Dato for udgivelse
1. oktober 2009
Resumé

En del københavnere regner med at leje værelser eller bolig ud til besøgende under klimakonferencen i december. SKAT informerer om skattereglerne for udlejning.


Den internationale klimakonference i København afholdes den 7. til den 18. december 2009. COP15 opfordrer folk til at åbne deres hjem for deltagerne, da hotelkapaciteten kan blive presset. Læs mere herom.

Hvis man lejer sin bolig ud, er lejeindtægten som udgangspunkt skattepligtig. Typisk vil man dog ikke komme til at skat af lejeindtægten, da man har et skattefrit bundfradrag. Man kan vælge mellem to metoder til at opgøre det beløb, der skal selvangives. Bundfradragsmodellen er som regel den mest fordelagtige metode at anvende.

Bundfradrags-metoden

Efter bundfradrags-metoden har man ret til et skattefrit bundfradrag, når man lejer sin bolig eller et værelse ud. Fradragets størrelse afhænger af huslejen (for lejeboliger) eller af boligens ejendomsværdi (for ejerboliger). Man ikke samtidig fratrække de faktiske udgifter, som man har i forbindelse med udlejningen.

For lejere er bundfradraget på 2/3 af den samlede årlige husleje inklusiv a conto varme og eventuel boligstøtte. Andelshavere i private boligforeninger sidestilles med lejere, og boligafgiften betragtes som husleje. Det betyder, at bundfradraget er på 2/3 af den samlede årlige boligafgift. For ejere er bundfradraget 1 1/3 pct. af den ejendomsværdi, der gælder for indkomståret - dog altid mindst 24.000 kr.

Hvis man kun har lejet eller ejet boligen en del af året, får man alene et forholdsmæssigt bundfradrag. Det beregnes ved at gange bundfradraget med det antal dage, som man har haft boligen, og bagefter dividere med 360 (dage).

Hvis lejeindtægterne er større end bundfradraget, skal det overskydende beløb selvangives til SKAT.

Når man anvender bundfradraget, skal man betale ejendomsværdiskat af ejendommen for hele året, hvis man ejer boligen.

Regnskabsmæssige metode

Man kan også lave en regnskabsmæssig opgørelse over resultatet ved udlejningen. Hvad der er mest fordelagtigt, kan man beregne ud fra SKATs pjece "udlejning af bolig".

Andre indtægter

Har man andre indtægter i forbindelse med udlejningen, for eksempel fra udleje af sengelinned eller salg af måltider, skal man betale skat af overskuddet herfra.

Yderligere oplysninger: Journalister: 72 37 09 00; virksomheder: 72 22 18 18