Dato for udgivelse
19 Jun 2009 08:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Feb 2009 12:58
SKM-nummer
SKM2009.380.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, S-2144-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Ændring, stelnumre, registreringsafgift, tyske, biler
Resumé
Tiltalte havde en stor garage/værksted hvor han rodede med biler. T2 var i byretten sammen med en anden tiltalt, tiltalt for 12 forhold af overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, jf. § 24. Der var tale om indførsel af tyske biler der blev forsynet med stelnumre fra tidligere dansk afgiftsberigtigede køretøjer enten ved at stelnumrene blev skåret ud af den gamle bil og svejset i den nye og efterfølgende malet eller ved ændring af stelnumrene ved TIC-svejsning. T2 nægtede sig skyldig. T2 havde erkendt ved afhøring hos politiet, men trak i byretten forklaringen tilbage og afviste at have foretaget ændringerne af stelnumrene. Han kendte ikke noget til ændringer af stelnumrene. Han har kun repareret sin egen bil i værkstedet. Han nægtede at have udført ændringerne af stelnumrene. Det havde været "nogle knægte" der måtte have lånt hans værksted. Han vidste ikke hvordan man ændrede stelnumre, havde aldrig ejet en TIC-svejser m.m. Byretten fandt T2 skyldig i overtrædelse af registreringsafgiftsloven.  Byretten lagde til grund at stelnumrene var blevet ændret af T2. Straffen blev fastsat til 41 dages betinget fængsel og en bøde på 80.000 kr. Straffen blev gjort betinget af at T2 kun havde spillet en mindre, om end nødvendig, rolle med at udføre det håndværksmæssige arbejde i forbindelse med ændring af stelnumrene og kun havde opnået et mindre økonomisk udbytte herved. Påstanden om efterbetaling af registreringsafgift blev ikke påkendt, idet oplysningerne om kravenes opgørelse ikke fandtes at have den nødvendige klarhed. I Landsretten påstod T2 frifindelse, subsidiært formildelse af straffen. Landsretten stadfæstede dommen.
Reference(r)
Registreringsafgiftsloven § 27, stk. 3, jf. § 27, stk. 1, nr. 2, jf. § 24
Færdselsloven § 118, jf. § 72, stk. 1 og § 105, stk. 1, jf. § 106, stk. 1.
Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T2
(advokat Søren Dueholm)

Afsagt af landsdommerne

Olav D. Larsen, Ulrik Jensen og Frank Mørch (kst.) med domsmænd

----------

Byrettens dom af 29. august 2008, SS 5-407/2008

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 27. februar 2008. Anklageskriftet er berigtiget under hovedforhandlingen. T1 og T2 er tiltalt for

1

begge de tiltalte

overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. § 27, stk. 1, nr. 2, jf. § 24, for så vidt angår tiltalte T1 jf. straffelovens § 89,

ved i tiden op til den 3. oktober 2003 i forening med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have overflyttet stelnummer ... fra en tidligere dansk indregistreret og afgiftsberigtiget benzindrevet "skrotbil", mrk. VW Golf, til en fra Tyskland importeret og ikke dansk afgiftsberigtiget bil af samme mærke uden at foretage anmeldelse til SKAT, hvorpå tiltalte T1 den 3. oktober 2003 lod bilen registrere uden at betale registreringsafgift, ligesom han den 12. februar 2004 solgte bilen til V.11. som derpå benyttede bilen til kørsel på offentlig vej indtil den 29. december 2005, alt hvorved statskassen blev unddraget 24.225 kr. i registreringsafgift.

2

begge de tiltalte

overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. § 27, stk. 1. nr. 2, jf. § 24, for så vidt angår tiltalte T1 jf. straffelovens § 89,

ved i tiden mellem ca. 1. april 2004 og til den 12. maj 2004 i forening med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have overflyttet stelnummer ... fra en tidligere dansk indregistreret og afgiftsberigtiget benzindrevet trafikskadet bil, mrk. Seat Cordoba. til en fra Tyskland importeret og ikke dansk afgiftsberigtiget bil af samme mærke uden at foretage anmeldelse til SKAT, hvorpå tiltalte T1 den 19. maj 2004 lod bilen registrere uden at betale registreringsafgift, ligesom han samme dag solgte bilen til KN. som derpå benyttede bilen til kørsel på offentlig vej, alt hvorved statskassen blev unddraget 34.716 kr. i registreringsafgift.

3

begge de tiltalte

overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. § 27, stk. 1, nr. 2, jf. § 24, for så vidt angår tiltalte T1 jf. straffelovens § 89,

ved i tiden op til den 24. maj 2004 i forening med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have overflyttet stelnummer ... fra en tidligere dansk indregistreret og afgiftsberigtiget benzindrevet totalskadet bil, mrk. Seat Toledo, til en fra Tyskland importeret og ikke dansk afgiftsberigtiget bil af samme mærke uden at foretage anmeldelse til SKAT, hvorpå tiltalte T1 den 24. maj 2004 lod bilen registrere uden at betale registreringsafgift, ligesom han samme dag solgte bilen til NT, som derpå benyttede bilen til kørsel på offentlig vej, alt hvorved statskassen blev unddraget 49.080 kr. i registreringsafgift.

4

begge de tiltalte

overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. § 27, stk. 1. nr. 2, jf. § 24, for så vidt angår tiltalte T1 jf. straffelovens § 89,

ved i tiden mellem den 18. september 2004 og til den 25. februar 2005 i forening med forsæt til at unddrage statskassen afgift. at have overflyttet stelnummer ... fra en tidligere dansk indregistreret og afgiftsberigtiget trafikskadet bil, mrk. VW Passat, til en fra Tyskland importeret og ikke dansk afgiftsberigtiget bil af samme mærke uden at foretage anmeldelse til SKAT, hvorpå tiltalte T1 den 24. februar 2005 lod bilen registrere uden at betale registreringsafgift og efterfølgende benyttede bilen til kørsel på offentlig vej, alt hvorved statskassen blev unddraget 30.892 kr. i registreringsafgift.

5

begge de tiltalte

overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk, 3, jf. § 27 stk. 1, nr. 2, jf. § 24, for så vidt angår tiltalte T1 straffelovens § 89,

ved i tiden mellem den 1. april 2004 og til den 11. november 2004 i forening med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have overflyttet stelnummer ... fra en tidligere dansk indregistreret og afgiftsberigtiget benzindrevet "skrotbil", mrk. VW Golf, til en fra Tyskland importeret og ikke dansk afgiftsberigtiget bil af samme mærke uden at foretage anmeldelse til SKAT, hvorpå tiltalte T1 den 12. august 2004 lod bilen registrere uden at betale registreringsafgift, ligesom han den 11. november 2004 solgte bilen til LL, som derpå benyttede bilen til kørsel på offentlig vej, alt hvorved statskassen blev unddraget 25.654 kr. i registreringsafgift.

6

begge de tiltalte

overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. § 27, stk. 1, nr. 2, jf. § 24 for så vidt angår tiltalte T1 jf. straffelovens § 89,

ved i tiden mellem den 8. oktober 2004 og til den 24. februar 2005 i forening med fortsæt til at unddrage statskassen afgift, at have overflyttet stelnummer... fra en tidligere dansk indregistreret og afgiftsberigtiget benzindrevet trafikskadet bil, mrk. VW Passat, til en fra Tyskland importeret og ikke dansk afgiftsberigtiget bil af samme mærke uden at foretage amneldelse til SKAT, hvorpå tiltalte T1 den 23. februar 2005 lod bilen registrere uden at betale registreringsafgift, ligesom han den 23. februar 2005 solgte bilen til JD, som derpå benyttede bilen til kørsel på offentlig vej, alt hvorved statskassen blev unddraget 20.184 kr. i registreringsafgift.

7

begge de tiltalte

overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. § 27, stk. 1, nr. 2, jf. § 24, for så vidt angår tiltalte T1 jf. straffelovens § 89,

ved i tiden mellem den 1. februar 2005 og til den 11. marts 2005 i forening med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have overflyttet stelnummer ... fra en tidligere dansk indregistreret og afgifsberigtiget benzindrevet trafikskadet bil, mrk. VW Golf, til en fra Tyskland importeret og ikke dansk afgiftsberigtiget bil af samme mærke uden at foretage anmeldelse til SKAT, hvorpå tiltalte T1 den 11. marts 2005 lod bilen registrere i BBs navn uden at betale registreringsafgift, ligesom han den 14. juni 2005 solgte bilen til TL, der videresolgte bilen, som derpå benyttedes til kørsel på offentlig vej, alt hvorved statskassen blev unddraget 52.089 kr. i registreringsafgift.

