Dato for udgivelse
19 Jun 2009 13:32
Resumé
SKAT har - i går - sammen med politiet, Fødevaremyndighederne, Arbejdsdirektoratet og landets kommuner, foretaget en massiv og omfattende kontrol ved de danske grænsesteder. SKAT var mødt talstærkt op og kontrollerede alt fra told, smugleri, varemærkeforfalskning, punktafgifter, skat, moms til inddrivelse.

Næsten 300 embedsmænd tog på grænsekontrol i hele landet. En del allerede fra døgnets begyndelse. Kontrollerne er gennemført som led i regeringens Fairplay-kampagne, der sætter fokus på at alle skal spille fair.

Alle grænsestederne mod Tyskland, både på Lolland og i det sønderjyske blev kontrolleret. Endvidere blev havnene i Esbjerg, Århus, Hirtshals og København, samt lufthavnene i Billund, Esbjerg og København kontrolleret. Kontrollerne var rettet både mod rejsende, vareoverførsel og virksomheder i disse områder.

- Det generelle billede viser, at de fleste virksomhederne i lufthavne og havne agerer korrekt i forhold til ansættelse af personale, dog med undtagelser af situationer med arbejdsudleje, men det kniber absolut mere når enkeltpersoner passerer grænserne, forklarer SKATs tovholder for Fairplay-aktionerne, afdelingsleder Lisbet Hedelund, der fortsætter:

- Særligt grelt står det til med hensyn til privatbrug af biler på gule nummerplader, ulovlig grænseoverførsel af fødevarer, spiritus og cigaretter til videresalg, misbrug af prøveskilte, heftig rejseaktivitet af personer, som er på overførselsindkomster og med stor gæld til det offentlige, illegale indvandrere og privat kørsel i firmabiler.

Ved dagens aktioner forekom også nogle pudsige situationer og oplevelser, for eksempel ved den dansk/tyske grænse, ankom tre tæt kørende biler med et sæt nummerplader, hvor den første bil havde nummerplade foran, den midterste bil havde ingen nummerplade på, og på den bagerste bil havde så nummerplade bag på.

Eller situationen hvor en fransk kvinde i en autocamper, hvor nummerpladerne var klippet af de tyske myndigheder, valgte at fortsætte over grænsen og blev stoppet af de danske myndigheder. Under kontrol af pas og personlige papirer kørte hun af sted igen, men blev efterfølgende stoppet på motorvejen ved Rødekro, hvor hun fik nøgle og autocamper inddraget.   

- Det samlede resultat af dagens aktioner viser, at SKAT fortsat skal være på banen med denne type kontroller, udtaler Lisbet Hedelund.

SKAT vil nu i sammen med de andre myndigheder bearbejde de mange data fra de foretagne kontroller for nærmere at udvælge de sager, hvor der skal foretages yderligere.


Yderligere oplysninger, journalister telefon 72 37 09 00, borgere og virksomheder telefon 72 22 18 18.