Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilket regelsæt i dødsboskatteloven der gælder for uskiftede boer, der bliver skiftet med alle afdødes arvinger og legatarer, mens den længstlevende ægtefælle stadig er i live.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter uskiftede dødsboer, der bliver skiftet med samtlige afdødes arvinger og legatarer, mens den længstlevende ægtefælle stadig er i live.

Regel

Dødsboet er et selvstændigt skattesubjekt, der er omfattet af DBSL afsnit II. Det er dog kun afsnittets §§ 3-6 og §§ 19-52, der gælder for dødsboet. Se DBSL § 2, stk. 1, nr. 3, og § 71, stk. 3.

Det vil sige, at reglerne om beskatning af mellemperioden ikke gælder, ligesom mellemperiodens indtægter heller ikke indgår i bobeskatningsindkomst, når dødsboet ikke er skattefritaget. Se DBSL § 72, stk. 3.

Se også

Se xogsåx

  • DBSL kapitel 12 - Skifte af uskiftet bo i den længstlevende ægtefælles levende live
  • afsnit C.E.4.4.1.1 om den skattemæssige behandling af dødsboet ved fuldstændigt skifte af det uskiftede bo
  • afsnit C.E.4.4.1.2 om den skattemæssige behandling af dødsboet ved delvist skifte af det uskiftede bo.