8

T1

overtrædelse af straffelovens § 276 jf. § 23 - medvirken til tyveri, subsidiært hæleri efter straffelovens § 290, alt jf. straffelovens § 89,

ved den 10. juli 2005 i forening med V.4 at have stjålet en VW Polo årgang 1996 med stelnr. ... fra G1 Auto, til en værdi af 68.000 kr.

9

begge de tiltalte

overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 2, jf. § 24, for så vidt angår tiltalte T1 jf. straffelovens § 89,

ved omkring den 10. juli 2005 kl. 1430 i forening og sammen med V.14 at have forsynet den i forhold 8 beskrevne stjålne bil af mrk. VW Polo, stelnr. ..., med et fra et tidligere dansk afgiftsberigtiget køretøj, mrk. VW Polo, tilhørende stelnr. ..., hvorpå tiltalte T1 den 18. august 2005 foranledigede bilen synet og solgt til V.5, der benyttede køretøjet til privat transport ad offentlige veje i Danmark frem til den 2. november 2005.

10

T1

overtrædelse af straffelovens § 279, jf. § 21, jf. straffelovens § 89 - forsøg på bedrageri

ved i perioden fra 27. september 2005 og til den 7. december 2005 at have forsøgt at formå flere og senest V.6 til at omregistrere tiltaltes VW Golf med reg.nr. ... til en værdi af ca. 70.000 kr. i deres navne og få dem til at kaskoforsikre bilen, hvorefter bilen urigtigt skulle anmeldes for stjålet og forsikringssummen udbetales, hvorved den pgl. person, der foretog handlingen, ville få udbetalt 12.000 kr. af tiltalte. Forehavendet mislykkedes dog, idet ingen ønskede at medvirke hertil.

11

T1

tyveri efter straffelovens § 276 og hæleri efter straffelovens § 290, stk. 1, jf. straffelovens § 89,

ved i tiden 1. februar til december 2005 ad to gange at have stjålet i alt 360 liter dieselolie fra G2 ligesom han i samme periode af V.7 modtog 360 liter dieselolie, der var stjålet fra stedet. Endvidere forsøgte tiltalte i perioden at sælge 2000 liter dieselolie fra samme sted til en ikke nærmere identificeret person, hvilket forehavende dog mislykkedes, da denne ikke ønskede at gennemføre handlen.

12

T2

overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. § 27, stk. 1, nr. 2, jf. § 24,

ved omkring den 1. februar 2004 i forening med V.9 at have forsynet et fra Tyskland indført og ikke afgiftsberigtiget køretøj mrk. Mercedes Benz 190 med et fra et tidligere afgiftsberigtiget dansk køretøj hidrørende stelnr. ..., hvorefter V.9 benyttede køretøjet til privat transport ad offentlige veje i Danmark frem til den 3. januar 2006, alt hvorved statskassen blev unddraget et beløb på 38.199 kr. i registreringsafgift.

13

T2

overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. 3, 27, stk. 1, nr. 2, jf. § 24,

ved omkring d. 20. februar 2004 i forening med V.14 at have forsynet et fra Tyskland indført og ikke afgiftsberigtiget køretøj mrk. BMW 524i med et fra et tidligere dansk afgiftsberigtiget køretøj BMW 518 hidrørende stelnr. ..., hvorefter V.14 benyttede køretøjet til privat transport ad offentlige veje i Danmark frem til d. 7. december 2005, hvorved statskassen blev unddraget et beløb på 32.944 kr. i registreringsafgift.

14

T2

overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. § 27, stk. 1, nr. 2, jf. § 24,

ved omkring 11. december 2003 i forening med V.14 og V.10 at have forsynet et fra Tyskland indført og ikke afgiftsberigtiget køretøj mærket Daimler med et fra et tidligere dansk afgiftsberigtiget køretøj hidrørende stelnummer ..., hvorefter V.10 benyttede køretøjet til privat transport ad offentlige veje i Danmark frem til d. 23 december 2005, hvorved statskassen blev unddraget et beløb på 48.984 kr. i registreringsafgift.

15

T2

færdselslovens § 118, jf. § 72, stk. 1, og § 105, stk. 1, jf. § 106, stk. 1,

ved i tiden fra den 10. december 2004, kl. 08.00 til den 28. november 2005, kl. 08.00 at have benyttet varebil rød Mitsubishi Pajero med stelnr. ... til privat kørsel i Danmark ved brug af nummerplade ..., selv om køretøjet ikke var indregistreret og ansvarsforsikret i Danmark.

Påstande

Anklagemyndigheden har påstået tiltalte T1 straffet med fængsel i 3 - 4 måneder, som eventuelt kan gøres delvist betinget, samt en tillægsbøde på ikke under 110.000 - 115.000 kr.

Anklagemyndigheden har påstået tiltalte T2 straffet med fængsel i ikke under 40 dage, som eventuelt kan gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste, samt en tillægsbøde på 175.000 kr.

Anklagemyndigheden har endvidere påstået de tiltalte dømt til at betale i alt 198.506 kr, til SKAT, svarende til det resterende beløb af de unddragne afgifter.

Anklagemyndigheden har endelig påstået konfiskation i medfør af straffelovens § 75 af et sæt hugpiber hos T2.

Tiltalte T1 har erkendt sig skyldig i forhold 4 og har i øvrigt nægtet sig skyldig.

Tiltalte T2 har nægtet sig skyldig.

Oplysningerne i sagen

Ad forhold 1

Af en kriminalteknisk erklæring af 10. januar 2006 fremgår, at det ved undersøgelse af bilen er konstateret, at der er foretaget ændringer i 6 tal og 1 bogstav af stelnummeret.

Af oplysninger fra Centralregistret for Motorkøretøjer fremgår, at bilen den 3. oktober 2003 blev registreret med T1 som ejer. Den 12. februar 2004 blev bilen registreret med V.11 som ejer.

Ad forhold 2

Af kriminalteknisk erklæring af 4. Januar 2006 fremgår, at det ved undersøgelse af bilen blev konstateret, at der var foretaget ændringer i 6 tal og 1 bogstav af stelnummeret.

Af oplysninger fra Centralregistret for Motorkøretøjer fremgår, at bilen den 12. maj 2004 blev anmeldt til syn med BB som ejer, og den 19. maj 2004 blev der anmeldt ejerskifte til KN.

Af en slutseddel af 19. maj 2004 fremgår, at T1 solgte bilen for 53.000 kr.

Ad forhold 3

Af kriminalteknisk erklæring af 10. januar 2006 fremgår, at der ved undersøgelse af bilen blev konstateret, at der var foretaget ændringer i 3 tal og 1 bogstav af stelnummeret.

Af en slutseddel af 24. maj 2004 fremgår, at T1 solgte bilen til NT.

Ad forhold 4

Af en kriminalteknisk erklæring af 2. januar 2006 fremgår, at det ved undersøgelse af bilen blev konstateret, at der var foretaget ændringer i 6 tal og 1 bogstav af stelnummeret.

Af oplysninger fra Centralregistret for Motorkøretøjer fremgår at bilen den 28. september 2005 blev registreret med CC som ejer.

Ad forhold 5

Af kriminalteknisk erklæring af 4. januar 2006 fremgår, at der ved undersøgelse af bilen blev konstateret ændringer i 6 tal og 1 bogstav af stelnummeret.

Af oplysninger fra Centralregistret for Motorkøretøjer fremgår, at bilen den 12. august 2004 blev registeret med BB som ejer og den 11. november 2004 registreret med LL som ejer.

Ad forhold 6

Af kriminalteknisk erklæring af 2. januar 2006 fremgår, at der ved undersøgelse af bilen blev konstateret ændringer i 6 tal og 1 bogstav af stelnummeret.

Af oplysninger fra Centralregistret for Motorkøretøjer fremgår, at bilen den 8. oktober 2004 blev registreret med V.14 som ejer og den 24. februar 2005 registreret med JD som ejer.

Ad forhold 7

Af kriminalteknisk erklæring af 3. januar 2006 fremgår, at der ved undersøgelse af bilen blev konstateret ændringer i 5 tal og 1 bogstav af stelnummeret.

Af oplysninger fra Centralregistret for Motorkøretøjer fremgår, at bilen den 11. marts 2005 blev registreret med BB som ejer og den 1. juli 2005 registreret med G3 Køreskole som ejer.

Ad forhold 12

Af kriminalteknisk erklæring af 10. januar 2006 fremgår, at der ved undersøgelsen af bilen blev konstateret, at der var foretaget opfyldning af det gamle stelnummer, hvorefter der var ihugget nye tal og bogstaver.

