Dato for udgivelse
03 Dec 2009 10:24
Resumé

Restskatten for 2009 kan beregnes på skat.dk, og som noget nyt kan man lave frivillig betaling af restskat med dankort. Betaler man i december, undgår man at betale renter af restskatten.


Med skattereformen bliver reglerne for frivillig betaling af restskat ændret. Har man en restskat for 2009, der ikke er betalt inden den 1. januar 2010, skal man betale en såkaldt dag-til-dag rente af beløbet. Det betyder, at jo flere dage der går, inden man betaler, jo mere betaler man i rente. Derfor er det en god idé at betale så hurtigt som muligt.

- Det allernemmeste er at betale den rigtige skat i løbet af året og dermed undgå både restskat og renter. Men hvis man ikke har nået det, kan man stadig undgå renter, ved at gå ind på skat.dk og beregne sin restskat, som så skal betales senest den 31. december i år, siger kontorchef Henrik Kähler fra SKAT.

Hvis man regner med at få en restskat, kan man indtaste sine oplysninger på TastSelv og få beregnet skat for 2009. Har man betalt for lidt i skat, kan man betale restskatten via dankort eller netbank. Fra den 1. januar kan man også regne dag-til-dag renten ud samme sted og få vist, hvor meget man skal betale i henholdsvis restskat og rente. Da beregningerne er baseret på foreløbige indkomstoplysninger, kan tallene og dermed restskatten ændre sig, når årsopgørelsen laves.

- Langt de fleste har en næsten korrekt forskudsregistrering, og de vil derfor ikke få nogen restskat overhovedet eller blot en meget lille restskat. De kan roligt læne sig tilbage og vente på årsopgørelsen, som kommer til marts næste år. På det tidspunkt kan de vælge at betale restskatten og dag-til-dag renten med det samme eller som hidtil at lade restskatten indgå i næste års forskudsskat mod et procenttillæg. Den nye løsning med indbetaling via dankort er lavet for at gøre det lettere at betale restskat og derved undgå renter, afslutter Henrik Kähler.

Man kan beregne sin skat og betale med dankort på TastSelv på skat.dk.

Læs mere i vejledningen Restskat.

Yderligere oplysninger: Journalister 72 37 0900, borgere 72 22 18 18.