Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår dødsboet er skattefritaget, når dødsboet er omfattet af reglerne om begrænset skattepligt.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Hovedregel
  • Undtagelse.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen gælder for dødsboer, der er omfattet af DBSL kapitel 9.

Hovedregel

Dødsboet er skattefritaget, når dødsboets aktiver og nettoformue i den særlige boopgørelse ikke overstiger beløbsgrænserne i DBSL § 6.

Ved afgørelsen af om dødsboet er skattefritaget, indgår kun aktiver og passiver, der er omfattet af

  • KSL § 2, stk. 1, nr. 4 (virksomhed med fast driftssted i Danmark)
  • KSL § 2, stk. 1, nr. 5 (dansk fast ejendom) og
  • kulbrinteskatteloven.

Aktiver og passiver, som Danmark efter en dobbeltbeskatningsaftale ikke kan beskatte, skal ikke indgå. Se DBSL § 54, stk. 4.

Se også

Se xogsåx afsnit

  • C.E.3.7.6 om den særlige boopgørelse
  • C.E.15 om, hvor meget beløbsgrænserne i § 6 er reguleret til for det år, hvor dødsboets sidste aktiv er udloddet.

Bemærk

Hvis afdøde var gift ved dødsfaldet, skal afdødes

  • andel af fællesboet og
  • afdødes særbo

altid behandles som ét dødsbo, fordi reglen i DBSL § 4, stk. 4x,x om to dødsboer ikke gælder for et begrænset skattepligtigt dødsbo. Se DBSL § 54, stk. 2.

Undtagelse

Dødsboet er ikke skattefritaget, hvis den særlige boopgørelse sendes til Skattestyrelsen senere end 2 år og 3 måneder efter dødsfaldet. Se DBSL § 54, stk. 5.