Ad forhold 13

Af kriminalteknisk erklæring af 4. januar 2006 fremgår, at det ved undersøgelse af bilen blev konstateret, at der var foretaget ændringer i 11 tal og 2 bogstaver af stelnummeret.

Af oplysninger fra Centralregistret for Motorkøretøjer fremgår, at bilen den 20. februar 2004 blev registreret til V.14.

Ad forhold 14

Af kriminalteknisk erklæring af 9. februar 2006 fremgår, at det ved undersøgelse af bilen blev konstateret, at det originale stelnummer er blevet oversvejset, hvorefter der er ihugget nye cifre.

Retten har fået forevist fotos af de omhandlede biler og af stelnumrene, ligesom retten har fået forevist metalstykker med stelnumre, som politiet har skåret ud af bilerne.

Forklaringer

I et grundlovsforhør den 8. december 2005 har

tiltalte T1 afgivet følgende forklaring om forhold 8, 9

"Sigtede forklarede . . . blandt andet. at han solgte Poloen til V.5. Han havde købt bilen for 12.000-15.000 kr. af V.4. Inden købet fortalte V.4 ham, at han kunne skaffe bilen ved at stjæle den. Efter købet ændrede sigtede bilens stelnummer, hvorefter den blev videresolgt. Det nye stelnummer stammede fra en trafikskadet bil, han sammen med en kammerat havde købt gennem en annonce i De blå Avis. Han ønsker ikke at udtale sig om kammeratens navn. V.4 vidste godt, at Poloens stelnummer skulle ændres. Bilen blev ikke malet inden videresalget. V.14, der er sigtedes bror, har ikke noget kendskab til, at bilen var stjålet, og at den blev forsynet med et nyt stelnummer. Sigtede "ved ikke af", at V.14 var klar over, at der kom nye stelnumre i andre biler. V.5 vidste ikke, at bilens stelnummer var blevet ændret. Han har ikke været med til at forsyne andre biler med nye stelnumre."

Tiltalte T1 har i grundlovsforhøret afgivet følgende forklaring om forhold 10

"Sigtede erkendte sig, skyldig . . . og forklarede, at det var hans bil, som han havde købt skadet. Det var meningen, at den skulle rettes op, men det viste sig, at det ikke kunne lade sig gøre. Han ville derfor sælge den til V.6, som derefter skulle melde den savnet, så de kunne få forsikringssummen."

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret om forhold 1, at han ikke kan huske noget om de enkelte biler. Fra 2003 til 2004 og indtil anholdelsen den 7. december 2005 var han sygemeldt på grund af astma, som skyldtes en arbejdsskade fra hans arbejde på en vindmøllefabrik. Hans bror, V.14, drev et autoværksted på .... Han hjalp nogle gange V.14 i autoværkstedet. Han har således løbende været blandet ind i noget med biler. Han kender ikke decideret noget til de enkelte forhold.

Anklageren har dokumenteret tiltaltes forklaring i retsbog af 21. februar 2008.

Tiltalte har forklaret, at han ikke husker antallet af biler, han har lavet numre med. Det var ham, der skaffede bilerne i Tyskland. Nogle gange fik han også fat i de danske skrotbiler. Det drejer sig om under 10 biler.

Tiltalte har forklaret om forhold 8, at han ikke har været med til at stjæle en VW-Polo, og heller ikke har bedt V.4 om at stjæle den.

Han har forklaret om forhold 11, at han har købt dieselolie af V.7 for omkring 5 kr. pr. liter. Det drejer sig om cirka 150 liter i alt.

Foreholdt sin forklaring, som gengivet i afhøringsrapport af 3. januar 2006 (bilag 1.3), har han forklaret, at han ikke kan huske, at han har forklaret som citeret i rapporten. Han kan ikke forklare mere detaljeret om det. Han kan ikke huske, om han har solgt biler med ændrede stelnumre, men det kan godt være. For år tilbage har han importeret biler fra Tyskland. Han kan ikke huske, om det også er sket i perioden for 2003 til 2005. Han kan huske, at han i den periode hentede sin egen Passat i Tyskland.

Det er hans underskrift på afhøringsrapporten. Det blev læst en hel masse op, hvorefter han skrev under. Det skal nok være rigtigt, at han købte en VW Golf, og at han havde et foto af den i sin computer. Han kan imidlertid ikke huske det i dag, fordi det er så længe siden. Han kan ikke huske, om han har snydt med registreringsafgift i andre tilfælde end sin egen bil, en VW Passat. Han var varetægtsfængslet, da han blev afhørt den 3. januar 2006. Han blev løsladt 2 dage efter. Han kan ikke huske den pågældende afhøring. Han blev afhørt flere gange op mod jul og nytår, hvor han blev lovet at blive løsladt først inden jul og derefter inden nytår.

Tiltalte T2 har vedrørende forhold 1 forklaret, at han kender T1 fra barndommen og skoletiden. Han kom ikke på V.14s autoværksted. Han har dog besøgt V.14 og fået en kop kaffe hos ham. Han har selv en stor garage, hvor han roder med biler. Han er uddannet smed. Han lånte sit værksted ud til andre, blandt andet til T1, som puslede med biler der. Han boede og bor fortsat i ... i et nedlagt smedeværksted. Ved ransagningen hos ham den 9. januar 2006 stod der 2 biler. Politiet fandt nogle hugpiber i hans værktøjsreol. Hugpiber er prægeværktøj. som kan bruges til at lave hundetegn eller mærke værktøj. Han vidste ikke, at hugpiberne lå i værktøjsreolen. Der lå en masse værktøj i reolen fra den tidligere smedevirksomhed. Han tror ikke, at det var et helt sæt med alle bogstaver og cifre.

Han kender intet til snyd med stelnumre og har ikke været med til det.

Han blev ikke anholdt den 7. december 2005, men blev anholdt den 9. januar 2006 på sin arbejdsplads. Efter anholdelsen kørte han med politiet til sin bopæl, hvor der blev ransaget. Derefter blev han afhørt på politigården. Han kan godt huske afhøringen. Han erkendte, at han havde været med til at ændre stelnumre i mindst 10 tilfælde. Politiet sagde, at hvis han ikke erkendte, ville han blive varetægtsfængslet. Hvis han erkendte, ville han blive løsladt. De konkrete oplysninger om bilerne, som fremgår af afhøringsrapporten af 9. januar 2006 (bilag 1.2), kom betjentene med. Man sagde bare "Ja" til det hele for at blive løsladt. Han slyngede et beløb ud, når han blev spurgt om, hvad han havde fået for det. Han sagde: "1.000 - 1.500 kr.". Han tog det ikke som noget særligt alvorligt at flyttet et stelnummer fra en bil til en anden. Betjentene lagde ordene i munden på ham, da han blev afhørt om, hvordan det var foregået. Han gættede sig til, hvor lang tid det tog for at fortælle dem en historie. Han har aldrig udført det eller fået penge for det. Han forstod ikke alvoren af sin forklaring før en måneds tid senere. Derfor ringede han til politiet og fortalte, at forklaringen var usand. Da han blev afhørt den 9. januar 2006, troede han, at T1 fortsat var varetægtsfængslet, og han fortalte derfor politiet det, de gerne ville høre, for at undgå samme skæbne som T1.

På værkstedet i sin garage reparerede han sin egen bil. Han har ikke repareret biler for andre. T1 har lånt hans værksted efter behov, ligesom mange andre personer har.

Anklageren har dokumenteret vedrørende forhold 2 tiltalte T1s forklaring, som gengivet i afhøringsrapport af 14. december 2005 (bilag 2.3 ).

Tiltalte T1 har forklaret, at citatet fra afhøringsrapporten intet siger ham. En Seat Cordoba er en meget almindelig bil.

Tiltalte er blevet foreholdt sin forklaring som gengivet i afhøringsrapport af 20. december 2005 (bilag 2.4), side 2-3, og har forklaret, at citatet intet siger ham.

Tiltalte T2 har forklaret om forhold 2, at han ikke har kendskab til forholdet. Han har ikke set alt, hvad der er foregået på hans værksted, da han ikke altid er hjemme.

Anklageren har dokumenteret slutseddel vedhæftet bilag 2.8..

Tiltalte T1 har forklaret, at han har underskrevet slutsedlen. Måske har han solgt bilen, men han kan ikke huske det.

Anklageren har dokumenteret vedrørende forhold 3 tiltalte T1s forklaring som gengivet i afhøringsrapport af 3. januar 2006 (bilag 3.4), side 3-4.

Tiltalte T1 har forklaret, at han ikke husker noget specielt om denne bil.

Anklageren har dokumenteret vedrørende forhold 4 tiltalte T1s forklaring i retsbog af 22. december 2005, side 24.

Tiltalte T1 har forklaret, at han intet husker herom.

