Dato for udgivelse
11 Aug 2009 09:02
Resumé

SKAT har som den første offentlige myndighed meldt sig ind i den danske afdeling af Transparency International, der bekæmper korruption på verdensplan.


Transparency International (TI) arbejder for at øge befolkningens bevidsthed om og støtte til arbejdet mod korruption. Gennem sine nationale afdelinger forsøger TI at påvirke myndighederne til at iværksætte en effektiv lovgivning og politik mod korruption. Desuden arbejder TI for at fremme åbenheden hos såvel offentlige organisationer som private virksomheder.

- Som myndighed efterlever SKAT de samme principper TI arbejder for at fremme. Det bliver understreget af vores vision om at offentligheden kan følge med i hvad vi gør og hvorfor, og vores vision om at behandle alle lige og fair. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at det danske skattesystem netop er så velfungerende, fordi borgerne med rette har tillid til, at SKAT udfører sit arbejde med en høj grad af hæderlighed og integritet. Medlemskabet af TI er derfor en naturlig forlængelse af både vores visioner og daglige arbejde, siger told- og skattedirektør Ole Kjær.

Også SKATs retsikkerhedschef har valgt at tegne et medlemskab af TI.
- Som Retssikkerhedschef er det min opgave at være med til at sikre, at der ikke kan sættes en finger på medarbejdernes integritet. Mit medlemskab af TI er med til at understrege, at vi tager borgernes retssikkerhed alvorligt, siger retssikkerhedschef Margrethe Nørgaard.

Hos Transparency International vækker SKATs medlemskab begejstring.
- Det er en cadeau til vores arbejde, at få en stor offentlig myndighed som SKAT som medlem, og vi håber selvfølgelig, at andre følger efter. Samtidig har det naturligvis en særlig stærk signalværdi, at SKAT er så central en aktør på det økonomiske og forvaltningsretlige område, siger formanden for Transparency International Danmark, Poul Riiskjær Mogensen.

Yderligere oplysninger: Journalister: 72 37 09 00

Transparency International: Journalister: 61 99 46 51