Dato for udgivelse
18 Nov 2009 14:41
Resumé

De foreløbige undersøgelser i sagen viser, at de ulovlige pesticider og den "sorte gødning" er blevet afsat til op imod 190 danske jordbrugere. Hvor mange af disse jordbrugere, som ved deres køb har gjort sig skyldige i miljøovertrædelser, vil de nærmere undersøgelser afsløre.


Den gennemførte politiaktion med deltagelse fra Østjyllands Politi, SKAT, Plantedirektoratet og Miljøstyrelsen er resultatet af et tæt samarbejde mellem de fire myndigheder for at afsløre ulovlig importeret gødning og pesticider.

SKAT og Plantedirektoratet fik det indledende kendskab til sagen efter sidste års fælles kontrolaktion mod besiddelse og anvendelse af ulovlige pesticider. En efterfølgende gennemgang af regnskabet for de to virksomheder har afsløret, at de sandsynligvis har importeret og solgt handelsgødning på ulovlig vis, såkaldt "sort gødning", samt importeret og videreleveret ulovlige udenlandske pesticider.

De foreløbige undersøgelser i sagen viser, at de ulovlige pesticider og den "sorte gødning" er blevet afsat til op imod 190 danske jordbrugere. Hvor mange af disse jordbrugere, som ved deres køb har gjort sig skyldige i miljøovertrædelser, vil de nærmere undersøgelser afsløre.

Jordbrugere, som har købt og brugt ulovlige pesticider, risikerer store bøder. Det samme gælder de jordbrugere som ved køb og brug af sort gødning har overskredet deres virksomheds kvælstofkvote og dermed har overgødsket. Desuden risikerer jordbrugerne at blive trukket i deres landbrugsstøtte.

De involverede danske leverandører af de omhandlede varer risikerer at skulle betale op til 35 procent af bekæmpelsesmidlernes salgspris uden moms i bekæmpelsesmiddelafgift, samt 5 kr. pr. kg kvælstof som er indført til Danmark.

SKAT, Plantedirektoratet og Miljøstyrelsen fortsætter samarbejdet omkring den igangværende sagskompleks og i lignende sager.

Yderligere oplysninger:

SKAT: Journalister 72 37 09 00, borgere 72 22 18 18.
Miljøstyrelsen: Suzanne Trolle 72 54 42 84
Plantedirektoratet: Naja Steen Andersen. 45 26 37 54