Foreholdt sin forklaring som gengivet i afhøringsrapport af 7. december 2005 (bilag 4.3), side 3-4, har han forklaret, at det drejede sig om hans egen Passat, som han købte i Tyskland. Stelnummeret på den blev lavet om. Det var en kammerat, der udførte det for ham. Han ved ikke, hvor det foregik. Han gav ikke noget for det. Det var en vennetjeneste. Han ved ikke, hvem der fjernede stelnummeret fra bilen fra ... eller om stelnummeret overhovedet blev fjernet eller blot kopieret. Han husker ikke, at han skulle have købt en trafikskadet bil fra ...

Foreholdt sin forklaring som gengivet i afhøringsrapport af 20. december (bilag 4.4), side 6-7, har han forklaret, at han ikke kan huske, at han har forklaret til politiet som citeret. Han kan ikke huske, hvor længe han kørte i Passaten. Det var vist nok nogle år. Han havde den, da han blev anholdt. Afgiftsunddragelsen er betalt. Beløbet var på cirka 30.000 kr.

Tiltalte T2 har forklaret, at han intet kender til forholdet.

Tiltalte T1 har forklaret, at JD er hans eks-kæreste.

Anklageren har dokumenteret vedrørende forhold 5 tiltalte T1s forklaring som gengivet i afhøringsrapport af 20. december 2005 (bilag 5.3), side 4.

Tiltalte T1 har forklaret, at han kan huske mere om nogle af bilerne end om andre biler. Han kan ikke huske den bil, der er omtalt i forhold 5.

Tiltalte T2 har forklaret at forhold 5 intet siger ham.

Anklageren har dokumenteret vedrørende forhold 6 tiltalte T1s forklaring i afhøringsrapport af 14. decernber 2005 (bilag 6.3), side 2.

Tiltalte T1 har forklaret at han ikke kan huske om hans daværende kæreste, JD, har fået udbetalt et beløb fra en forsikring, som hun har brugt til en bil.

Foreholdt sin forklaring som gengivet i afhøringsrapport af 20. december 2005 (bilag 6.4), side 6, har han forklaret, at den samme person har ændret stelnummer på alle de biler, han har været involveret i.

Tiltalte T2 har forklaret, at forhold 6 ikke siger ham noget.

Anklageren har dokumenteret vedrørende forhold 7 tiltalte T1s forklaring som gengivet i afhøringsrapport af 14. december 2005 (bilag 7.3), side 3.

Tiltalte T1 har forklaret, at han godt kan huske navnet TL, men han kan ikke huske noget om bilen.

Foreholdt sin forklaring som er gengivet i afhøringsrapport af 20. december 2005 (bilag 7.4), side 4-5, har han forklaret, at han ikke ved, om det er sædvanligt med en fortjeneste på 18.000 kr. Det skal nok passe, at kammeraten ikke havde nogen andel i det, udover selve udskiftningen stelnummeret.

Om forhold 8 har

tiltalte T1 forklaret, at han har handlet biler med V.4. Han har intet kendskab til, at nogle af bilerne var stjålne. V.4 kom også hos tiltaltes bror, V.14, ligesom han kom på et værksted, hvor tiltalte var i arbejdsprøvning, mens han var sygemeldt for astma. Han har ikke bestilt en stjålen bil hos V.4.

Anklageren har dokumenteret vedrørende forhold 9 tiltalte T1s forklaring i retsbogen for grundlovsforhøret den 8. december 2005, side 10.

Tiltalte T1 har forklaret, at det nok skal passe, at han solgte en bil til V.5. Han har kun købt en bil af V.4. Han ved ikke, om der var lavet snyd med stelnumrene på den bil. Det skal nok passe, at han har forklaret som citeret i retsbogen, men han kan ikke huske det. Han ved ikke, hvem der ændrede stelnummeret. Han har ikke gjort det og ved ikke, om han har bedt nogen om det.

Foreholdt sin forklaring som gengivet i afhøringsrapport af 7. december 2005 (bilag 8.4), side 2, har han forklaret, at han ikke har nogen bemærkninger til citatet. Han ved, at V.5 senere kørte galt i bilen. Han ved ikke, om dette gav anledning til panik.

Anklageren har dokumenteret vedrørende forhold 10 tiltalte T1s forklaring i retsbogen for grundlovsforhøret den 8. december 2005, side 11.

Tiltalte T1 har forklaret, at han har forklaret som citeret i retsbogen for at blive løsladt. Han kan ikke huske, hvad han har talt med V.6 om. Han kan ikke huske, om han har bedt andre om at få bilen indregistreret i deres navn eller tilbudt nogen 12.000 kr. for at gøre det.

Foreholdt sin forklaring som gengivet i afhøringsrapport af 7. december 2003 [2005.red.SKAT] (bilag 10.3 ), side 3, har han forklaret, at han ikke kan huske, at han skulle have købt en trafikskadet Golf, som var for skæv til at blive rettet op.

Om forhold 11 har

tiltalte T1 forklaret, at V.7 er en kammerat, som var ansat hos G2. Tiltalte har ikke stjålet diesel, men har købt 3 dunke med omkring 40 liter i hver af V.7. Prisen var 5 kr. pr. liter. På en tankstation kostede diesel dengang omkring 7 kr. pr. liter. Han har ikke spurgt nogen, om de ville købe dieselolie af ham.

Foreholdt sin forklaring i afhøringsrapport af 3. april 2006 (bilag 11.3), har han forklaret, at han ikke kan huske afhøringen. Han har kun en gang hentet diesel hos V.7 og har måske yderligere en gang fået leveret diesel hjemme. Han kan ikke huske, at han har tilbudt diesel til JJ.

Om forhold 12 har

tiltalte T2 forklaret, at han kender V.9 overfladisk. Han husker bilen, som var sort. Den har holdt i hans garagen en uges tid. Han måtte kante den ind i garagen, fordi pladsen var snæver. Han gjorde ikke selv noget ved bilen. Han er ikke uvenner med V.9. Han kender intet til omskiftning af stelnummer på bilen.

Om forhold 13 har

tiltalte T2 forklaret, at han ved, at V.14 har kørt rundt i en BMW. Han har ikke set den BMW hjemme hos sig.

Om forhold 14 har

tiltalte T2 forklaret, at han godt kan huske Daimleren, som han også har kantet ind i sit værksted, ligesom bilen nævnt i forhold 12. Daimleren holdt i hans værksted i en uge, måske længere. Han kender ikke V.10, som er en af V.14s kompagnoner.

Foreholdt sin forklaring som gengivet i afhøringsrapport af 27. februar 2006, (bilag 14.2), har han forklaret, at han godt han huske lidt af sin forklaring. Han tænkte, at det ikke gjorde nogen forskel, om han erkendte sig skyldig i at have ændret stelnummer på en bil fra eller til. Han har nok forklaret som citeret for at snakke sig ud af det, som han havde rodet sig ind i, da han havde forklaret om de andre biler. Der er mange forskellige, der laver biler i hans garage. Så længe de betaler for lys og varme, er det i orden. Det var V.14 og V.10, som kom med Daimleren. De havde måske ringet på forhånd for at spørge, og de måtte låne hans værksted.

Om forhold 15 har

tiltalte T2 forklaret, at Pajeroen var hans egen bil. Han havde oprindeligt en Pajero, hvis chassisramme var rusten. Den kunne derfor ikke synes. Han købte en anden tilsvarende bil, som var indregistreret. Toppen af den bil var rustet væk. Derfor brugte han bunden fra den nye bil og monterede toppen fra sin egen gamle bil på den. Stelnummeret står på chassiset og han regnede med, at registreringsnummeret også hørte med til chassiset. Han kan ikke se, at der er noget strafbart i det. Den bil, han købte, var indregistreret, men har blot fået skiftet toppen ud.

Foreholdt sin forklaring som gengivet i afhøringsrapport af 10. Januar 2006 (bilag 5.4) om at han blot flyttede nummerpladerne fra den nye Mitsubishi Pajero over på sin egen gamle, har han forklaret, at det, han har forklaret i retten i dag, er det rigtige. Han orkede imidlertid ikke at forklare det til politiet, fordi afhøringen havde varet længe.

Tiltalte T1 har under den fortsatte hovedforhandling den 28. august 2008 supplerende forklaret, at han fortsat kun konkret kan huske den bil, som han selv brugte, jf. forhold 4.

