Dato for udgivelse
10 Jul 2009 12:15
Resumé

Transfer pricing - Danmark har afsluttet forhandlingerne med Kina om den første europæiske bilaterale "Advance Pricing Arrangement" (APA).


De danske og kinesiske skattemyndigheder har netop indgået deres første bilaterale APA. Dette er ikke alene den første APA mellem Danmark og Kina, men også den første APA mellem Europa og Kina.

En APA er en aftale mellem skattemyndighederne i to lande om fastsættelse af interne afregningspriser og kriterier for de kontrollerede transaktioner mellem to relaterede parter i en gruppe for en fastsat periode. En APA indledes formelt ved, at den pågældende skatteyder indgiver en ansøgning om en APA.

Den ansøgning, som vedrører aftalen mellem Danmark og Kina, blev indgivet i august 2008, og forhandlingerne er nu afsluttet.

Told- og skattedirektør, Ole Kjær, deltog i den første forhandlingsrunde og udtaler:

- Denne aftale er en hjørnesten i vores samarbejde med Kina. Danmark er allerede i færd med at indgå sin anden APA med Kina, og forhåbentlig kan aftaler som disse være med til at mindske konsekvenserne af finanskrisen. Derudover kan sådanne aftaler fremover løse aktuelle og potentielle transfer pricing-tvister. På den måde kan virksomhederne opnå en højere grad af sikkerhed i forhold til international beskatning.

Indtil videre har Danmark indgået ti APA'er, hvoraf tre af dem blev indgået i 2009. Yderligere ti APA'er ligger i øjeblikket til forhandling.

See english version.


Yderligere oplysninger: Journalister 72 37 09 00, borgere og virksomheder 72 22 18 18