Dato for udgivelse
25 Sep 2009 09:14
Resumé

SKAT har i perioden fra maj til juli i år kontrolleret uregistrerede virksomheder. Resultatet blev efterreguleringer på 19 millioner kroner. SKAT forsætter indsatsen.


SKAT har fra maj til juli i alt kontrolleret 381 virksomheder, som enten har været tvangsafmeldt eller været nægtet registrering. Af dem var 100 alligevel aktive, hvilket betød at ejerne bag virksomhederne fik efterreguleringer på i alt 19 millioner kroner.

- Disse virksomheder betaler hverken moms eller A-skat, og de 19 millioner vi indtil videre har fået ind, siger noget om, hvor store pengebeløb statskassen hvert år risikerer at gå glip af, siger Gert K. Jensen, afdelingsleder i SKAT København.

I lyset af de foreløbige resultater, vil SKAT fortsætte indsatsen og gå målrettet efter de ulovlige virksomheder.

- Vi gør det her to grunde: dels for at sikre, at staten ikke kommer til at lide tab, og dels for at sikre, at virksomhederne konkurrerer på lige vilkår. Vi vil i den forbindelse gerne minde ejerne af de ulovlige virksomheder om, at man risikerer bøde eller fængsel i op til halvandet år, hvis man driver virksomhed, efter man er blevet tvangsafmeldt eller nægtet registrering, slutter Gert K. Jensen af.

Ejere af virksomheder, der ikke har forholdende i orden, kan kontakte SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister 72 37 09 00, borgere og virksomheder 72 22 18 18.