Foreholdt sin forklaring som gengivet i retsbogen fra den 21. februar 2008 har han forklaret, at han godt kan huske, at han har forklaret sådan i retten. Sagen kunne ikke fremmes som en tilståelsessag, idet han blev spurgt om navne og nærmere oplysninger om bilerne, som han ikke kunne svare på. Han kan huske, at der blev lavet stelnumre på 6-8 biler i alt. Det var medtiltalte T2, der udførte det. Han ved ikke, hvad forskellen var på de forskellige måder, som stelnumrene kunne udskiftes på. Bagefter kunne man ikke se på stelnumrene, at de var skiftede. Han har hørt om, at en af metoderne skulle være TIC-svejsning og en anden at flytte stelnummeret ved at skære det ud af den ene bil og svejse det fast i den anden.

Der har været andre end T2 involveret i udskiftning af stelnumre. Han ved ikke, hvilke biler T2 har skiftet stelnummer i, eller hvor mange biler, der er tale om. Det er udelukkende T2, der har udskriftet de stelnumre, som tiltalte har været involveret i.

Fuldmægtig V.1, SKAT, har forklaret, at en importeret brugt bil skal vurderes af vurderingsmyndigheden, som fastsætter den værdi, afgiften beregnes af. Beløbene i anklageskriftet er baseret på vurderingsmyndighedens vurderinger af bilernes værdi. En importeret bil fremstilles ikke altid for vurderingsmyndigheden i forbindelse med vurderingen. Det er ikke i alle tilfælde nødvendigt for vurderingsmyndigheden at besigtige bilerne for at foretage vurderingen. Han ved ikke, om der er sket besigtigelse i denne sag. Ved opgørelse af den afgiftspligtige værdi, kan der regnes baglæns fra en indregistreret dansk bils værdi incl. moms og registreringsafgift.

Hvis flere personer deltager i den samme afgiftsunddragelse skal tillægsbøden fordeles i forhold til gerningsmændenes skyld. Efter administrativ praksis skal der kun betales en bøde i alt.

Skatterevisor V.2, SKAT, har forklaret, at oplysningerne om den afgiftspligtige værdi i tiltalebegæringen af 21. april 2008, stammer fra en sagsfremstilling udarbejdet af V.12. Registreringsafgiften er betalt for bilerne nævnte i forhold 12, 13 og 14. Når det er oplyst, at "afgiftsforholdet er afklaret", betyder det, at de nuværende ejere, som var i god tro, ikke er blevet afkrævet afgiften.

Kriminalassistent V.3 har forklaret, at han har været med i efterforsknineen af sagen. Efter anholdelserne den 7. december 2005 har han og hans kollega, V.8, forestået afhøringer af blandt andet tiltalte T2.

Udskiftningen af stelnurnre er i nogle tilfælde foregået ved, at hele stelnumrneret er skåret ud af en bil og monteret i en anden, i andre tilfælde er nummerændringen foretaget ved TIC-svejsning.

Han var sammen med kollegaen V.8 med til at anholde tiltalte T2 på dennes arbejdsplads. Tiltalte tog anholdelsen stille og roligt. Om afhøringen af tiltalte T2, jf. afhøringsrapport af 9. januar 2006 (bilag 1.2), har han forklaret, at politiet havde oplysninger om bilerne fra kollegerne, der havde startet sagen op. De mente, at tiltalte T2 var den person, der udførte TIC-svejsningen. Dette fremgår af tidligere afhøringer af andre personer. De havde fra deres kolleger en liste med biler, der var taget ind til undersøgelse. Af listen fremgik, hvilke biler, der var TIC-svejsede og hvilke, der havde fået fjernet stelnummeret. Under afhøringen kom de frem til, at tiltalte havde været involveret i de biler, der fremgår af rapporten. Tiltalte kunne huske nogle af bilerne godt, og andre mindre godt. Han havde svært ved at skille dem ud fra hinanden. Tiltalte gav udtryk for, at han kun ville tage ansvaret for det, som han selv havde gjort. Han ville ikke hænge andre ud. Efterfølgende ringede vidnet til tiltalte og afhørte ham telefonisk om en Daimler, som de ikke havde fået med i første omgang.

Han kan ikke huske, at det var på tale at varetægtsfængsle tiltalte. Tiltalte virkede ikke bange, men var noget betænkelig ved det hele. Tiltalte spurgte til, hvad afgifterne kunne løbe op i.

Tiltalte kørte i en Mitsubishi Pajero. Den var rød. De ringede til den tidligere ejer, som oplyste, at bilen skulle have en anden farve. Under ransagningen hos tiltalte holdt bilen uden nummerplader. Der holdt 2-3 Pajeroer i forskellig stand. De var ikke alle hele. Den røde Pajero havde tiltalte tidligere kørt lovligt i med et andet registreringsnummer, som var afmeldt. Tiltalte forklarede, at han havde flyttet nummerpladerne fra en anden bil over på den røde, og at han havde taget pladerne af den røde og brugt dem på en anden bil.

Det var ikke vidnets indtryk, at tiltalte ville tilstå hvad som helst for at blive løsladt. De talte stille og roligt om forholdene.

Det var ikke vidnet, som fandt hugpiberne under ransagningen. Hugpiberne havde ikke den rigtige størrelse til stelnumre til biler. Under afhøringen fortalte de tiltalte om de biler, der var TIC-svejsede. De biler, der er nævnt i afhøringsrapporten, har tiltalte bekræftet, at han kunne huske. Om andre biler i rapporten sagde han, at han ikke kunne huske dem, men han ville godt erkende det. Det drejede sig nok om et par af bilerne.

V.4 har forklaret om forhold 8, at han i en tilståelsessag er dømt for at have stjålet bilen for at sælge den videre til T1. Han vidste, at T1 manglede en bil. Han har kendt T1 i nogle år. Vidnet kom i V.14s værksted på .... Han kan ikke huske, om det var der, han lærte T1 at kende. T1 købte bilen af ham. De havde ikke aftalt dette, inden han stjal bilen, men håbede på, at T1 ville købe den, da han stjal den. Han kørte ud til T1 med den. De blev enige om prisen, og han fik pengene. Han ved ikke, hvad T1 skulle bruge den til.

Vidnet er selv dømt for at skifte stelnumre. Det kan godt være, at udtrykket: "der er lavet rust", betyder, at stelnummeret på en bil er skiftet. Han ved ikke, hvad der skete med den bil, han solgte til T1.

Han ved ikke, hvem der foretog udskiftning af stelnumre i værkstedet på .... Han har blot afleveret bilen der. Det kostede 3.000-4.000 kr. at få skiftet et stelnummer. Han har dog aldrig betalt noget for det. Han har fået det udført et par gange, men ved ikke, om metoden var TIC-svejsning eller udskiftning af selve stelnummeret. Han kender ikke T2.

Foreholdt sin forklaring i sagen mod vidnet som gengivet i retsbog af 7. juni 2006, side 8, forklarede han, at T1 betalte 6.000 kr. for bilen. Bilen var meget mere værd, men han kunne ikke sælge den på almindeligvis, når han ikke havde papirer på den.

V.5 har forklaret, at hun den 2. november 2005 kørte galt i en VW Polo. Hun havde købt bilen af T1, som er hendes stedfars kammerat. Hun havde haft bilen i 3-4 måneder. Bilen, der var kaskoforsikret, blev totalskadet. Topdanmark ringede og ville afsløre hende, idet bilens farve og registreringsnummer ikke passede sammen. Hun fik ikke at vide, at den var stjålet. Senere blev såvel hun som hendes stedfar afhørt af politiet. Hun fik ikke udbetalt erstatning fra forsikringen. Til gengæld fik hun en anden bil, en Peugeot 306, af T1. Den bil var lovlig. Det skete efter, at hendes stedfar havde ringet til T1 og aftalt det.

V.6 har forklaret, at hun kender T1 igennem sin mand, der har arbejdet sammen med ham. De har af og til mødtes privat. T1 har ringet til hende og spurgt, om hun ville omregistrere en bil til sig. Det var noget med, at den skulle af vejen, så han kunne få den dækket af forsikringen. Han ringede flere gange om det. Hun blev ikke registreret som ejer af bilen. Han tilbød hende et beløb for det. Hun kan ikke huske beløbets størrelse, Det var mellem 10.000 og 20.000 kr. Beløbet ville være hendes andel af den erstatning, hun ville få udbetalt fra forsikringen. T1 ville have hende til at gøre det, fordi han manglede penge.

V.7 har forklaret om forhold 11, at han selv er dømt for tyveri af dieselolie fra sin arbejdsgiver. Han var ansat hos G2 som råvarermand. Han har kendt T1 i mange år gennem T1s lillebror DD. Han og T1 ses ikke privat. De var 2 ansatte som solgte diesel. Det var den anden ansatte, som tog imod pengene. T1 har købt lidt dieselolie, men vidnet kan ikke huske, hvor mange gange eller hvor mange liter. Han tror, at T1 havde 2 dunke med på cirka 20 liter, han ved ikke, hvad de tog for dieselolien. Det var nok 1 kr. under markedsprisen. Det var vidnet, der havde kontakten til T1. Han fortalte T1, at dieselolien var stjålet. Han har ikke bedt T1 om at afsætte stjålen dieselolie.

