Dato for udgivelse
15 Oct 2009 13:55
Resumé
Debatindlæg bragt i Politiken 15. oktober 2009 som opfølgning på to artikler i samme avis den 14. oktober. Direktør Steffen Normann Hansen anfører, at Politikens tegner et forkert billede af SKAT i sagen om rentegodtgørelse ved negativ moms.

Politikens læsere får en noget forvrænget opfattelse af udviklingen i SKAT generelt og af udbetaling af rentegodtgørelse i særdeleshed i artiklerne her i avisen den 14/10. Politiken har ellers haft oplysninger til at bringe et mere nuanceret billede af situationen.

Fakta er, at SKAT er blevet kompenseret for merudgifterne i forbindelse med forsinkelse af nye it-systemer, så SKAT ikke skal høste effektiviseringsgevinster, inden effektiviseringerne faktisk finder sted. Det har Folketingets Finansudvalg vedtaget. Det kunne Politiken have fået at vide, hvis de havde spurgt.

Fakta er, at SKAT ikke har opgivet at inddrive såkaldt ikke-inddrivelig gæld for 32 mia. kr. Gælden er ikke afskrevet, men afventer, at skyldneren igen kan afdrage på gælden. Det ved Politiken, for det har de læst i et svar til Folketingets Finansudvalg. Et svar, som Politiken i øvrigt tidligere har bedt SKAT bekræfte forståelsen af.

Fakta er, at sagsbunkerne i SKAT ikke vokser. SKAT har i 2008 behandlet 26.000 sager. Målet er, at 90 procent er behandlet inden tre måneder. I 2008 blev 91 procent afsluttede inden tre måneder. Det er en stigning på fem procentpoint siden 2006. Det fik Politiken at vide i en mail den 5. oktober.

Fakta er også, at SKAT er forpligtet til at betale rentegodtgørelse, hvis virksomheder skal have momspenge tilbage. Det kan både være, hvis SKAT under et besøg i en virksomhed konstaterer, at virksomheden skal have penge tilbage, hvis en virksomhed selv angiver negativ moms og hvis SKAT taber en sag i klagesystemet. Uanset baggrunden, så udbetales rentegodtgørelse efter de samme regler.  En enkelt stor tabt sag i klagesystemet kan påvirke tallene ganske betragteligt. I 2009 har SKAT ind til videre udbetalt 160 mio. kr. i rentegodtgørelse. Én enkelt virksomhed tegner sig dog for hele 96 mio. kr., som de har fået udbetalt efter at have vundet en sag i klagesystemet. Det har Politiken også fået at vide.

Når Politiken derfor indleder artiklen med at anføre, at der udbetales rentegodtgørelse fordi SKAT ikke kan overholde lovpligtige frister med henvisning til de samlede tal for rentegodtgørelse, så er det med til bibringe læseren en forvrænget opfattelse af situationen.

Det ville klæde Politiken at fremlægge tal og dokumentation i rette kontekst - især når man beder eksperter forholde sig til tallene.

Steffen Normann Hansen
Direktør
SKAT