000 lønmodtagere, hvor der i 2007 var størst forskel mellem, hvad de selvangav og SKATs oplysninger.


SKATs landsdækkende indsats har fokuseret på de lønmodtagere, som i 2007 havde de største differencer mellem selvangivelsen og SKATs oplysninger om indkomster og fradrag. Resultatet af indsatsen er, at ca. 13.000 borgere har fået forhøjet deres indkomst med 935 mio. kroner og i gennemsnit skal betale ca. 37.000 kr. tilbage til staten. 

- Vi ved, at borgerne laver fejl i selvangivelsen for omkring 5 mia. kroner, og her har vi relativt nemt hentet tæt på en milliard kroner hjem, fordi det er muligt for os via vores systemer at finde den gruppe danskere, hvor der er størst forskel mellem, hvad vi ved om dem, og hvad de selv angiver, fortæller afdelingsleder Gert Winther fra SKAT.

Men det er ikke kun statskassen, der nyder godt af kontrollerne. En lidt mindre gruppe borgere - lige over 4.000 - som havde snydt sig selv, får nedsat deres indkomst med i alt 136 mio. kroner og har i gennemsnit fået ca. 17.000 kr. tilbage i skat for 2007.

Selvom der er tale om store beløb, så laver lønmodtagerne generelt ikke mange fejl i selvangivelserne. SKATs omfattende undersøgelse af lønmodtagerne og deres selvangivelser viser, at 92 procent er uden fejl. Se undersøgelsen her. 

- Vores mål er, at alle får korrekte skatteopgørelser, og allerede i år får vi endnu bedre muligheder, fordi alle ændringer er registreret, og fejltyperegistreringerne skal så bruges til, at vi året efter véd, hvor borgerne laver fejl. Hermed får vi et stærkt grundlag i den fremadrettede vejledningsindsats over for borgerne, da vi nu ved præcis, hvor der er ekstra behov for vejledning, siger Gert Winther.

- Indsatsen bakker op om SKATs strategi om at gøre det nemt for de mange og svært for de få. Vi fokuserer og målretter vores kontrol mod modspillerne, og medspillerne vil vi gerne møde med information og vejledning, afslutter Gert Winther.

Yderligere oplysninger: Journalister 72 37 09 00; borgere og virksomheder: 72 22 18 18