Kriminalassistent V.8 har forklaret, at han kom sent ind i efterforskningen af sagen. Han har afhørt T1 om tyveri af dieselolie. Baggrunden herfor var, at det af en telefonaflytning fremgik, at der var blevet stjålet dieselolie hos G2, og at en ansat var involveret.. Han kan ikke huske afhøringen af T1, men kan konstatere, at han i rapporten har skrevet, at T1 tilstod 2 afhentninger af dieselolie og 2 leveringer af dieselolie. T1 har endvidere ifølge rapporten forklaret, at han havde prøvet at sælge 2.000 liter til en person ved navn JJ. Den handel blev aftalt, men blev ikke gennemført. Han er ikke i tvivl om, at T1 vidste, at det var stjålen dieselolie.

V.9 har forklaret, at han har været sigtet vedrørende forhold 12, men sagen mod ham er endeligt afgjort administrativt. Han hentede en tysk indregistreret Mercedes Benz i Tyskland. Han har før importeret tyske biler og betalt registreringsafgift. Han kom regelmæssigt hos V.14 på dennes autoværksted, hvor han kom i kontakt med T2. Han kendte ikke T2, men vidste, hvem han var. Han havde hørt, at T2 kunne lave et stelnummer om. De aftalte, at han skulle køre bilen ud til T2, og at han skulle hente den et par dage efter. Han brugte stelnummeret fra sin gamle bil, som han tidligere havde importeret og betalt registreringsafgift for. Han skulle lægge en seddel i bilen med stelnummeret på. Han fik T2s adresse. Efter nogle dage ringede han til T2 for at høre, hvordan det gik. 4-5 dage efter afhentede han bilen med det ændrede stelnummer. Der er ikke nogen form for uoverensstemmeIser mellem han og T2. Han kan ikke huske, hvem der fortalte ham om, at T2 kunne ændre et stelnummer, så man ikke kunne se det. Det var T2 personligt, han talte i telefon med, han kan ikke huske, om han mødtes fysisk med T2, men det mener han.

V.10 har forklaret om forhold 14, at han havde købt en Daimler, som han var ved at sætte i stand hos V.14 i dennes værksted på .... En af de andre, der kom på ..., foreslog ham at i stedet for at sætte bilen i stand kunne købe en identisk bil i Tyskland og udskifte stelnumrene. Han købte en Daimler i Tyskland og kørte den hjem. Han lejede en gammel lade, hvor begge biler stod i ½ år, uden at han fik gjort noget ved det. Han havde i værkstedet på ... hørt, at han kunne få udskiftet stelnumrene via V.14.

Det blev således aftalt via V.14. Der blev ikke talt om, hvem der fysisk udførte arbejdet. Han har hørt T2s navn nævnt. T2 fik også lavet bil hos V.14 på .... Vidnet har set T2 der 4-5 gange. Han betalt en slat penge for at få stelnummeret skiftet ud, men han kan ikke huske, hvor meget. Han har dårlig hukommelse og har svært ved at koncentrere sig på grund af smerter i ryggen. Han er førtidspensionist. Beløbet var nok 2.000 - 4.000 kr. Han skulle aflevere bilen og en sum penge på .... Pengene skulle han lægge i bilen. Han fik bilen retur nogle dage senere. Der gik ½ års tid, før han fik den indregistreret, idet den skulle repareres, før den kunne synes.

Foreholdt sin forklaring som gengivet i afhøringsrapport af 23. februar 2006 (bilag 14.4), side 3, har han forklaret, at han ikke kan huske, at han kørte bilen ud til T2.

Han er ikke blevet kontaktet af nogen i forbindelse med, at han skulle afgive forklaring i dag. Han har fået at vide i værkstedet på ..., at det var T2, der skulle udføre udskiftningen af stelnummeret. Det var vist nok V.14, der fortalte ham det.Han har været hos T2 en gang, fordi han skulle låne dennes værksted. Dette var, da han reparerede Daimleren efter udskiftning af stelnummer, og før den blev synet. Denne reparation varede ikke mere end en dag. Han ved ikke, hvem der skulle køre Daimleren ud til T2 for at få skiftet stelnummeret. Det var tys-tys det hele. Man skulle ikke se bagmanden.

Det var vist nok sidst på året 2003, at han hentede bilen i Tyskland. Han fik den indregistreret i sommeren 2004. Den blev synet omkring ½ år før han fik den indregistreret. Derefter kørte han i den i 1½ år. Han har betalt registreringsafgiften.

V.11 har forklaret, at han købte en VW Golf af T1 i slutningen af januar eller starten af februar 2004. Han fik at vide, at det havde været T1s privatbil. Han mener, at det blev nævnt, at den havde kørt i Danmark i mange år. Han fik ingen servicebog med. Han betalte omkring 30.000 kr. for bilen, hvilket nok var lidt billigere, end den sædvanlige pris for en tilsvarende bil. Han havde set på andre lignende biler andre steder. Først da politiet undersøgte bilen, blev han klar over, at stelnummeret var ændret.

V.12 har forklaret, at hun er ansat hos SKAT og har været involveret i opkrævning af registreringsafgift for bilerne. SKAT beregner afgiften på grundlag af deres vurderingsfolks vurderinger af bilernes handelspris. De i sagen omhandlede biler har vurderingsfolkene værdiansat hos politiet, mens politiet var i gang med de tekniske undersøgelser. Der deltager 3 vurderingsfolk i vurderingen. Beregningen er ret kompliceret, idet der skal tages hensyn til bilens alder, ekstraudstyr, kilometerstand og bilens tilstand. Endvidere skulle bilerne vurderes tilbage til det tidspunkt, hvor bilernes stelnumre blev skiftet. Selve beregningen er udført af kontorpersonalet i registreringsafgiftsafdelingen.

Om beregningen af afgiften af den i forhold 1 nævnte bil, jf. bilag X18, har hun forklaret, at udgangspunktet er beløbet på 40.225,00 kr., som er et skøn over bilens værdi på det tidspunkt, hvor stelnummeret blev skiftet.

Afgiftsberegningen sender hun i form af et forslag til opkrævning til den pågældende. Med beregningen er en sagsfremstilling, der er udarbejdet på grundlag af politirapporterne. Pågældende borger får en frist til at fremkomme med bemærkninger. Hun har sendt forslag til opkrævninger til den person, der efter det oplyste i politirapporterne har ændret stelnummeret samt den, der har fordel ved, at nummeret blev skiftet ud. SKAT har besluttet, at de ikke vil afkræve den endelige køber af bilen beløbet, i de tilfælde hvor køberen var i god tro, og gerningsmændene var kendte.

I forhold 4, 12, 13 og 14 er afgiften indbetalt. I forhold 4 er afgiften betalt af tiltalte T1 i forhold 12 og 14 er afgifterne betalt af køberne, og i forhold 13 er afgiften betalt af V.14. Hvis der er flere personer, der hæfter for afgiften, så hæfter de solidarisk. Afgiften skal kun betales en gang. SKATs bogholderi holder styr på, hvor meget der er betalt på de enkelte biler. T2 har haft overskydende skat, som er modregnet og afskrevet på en af bilerne. Dette kommer også T1 til gode, idet også hans gæld nedskrives.

For så vidt angår tiltalte T1 har SKAT opkrævet afgift for de samme biler, der er rejst tiltale for, mens der for så vidt angår T2, er afkrævet afgift for yderligere 2 biler, end de der er omfattet af tiltalen.

SKATs afgørelse i sagen mod T2 er truffet den 2. november 2006. T2 havde forinden henvendt sig telefonisk den 13. oktober 2006 og oplyst, at hans forklaring til politiet ikke var korrekt. Han skønnede imidlertid, at det fortsat var sandsynliggjort, at han hæftede for afgiften og traf derfor den endelige afgørelse herom. Afgørelsen kunne påklages til Landsskatteretten, men hun er ikke klar over, om det er sket.

Afgiftsafgørelsen i T1s sag er truffet den 26. oktober 2006, efter, at hun den 12. oktober 2006 har talt med T1, som ikke havde yderligere bemærkninger til sagen. Hun er ikke klar over, om T1 har påklaget afgørelsen til Landsskatteretten. Foreholdt at hun den 9. marts 2007 har meddelt T1 henstand, har hun forklaret, at hans sag er påklaget til Landsskatteretten.

