Dato for udgivelse
24. juli 2009
Resumé

50 procent flere mænd end kvinder snyder eller laver fejl med skatten end kvinder. Det viser en undersøgelse, som SKAT har gennemført.


SKAT har lavet en undersøgelse, der viser, hvor mange danskerne, der snyder eller laver fejl i skatteopgørelsen. Ifølge undersøgelsen er der væsentlig flere mænd end kvinder, der enten snyder eller laver fejl, når de opgiver tal til skattevæsnet.

Godt 16 procent af alle mænd med komplicerede skatteforhold snyder eller laver fejl i skat, mens kvinderne kun laver fejl eller snyder i 11 procent af tilfældene. Det er 50 procent flere mænd. Det samme gælder, når der er tale om folk med mere simple indkomstforhold. Her er det dog kun godt seks procent af mændene og fire procent af kvinderne, der snyder eller laver fejl. Det skyldes, at skatteopgørelsen for denne gruppe borgere typisk er forholdsvis let at lave.

- Forskellen på mænd og kvinder er markant, men vi mener, at forklaringen er, at mænd typisk har mere komplicerede skatteforhold end kvinder. Der er for eksempel flere mænd, der handler komplicerede værdipapirer, og som står som ejere af et fælles sommerhus, der bruges til udlejning, siger chefkonsulent Martin B. Knudsen fra SKAT.

Undersøgelsen bygger på en dybdegående kontrol af mere end 10.000 borgere og gør det lettere at se, hvor der decideret bliver snydt med skatten, og hvor der blot fejles, fordi reglerne er svære at forstå og følge.

- Undersøgelsen giver os et rigtig godt redskab til at analysere folks skattevaner. Vi får mulighed for at målrette vores vejledning, så flere medspillere hjælpes, og så retter vi kontrollen mod dem, der ikke overholder reglerne, siger Martin B. Knudsen og afslutter:

- Konklusionen på undersøgelsen er, at det kun er en beskeden del, der bevidst snyder. Vi tager derfor ikke mændenes højere fejlprocenter som udtryk for, at mænd generelt er mere tilbøjelige til at snyde i skat end kvinder. Og den giver os heller ikke umiddelbart anledning til at lave kønsspecifik vejledning eller kontrol, selvom tallene viser, at der er forskel på mænd og kvinder, fortæller Martin B. Knudsen.

Undersøgelsen indeholder ikke sort arbejde, men tidligere undersøgelser fra Rockwool Fonden viser, at her er forskellen mellem kønnene langt større.

SKATs undersøgelse kan læses her.

Yderligere oplysninger: Journalister: 72 37 09 00; borgere og virksomheder: 72 22 18 18