Dato for udgivelse
25 Jun 2009 08:49
Resumé

Nye regler betyder skatteregning for udlandsdanskere, der har fået henstand med betaling af skatten for aktier for i alt 2,3 mia. kr. Regningen kan undgås hvis man indsender en beholdningsopgørelse inden 1. juli.


Hvert år flytter 40.000 fra Danmark. Heraf har en stor del aktier og de kan risikere at skulle betale skat af urealiserede fortjenester på aktier, hvis der er søgt om henstand med skattebetalingen ved fraflytningen. Siden 1987 har SKAT i alt givet henstand for 2,3 mia. kr.

Nye regler betyder, at henstanden bortfalder, hvis man ikke hvert år indsender eller indtaster en beholdningsoversigt inden den 1. juli via TastSelv. De nye regler gælder for fraflyttere, der havde aktier for mindst 100.000 kr. da de flyttede fra landet eller hvis de har en negativ anskaffelsessum.

- Vi har fraflyttere, der kan have søgt om henstand med betalingen af skatten helt tilbage i 1987, der nu skal indsende den nye blanket hvert år. Hvis det ikke sker, skal den udskudte skat betales til oktober, forklarer Lena Skov Johannsen, der er tovholder på SKATs projekt om beskatning ved fraflytning.

SKAT kender ikke adressen på alle danskere, der er omfattet af de nye regler, men har gjort en stor indsats for at informere om de nye regler.

- Vi sender breve ud til de fraflyttere, hvor vi kender adressen, og prøver via bannere på internettet og skat.dk at informere de borgere, hvor adressen er ukendt, fortæller Lena Skov Johannsen

SKAT vil til efteråret følger op på vejledningen, ved at kontakte de personer, hvor SKAT kan se, at betingelserne for henstand ikke er opfyldt.

Yderligere oplysninger: Journalister: 72 37 09 00; borgere: 72 22 18 18