Ved sædvanlig import af brugte biler forfalder afgiften, når man ønsker bilen indregistreret, hvilket kan være længe efter importen er sket. I tilfælde, hvor stelnummeret ændres, forfalder registreringsafgiften imidlertid på tidspunkt for ændringen. Den, der ændrer stelnurnmeret, hæfter for afgiften, jf. registreringsafgiftslovens § 30.

Foreholdt at vidnet V.11 har forklaret, at han betalte 30.000 kr. for den i forhold 1 nævnte bil, har hun forklaret, at denne oplysning ikke er taget i betragtning ved afgiftsberegningen, idet den ikke fremkom under høringsfasen. Det er ikke sikkert, at oplysningen ville havde medført en lavere registreringsafgiftspligtig værdi. Da sælgeren har vidst, at stelnummeret var ændret, har hans motivation for at sælge bilen til den reelle værdi været mindre end i en sædvanlig handel.

Kriminalassistent V.13 har forklaret, at han har været involveret i efterforskningen af sagen. Han har hovedsageligt beskæftiget sig med T1s sag. Han var involveret fra det tidspunkt,, hvor telefonaflytningerne startede i september 2005. I juli 2005 havde der været efterforskning mod V.4. Under aflytningerne i denne forbindelse kom det frem, at der blev svindlet med biler, og at V.14s værksted på ... var omdrejningspunktet. En række personer blev anholdt, herunder T1, som vidnet afhørte. Forud for den første afhøring havde politiet kendskab til 3 biler. Fra telefonaflytningerne var de bekendt med en Polo, som T1 havde solgt til en kvinde, som var kørt galt. Endvidere havde de oplysninger om T1s egen bil, som denne havde solgt få dage før afhøringen, og politiet havde anonyme informationer om, at T1 også havde svindlet med en Seat bil.

Under afhøringen åbnede T1 selv op for, at der nok var tale yderligere biler. T1 oplyste, at det var biler af mærket Seat og Golf. Bilerne havde været totalskadet, hvorefter T1 opkøbte vragene. Bilerne havde været mellemregistreret hos T1s familiemedlemmer, som har stået registreret som ejere i kort tid. Politiet undersøgte, hvilke biler, personer i T1s omgangskreds kortvarigt havde været registrerede som ejere af. Derefter kontaktede politiet de tidligere ejere af de pågældende biler, som oplyste, at bilerne havde været totaltskadede og vragene solgt. Politiet afhentede bilerne hos de aktuelle ejere. De konstaterede, at stelnumrene var ændrede. Ændringerne var lavet så perfekt, at man ikke kunne se det med det blotte øje. Det drejer sig om i alt 27 - 28 biler. Ændringerne af stelnumrene var udført på forskellige måder. Enten var stelnummeret direkte skåret ud af den gamle bil og svejset i den nye og efterfølgende malet. Disse var nemmest at opdage. Eller også var stelnummerets tal og bogstaver fyldt ud med en TIC-svejsning, hvorefter nye numre var hugget i. Dette var svært at opdage. På de i denne sag omhandlede biler er der i alle tilfælde anvendt TIC-svejsning.

Efterhånden som de fandt frem til bilerne og genafhørte T1 om dem, kunne han godt huske noget om bilerne eller om de byer, som sælgerne kom fra.

Politiet fik et tip om, at det var tiltalte T2, der udførte arbejdet med at ændre stelnummeret. Under telefonaflytningerne kom det frem, at T2 havde "lavet kraftig rust", hvilket efter politiets opfattelse henviser til ændring af stelnumre.

Årsagen, til at T1 fik registreret bilerne i sine familiemedlemmers navne var vist nok, at T1 selv var registreret i Ribers og derfor ikke kunne få bilerne forsikret.

Personlige oplysninger

Tiltalte T1 har om sine personlige forhold forklaret, at han i lidt over 2 år har haft arbejde som pedelmedhjælper på en ungdomsskole. Han arbejder 3½ time om dagen. Han får supplerende dagpenge, og indtægten udgør omkring 11.000 kr. efter skat om måneden. Han har i 1½ år boet sammen med sin kæreste. Hans søn, som er i lære som teknisk tegner, bor hos tiltalte. Hans datter går på efterskole.

Tiltalte T1 er tidligere straffet

ved den 11. maj 2004 at have vedtaget en bøde på 1.000 kr. for overtrædelse af straffelovens § 277,

ved den 21. januar 2006 at have vedtaget en bøde på 1.500 kr. for overtrædelse af færdselslovens § 42, stk. 1 , nr. 2.

Kriminalforsorgen har den 15. august 2006 udarbejdet en personundersøgelse vedrørende tiltalte T1

Kriminalforsorgen har den 15. oktober 200 7 udarbejdet en personundersøgelse vedrørende tiltalte T2.

Rettens bemærkninger

Forhold 1-7, 9 og 12-14

I overensstemmelse med de kriminaltekniske undersøgelser lægger retten til grund, at der i forhold 1-7 og 12-14 er foretaget ændringer af stelnumre som anført i tiltalen. Efter tiltalte T1s forklaring i grundlovsforhøret den 8. december 2005 lægger retten endvidere til grund, at også stelnummeret på den i forhold 9 nævnte bil er ændret.

Tiltalte T1 har erkendt at have medvirket ved ændringer af stelnumre på en række biler. Vidnet kriminalassistent V.13 har forklaret, at der under efterforskningen blev konstateret, at tiltalte lod personer i sin familie og omgangskreds stå som registrerede ejere af bilerne, indtil de blev solgt. Af Centralregistret for Motorkøretøjers registreringer fremgår, at tiltalte eller hans familiemedlemmer har været registreret som ejere af de i forhold 1-7 og 9 nævnte biler. Herefter, og for så vidt angår forhold 2 og 3 på baggrund af de slutsedler, som tiltalte har underskrevet, er det bevist, at tiltalte T1 er skyldig i forhold 1 - 7 og 9.

Tiltalte T1 har forklaret, at det udelukkende var tiltalte T2, der udførte ændringerne af stelnumre på de biler, som han var involveret i. Vidnerne V.9 og V.10 har om henholdsvis forhold 12 og 14 forklaret, at T2 udførte ændringen af stelnumre for dem. Det er ved disse forklaringer bevist, at tiltalte T2 er skyldig i forhold 1-7, 9, 12 og 14.

Den i forhold 13 nævnte bil har været indregistreret til V.14 som tilhører den samme personkreds, der har været involveret i de øvrige nævnte biler. Ændringen af stelnumret på denne bil er udført med samme fremgangsmåde, som de øvrige biler. På denne baggrund finder retten det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte T2 også er skyldig i forhold 13.

Forhold 8

Tiltalte T1 har i grundlovsforhøret den 8. december 2005 forklaret, at han aftalte med V.4, at denne skulle skaffe bilen ved at stjæle den. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i medvirken til tyveri.

Forhold 10

Efter tiltalte T1s forklaring i grundlovsforhøret den 8. december 2005 er det bevist, at tiltalte har forsøgt at få V.6 til at begå bedrageri, hvorimod det ikke er bevist, at tiltalte har forsøgt det samme med hensyn til andre personer. Med denne begrænsning findes tiltalte skyldig i forhold 10.

Forhold 11

Tiltalte T1 har erkendt i forhold 11 at have købt 120 liter dieselolie. Retten lægger efter vidnet V.7s forklaring til grund, at tiltalte vidste, at dieselolien var stjålet, og tiltalte findes derfor skyldig i hæleri for så vidt angår 120 liter dieselolie. Det er ikke bevist, at tiltalte har forsøgt at sælge 2000 liter dieselolie.Med disse begrænsninger findes tiltalte skyldig i forhold 11.

Forhold 15

Retten har ikke noget grundlag for at tilsidesætte tiltalte T2s forklaring om forhold 15, og det er derfor ikke bevist, at han er skyldig. Han frifindes derfor for dette forhold.

Straffen fastsættes for tiltalte T1 til en tillægsstraf på fængsel i 3 måneder og en bøde på 115.000 kr.

Straffen er fastsat efter registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. § 27, stk. 1, nr. 2, jf. § 24, straffelovens § 276, jf. § 23, straffelovens § 279, jf. § 21 og straffelovens § 290, stk. 1. I medfør af straffelovens § 89 fastsættes straffen som tillægsstraf til bødeforelæggene af 11. maj 2004 og 21. januar 2006.

Det er ikke påkrævet af fuldbyrde hele frihedsstraffen, hvorfor retten i medfør af straffelovens § 58, stk. 1, har bestemt, at 30 dage af straffen skal fuldbyrdes, og anses for udstået med varetægtsfængslingen, mens resten gøres betinget på vilkår som anført nedenfor.

