Blanketnr.
31.036
Formål med blanketten

Blanket 31.036 Angivelse af moms af nye transportmidler købt i andre EU-lande
Privatpersoner og andre, der ikke er registreret, skal anmelde og betale afgift til skatteforvaltningen af erhvervelse af nye transportmidler fra et andet EU-land. Anmeldelsen, ledsaget af faktura, skal foretages senest 14 dage efter transportmidlets ankomst her til landet. Afgiften skal indbetales senest 14 dage efter påkrav fra skatteforvaltningen.

PDF-udgave

Hent blanket 31.036

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.