Dato for udgivelse
02 Jul 2009 11:47
Resumé

Spisestederne i Roskilde by har haft besøg af SKAT og Roskilde Kommune. Der er stadig problemer med sort arbejde, men billedet ser bedre ud end sidste år.


SKAT og Roskilde kommune har i de sidste dage været på rundtur på 26 af byens spisesteder og set nærmere på forholdene omkring regnskaber og ansatte.

- Alt i alt er der sket en forbedring i forhold til sidste år. Vi har i år set, at flere virksomheder har rettet ind og ikke længere beskæftiger sort arbejdskraft. Nu mangler vi bare at få de sidste til også at følge reglerne, fortæller afdelingsleder i SKAT Merete Wadt.

SKAT og Roskilde Kommune har i år besøgt 26 restauranter og udstedt pålæg om logbøger i fem tilfælde. Sidste år blev 11 restauranter ud af 26 pålagt at føre logbog.

Hvis SKAT får en mistanke om, at en virksomhed beskæftiger sort arbejdskraft, kan virksomheden blive pålagt at føre en logbog. Så snart en medarbejder møder på arbejde, skal det anføres i logbogen med navn og tidspunkt. SKAT kan tjekke, om indehaveren husker at trække skat af medarbejdernes løn. Hvis SKAT eller kommunen under et besøg kan se, at logbogen ikke er opdateret, bliver den inddraget som grundlag for en bødesag, og virksomheden får pålagt at føre en ny logbog.

- Hvis logbogen ikke er ajour, når vi træder ind af døren, udsteder vi en bøde på 5.000 kr. Af de fem logbøger, der er pålagt i år, er de fire gengangere. For de fire har vi inddraget deres tidligere logbøger og de vil nu blive brugt som grundlag for en bødesag, forklarer Merete Wadt og fortsætter:

- Men vi tjekker andet end logbøger. En ung mand forsøgte at flygte ud af en bagdør, men løb i favnen på en af vores bredskuldrede kollegaer, og en anden virksomhed var så uheldig at have ansat en asylansøger, hvilket fører til en politianmeldelse.

SKAT og Roskilde Kommune vil under resten af festivalen fortsat have fokus på restauranterne. De virksomheder, der havde rod i regnskaberne, kan efterfølgende forvente en nærmere gennemgang af regnskaberne.

Yderligere oplysninger: Journalister: 72 37 09 00; borgere 72 22 18 18