SKM nummerOverskriftDatoEmne
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.869.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdi22-12-10EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.868.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdi22-12-10EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.867.SRVurderingstidspunkt ligningslovens § 7 H - indeksering af udnyttelseskurs22-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.866.ØLRLønindeholdelse - ændring i lovgrundlag - retsvirkning allerede indgåede aftaler21-12-10LønindeholdelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.865.BRVirksomhedsindkomst eller lønindkomst - førtidspensionsydelse - udtræden af interessentskab21-12-10Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.864.SRKursgevinst ved indfrielse af uforrentet lån mellem hovedaktionær og selskab21-12-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.863.SRHandelsværdi porteføljeaktier21-12-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.862.SRSkattefri omstrukturering uden tilladelse20-12-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.861.SRKursusforløb for sygemeldte medarbejdere20-12-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.860.LSRBerigtigelse af moms20-12-10MomsgrundlagKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.859.LSRBeskatning af værdi af fri sommerbolig - bindende svar20-12-10EjendomsværdiskatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.858.LSRFradrag for tab opstået ved bedrageri20-12-10Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.857.LSROpgørelse af antallet af ejere for kommanditselskab20-12-10Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.856.LSRSelvstændige investeringsgoder - overdragelse af momsreguleringsforpligtelser - bindende svar (SKM2009.783.SR)20-12-10MomsgrundlagKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.855.LSRAnmodning om tilladelse til at indgive erklæringsskema i stedet for selvangivelse20-12-10Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.854.SRMultimediebeskatning af telefonapparater20-12-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.853.LSRNedslag for hovedaktionær ved opgørelse af skattepligtig fortjeneste i forbindelse med afståelse20-12-10Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.852.LSRGenanbringelse af ejendomsavance20-12-10EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.851.LSRMomspligt af underleverancer til undervisning - bindende svar (SKM2009.691.SR)20-12-10MomsgrundlagKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.850.LSROmvalg af fusion fra skattefri til skattepligtig - omgørelse af fusion fra skattefri til skattepligtig - ændring af afskrivninger20-12-10SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.849.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter20-12-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.848.LSRGodtgørelse af elafgift20-12-10Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.847.LSRBeskatning af rejsegodtgørelse - differencefradrag for kost - arbejde på et skib20-12-10Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.846.SRMoms på byggegrunde - privat persons salg af ubebyggede grunde - lovændring pr. 1. januar 201120-12-10Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.845.SKATMomsfritagelse af kosmetiske behandlinger - styresignal20-12-10Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.844.SRSkattepligt - fysisk person med virksomhed i både Polen og Danmark - henstandssaldo20-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.843.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201120-12-10SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.842.SRUdlejers salg af udlejede sommerhusgrunde, er ikke momspligtigt, da grundene udelukkende har været anvendt i forbindelse med momsfritaget udlejningsvirksomhed20-12-10Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.841.SRRenteswap - kursgevinstlovens §§ 29-33 - erhvervsmæssig tilknytning17-12-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.840.SRSælger ikke anset som en afgiftspligtig person ved salg af byggegrund. Ved udstykning af flere byggegrunde, vil sælger blive anset for at være momspligtig af salget17-12-10ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.839.SRSkærmtage på lejet grund anset som særskilte bygninger og anskaffelsessummen efter EBL kan tillægges et 10.000 kr.’s tillæg17-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.838.SRSærordningen for rejsebureauer - egenproduceret guideydelse, faktura, momspligtig omsætning og momsregistrering17-12-10Andet om lønsumsafgift + Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.837.LSRVurdering af om driftsudgifter er dækket af offentlige tilskud med mindst 50 %17-12-10Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.836.SRMultimediebeskatning af konsulenter17-12-10Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.835.LSRHenstand - nedsættelse af afdragsbeløb17-12-10Afdragsordninger og henstandAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.834.LSROmgørelse af dispositioner i forsøg på gennemførsel af skattefri virksomhedsomdannelse17-12-10SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.833.LSRAfvisning - afdragsordning - afgørelse eller faktisk forvaltningsvirksomhed17-12-10Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.832.SKATKommentar til retsforlig - golfbane på lejet grund17-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.831.BRHovedaktionær - ejendom til rådighed17-12-10Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.830.SRMoms - Aftale med "eller ordre"-klausul ved salg af fast ejendom17-12-10Momspligt + ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.829.LSRHæftelse for betaling af restskat i sambeskatning17-12-10SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.828.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201017-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.827.