Dato for udgivelse
31 Aug 2009 10:06
Resumé
SKAT har ekstraordinært forlænget fristen for anmeldelse af koncerner, der ønsker at aflevere regnskab til SKAT i fremmed valuta. Fristen er forlænget til den 31. oktober.

Koncerner, der beskattes efter de danske regler om international sambeskatning, og som ønsker at aflægge regnskab i udenlandsk valuta, skal meddele dette til SKAT inden begyndelsen af det første regnskabsår, hvor de ønskede at aflevere et regnskab i fremmed valuta. Mange koncerner har ikke været opmærksomme på at der skulle ske anmeldelse, idet det først blev et krav efter 1. juli 2005.

- Selskaberne skulle have anmeldt til os, inden de første gang lavede et regnskab i fremmed valuta. Det kan vi konstatere, at mange selskaber ikke har gjort. For at virksomhederne ikke skal forpasse muligheden for at aflevere et regnskab i fremmed valuta, har vi dispenseret fra fristen. Nu skal vi bare have anmeldelsen inden 31. oktober, fortæller Erna Christensen, der er kontorchef i SKAT.

I anmeldelsen skal det oplyses, hvilken valuta der ønskes anvendt, og hvilken centralbanks valutakurs der skal bruges ved omregningen af resultatet til danske kroner. Betingelsen for at kunne anmelde inden den 31. oktober er, at bogføringen er foretaget i den valuta, der ønskes anvendt. Virksomhedens resultat skal omregnes til danske kroner efter en gennemsnitskurs for året.

- Anmelder koncernerne ikke inden den 31. oktober, så skal regnskabet omregnes til danske kroner efter kursen på de enkelte transaktionstidspunkter. Det kan meget hurtigt blive et omstændigt arbejde for koncernerne. Derfor har vi netop udsendt servicebreve til alle de selskaber, som vi mener, det kunne være relevant for, og mindet dem om den nye frist, siger Erna Christensen.

Yderligere oplysninger: Journalister: 72 37 09 00; virksomheder: 72 22 18 18