Forvandlingsstraffen for bøden fastsættes til fængsel i 40 dage.

Straffen for T2 fastsættes til fængsel i 40 dage og en bøde på 80.000 kr.

Straffen er fastsat efter registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. § 27, stk. 1, nr. 2, jf. § 24.

Det er ikke påkrævet at fuldbyrde frihedsstraffen, som derfor i medfør af straffeloven § 56, stk. 1, gøres betinget på vilkår som anført nedenfor.

Forvandlingsstraffen for bøden fastsættes til fængsel i 30 dage.

Retten har ved fastsættelsen af fængselsstraffene og bøderne lagt vægt på, at T1 må anses for hovedmanden, idet han købte såvel de skadede "donorbiler" som de biler, hvis stelnumre blev ændret, hvorefter han opnåede en økonomisk gevinst ved at sælge de fra Tyskland importerede biler, uden at betale registreringsafgift. Tiltalte T2 har spillet en mindre, omend nødvendig, rolle med at udføre det håndværksmæssige arbejde i forbindelse med ændring af stelnumrene og har opnået et mindre økonomisk udbytte herved.

Efter vidnet kriminalassistent V.3 forklaring, havde de hugpiber, der blev fundet hos tiltalte T2, ikke den rigtige størrelse til stelnumre til biler. På den baggrund er det ikke bevist, at disse hugpiber har været brugt til eller bestemt til at blive brugt ved en strafbar handling. Påstanden om konfiskation af hugpiberne i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1, tages derfor ikke til følge.

Efter retsformandens bestemmelse påkendes påstanden om efterbetaling af registreringsafgift ikke under denne straffesag, idet oplysningerne om kravenes opgørelse ikke har den nødvendige klarhed, jf. retsplejelovens § 992, stk. 1.

Tiltalte T1 har været frihedsberøvet fra den 7. december kl. 12.08 til den 8. december kl. 20.25 og fra den 12. december 2005 til den 5. januar 2006.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T1 skal straffes med en tillægsstraf på fængsel i 3 måneder.

30 dage af straffen skal fuldbyrdes og anses for udstået med varetægtsfængslingen.

Resten af frihedsstraffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte ikke i en prøvetid på 1 år fra i dag begår noget strafbart.

Tiltalte skal betale en bøde på 115.000,00 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltalte T2 skal straffes med fængsel i 40 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte ikke i en prøvetid på 1 år fra i dag begår noget strafbart.

Tiltalte skal betale en bøde på 80.000,00 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 30 dage.

De tiltalte skal betale de dem hver især vedrørende sagsomkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 17. februar 2009, 7. afdeling, S-2144-08

Byretten har den 29. august 2008 afsagt dom i 1. instans (SS 5-407/2008).

Tiltalte T2 har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af både fængselsstraffen og tillægsbøden.

Tiltalte T2 og T1, nu som vidne, samt vidnerne V.9 og V.10 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Der er for landsretten endvidere afgivet vidneforklaring af V.14.

Forklaringer

Tiltalte T2 har supplerende forklaret, at de "knægte", der lånte hans værksted, også kunne benytte det værktøj, der stod i værkstedet. Han kender både T1 og V.14 fra skoletiden, men han har aldrig lavet biler for dem. Man kan ikke fæste lid til T1s forklaring, da T1 siger så mange ting. Han fik ikke penge af V.9 for benyttelse af værkstedet i forbindelse med ændringen af dennes bil. Betalingen kom nok fra T1, og han ved ikke, hvorfor man ikke brugte V.14s værksted på ... i stedet for. Han ved ikke, hvem der afleverede Daimleren i forhold 14. Den stod uden for værkstedet, da han kom hjem en aften, og det var vist også i dette tilfælde T1, der betalte for benyttelsen af værkstedet. Rapporten, der blev optaget i forbindelse med sigtelsen den 9. januar 2006, bladede han løseligt igennem, inden han underskrev den. Han ønskede frem for alt at undgå varetægtsfængsling, og forklaringen er uden forbindelse med virkeligheden. Han ved ikke, hvordan man ændrer stelnumre på biler. Hvis han havde vidst det, havde han nok også ændret stelnummer på en af sine egne biler. Det er heller ikke rigtigt, at han har smidt anvendte hugpiber ud enkelvis i grøften. Det svejseapperat, der blev fundet ved ransagningen, kan ikke anvendes til TIC-svejsning, og han har aldrig ejet en TIC-svejser.

T1 har supplerende forklaret, at han tidligere har haft et firma, der importerede biler fra Tyskland. Det var tiltalte T2, der ændrede stelnumrene på de biler, som sagen vedrører. Det skete på tiltalte T2s eget værksted, og der var navnlig tale om forskellige VW-modeller, herunder SEAT-modeller. Han har ikke haft andre end tiltalte T2 til at ændre stelnumre for sig. Tiltalte T2 fik 2.000-3.000 kr. pr. bil for arbejdet, og tiltalte T2 har sagt, at han personligt udførte arbejdet. Han har ikke sagt til tiltalte T2, at han ikke agtede at betale registreringsafgift på bilerne.

V.9 har supplerende forklaret, at det var tiltalte T2, der ændrede stelnummeret på den Mercedes, vidnet havde hentet i Tyskland. Tiltalte T2 fik 2.000-3.000 kr. for arbejdet, og pengene blev lagt i den kuvert, der også indholdt oplysning om stelnummeret.

V.14 har forklaret, at han kørte tre biler over til tiltalte T2s værksted for at få ændret stelnummeret. Det drejede sig vist om en BMW 524i, der var hans egen, og to VW Golf. Han ved ikke, hvem der faktisk udførte arbejdet. Han havde ikke aftalt med nogen, hvad der skulle ske, men stillede blot bilen ved værkstedet. Han lagde betalingen i handskerummet sammen med bilens nøgler og den danske registreringsattest, der viste, hvilket nummer bilerne skulle forsynes med. Han talte heller ikke med tiltalte T2 i forbindelse med afhentningen af bilen. Betalingen var på 1.500 - 2.000 kr. pr. bil. Arbejdet blev ikke udført på hans eget værksted, fordi han ikke udførte svejsearbejde. Han er blevet foreholdt, at han til politiet den 3. januar 2006 skal have forklaret, at

"...

T2 TIG-svejsede ned oven i de tal eller bogstaver, der skulle skiftes, hvorefter han ihuggede nye tal og bogstaver med huggepiber. T2 foretog endvidere afslibningerne og der blev herefter malet overpå med lak - svarende til den originale lak. Det var enten sigtede eller T2, som malede oven på stelnummeret. T2 fik mellem 2.000 og 3.000 kr. pr. bil for sin del af arbejdet. Forespurgt oplyste sigtede, at han i nogle tilfælde overværede, når T2 skiftede stelnummer. Der var ikke nogen, der decideret hjalp ham - han ville selv."

Han har hertil forklaret, at han ikke husker at have forklaret således.

V.10 har supplerende forklaret, at han afleverede sin bil på V.14s værksted og stadig ikke ved, hvem der faktisk udførte arbejdet. Han er blevet foreholdt, at han til politiet den 23. februar 2006 skal have forklaret, at han af

"... sine kontakter havde ... fået at vide, at han skulle køre bilen til T2 i .... Han kørte selv bilen ud til T2, der var hjemme ved ankomsten. Forinden var stelnummeret fra den hvide Daimler skåret ud på .... Karosseriet fra den hvide Daimler var skåret i småstykker og solgt til skrot. Sigtede afhentede bilen igen efter et par dage hos T2. Han mente, at han betalte ham mellem 2.000-4.000 kr."

Han har hertil forklaret, at han er sikker på, at han ikke kørte bilen ud til tiltalte T2, men V.14 havde på en noget truende måde instrueret ham om at forklare således, hvis politiet spurgte.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter de forklaringer, der er afgivet af T1 og V.9, samt tiltalte T2s tidligere forklaring til politiet og de forklaringer, der er afgivet i retten af V.14 og V.10, sammenholdt med de pågældendes forklaringer til politiet, er det godtgjort, at tiltalte T2 har ændret stelnumre som anført i tiltalen.

Da det endvidere må lægges til grund, at det har stået tiltalte T2 klart, at stelnumrene blev ændret med det formål at unddrage statskassen afgift, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte T2 er fundet skyldig som sket.

Der er ikke tilstrækkeligt grundlag for at forhøje fængselsstraffen eller at gøre den delvist ubetinget.

Da tillægsbøden endvidere er passende fastsat, stadfæster landsretten dommen som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes således, at prøvetiden regnes fra landsrettens dom.

Tiltalte T2 skal betale sagens omkostninger for landsretten.