Dato for udgivelse
04 Nov 2009 09:46
SKM-nummer
SKM2009.653.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-171493
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, grundskatteloft
Resumé

Skatterådet har den 20. oktober 2009 ophævet en pr. 1. oktober 2006 uhjemlet ansat grundskatteloftsværdi i basisår 2001. I stedet træder en pr. 1. oktober 2004 ansat grundskatteloftsværdi ligeledes i basisår 2001.

Skatterådet lagde ved afgørelsen vægt på, at ansættelsen i 2006 var uhjemlet og at ophævelsen af den i 2006 ansatte grundskatteloftsværdi medførte en betydelig stigning (ca. 68 pct.) i den afgiftspligtige grundværdi.

Hjemmel

SFL § 33, stk. 3

VUL § 33, stk. 16, 17 og 18
Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3
Vurderingsloven § 33, stk. 16, 17 og 18

Henvisning
Vurderingsvejledningen 2009-1, afsnit F2

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget og ophævet en pr. 1. oktober 2006 uhjemlet ansat grundskatteloftsværdi på 2.484.100 kr. og en deraf følgende afgiftspligtig grundværdi på 1.334.100 kr. begge i basisår 2001. Den afgiftspligtige grundværdi er fremkommet efter et fradrag i grundskatteloftsværdien på 1.150.000 kr. for grundforbedringer som følge af bebyggelse af ejendommen efter 2001.

Hverken bebyggelse eller ansættelse af et fradrag i grundværdien for forbedringer er omberegningsgrund i henhold til Vurderingslovens § 33, stk. 17.

I stedet træder en pr. 1. oktober 2004 ansat grundskatteloftsværdi på 2.243.400 kr. og en deraf følgende afgiftspligtig grundværdi ligeledes på 2.243.400 kr. begge i basisår 2001.

Det betyder, at den afgiftspligtige grundværdi i 2006 ændres fra 1.851.400 kr. til 3.113.300 kr. svarende til en stigning på ca. 68 pct.

Skatterådet har lagt vægt på, at ansættelsen i 2006 var uhjemlet, og at ophævelsen medfører en betydelig stigning i den afgiftspligtige grundværdi.

Skatteyders repræsentant gjorde overfor Skatterådet gældende, at Rådet i henhold til Skatteforvaltningsloven ikke havde kompetence til at træffe afgørelse i sagen. Rådet afviste dette synspunkt.