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201117-12-10SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.826.SKATAmortisationsrenten for 201117-12-10Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.825.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201117-12-10SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.824.LSRSkattefrit salg af anparter til det udstedende selskab17-12-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.823.LSRMultimediebeskatning - ulønnede personer i fagforenings sektorbestyrelse - bindende svar (SKM2010.104.SR)17-12-10Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.822.LSRAktindsigt - pligt til fremsendelse af kopi af sagens akter17-12-10Når man ønsker aktindsigtAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.821.SRSalg af privatpersons grund, som er købt med henblik på selv at bebo grunden, er ikke omfattet af momslovens regler pr. 1. januar 2011.17-12-10ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.820.SRSMBA selskab - direktørs fraflytning til X-land - ikke ophør af fuld skattepligt17-12-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.819.LSROpgørelse af skattepligtig ejendomsavance i forbindelse med salg af ejendom16-12-10EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.818.SKATKursdata til skattemæssig indberetning16-12-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.817.LSROphørsbeskatning af dansk selskab i forbindelse med fusion med udenlandsk selskab - fri etableringsret - bindende svar (SKM2009.542.SR)16-12-10SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.816.LSRAfgiftspligtig person - selvstændig økonomisk virksomhed16-12-10MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.815.SRRestregistreringsafgift ved leasingsselskabets salg af den leasede bil til leasingtageren indgår ikke i momsgrundlaget16-12-10MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.814.LSRPligt til at betale A-skat i forbindelse med anvendelse af udenlandsk arbejdskraft16-12-10Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.813.LSRSkattepligtig indkomst - hævninger foretaget med udenlandske kreditkort16-12-10Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.812.LSRRette omkostningsbærer for advokat- og revisorudgifter afholdt ved køb af aktier16-12-10Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.811.SRBeskatning af it-programmer16-12-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.810.LSRHenstand - modregningsforbehold16-12-10Afdragsordninger og henstandAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.809.LSRMomsfritagelse i forbindelse med salg af frokostmåltid til børnehave - bindende svar (SKM2010.284.SR)16-12-10Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.808.SRCykel og cykeltøj, der stilles til rådighed for en medarbejder i forbindelse med en sponsoraftale16-12-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.807.SRMoms på grunde/byggegrunde, når kommunen køber/sælger16-12-10Byggeri + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.806.SRSalg af byggegrund - Privatperson16-12-10Momspligt + ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.805.SRAnpartsselskab - vedtægtsændring - investeringsselskab - aktieavancebeskatningslovens § 1916-12-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.804.SRSelskab, der udelukkende ejer aktier i et fondsmæglerselskab skal ikke anses for investeringsselskab.16-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.803.SRTilbagebetaling af gaveafgift og annullering af ejendomsavance ved omstødelse af gaver fra et uskiftet bo14-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.802.SKATVærdiansættelse for 2011 af visse personalegoder14-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.801.SKATLandbrug - vejledende fremstillingspriser for hjorte og pelsdyr for indkomståret 201014-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.800.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201114-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.799.ØLRDet momsretlige hotelbegreb - momsfritaget udlejning - fast ejendom14-12-10MomspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.798.BREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - begrundelse14-12-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.797.BRSelvstændig erhvervsvirksomhed eller lønmodtager14-12-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.796.SRVederlag for opgivelse af eventuelt krav på andel af salgssum anset for skattepligtigt.14-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.795.LSRAnmodning om tilbagefordeling af erstatningsbeløb13-12-10Indberetning, regulering og efterangivelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.794.SRSkattepligtigt personalegode - motionspakke til samtlige medarbejdere13-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.793.LSRGenoptagelse af ansættelse af fradrag i grundværdien for forbedringer13-12-10EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.792.LSRMomsregistrering af andelsboligforening - bindende svar13-12-10Andet om momsKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.791.LSRFradrag for tab på unoterede aktier13-12-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.790.LSRLempelse vedrørende lønindkomst optjent ved arbejde udført i Cameroun.13-12-10Personlig indkomst + Udenlandsk indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.789.LSROpgørelse af overskud af virksomhed13-12-10Indberetning, regulering og efterangivelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.788.LSRGymnasium - momspligt - elafgift - vandafgift13-12-10Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.787.LSRFradrag for tab på aktier - koncernforbundne selskaber - realitetsgrundsætningen13-12-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.786.BRDriftsomkostning - kursus - Alexanderteknik - violinist - underviser - komponist13-12-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.785.VLRGenoptagelse - ejendomsvurdering - nedslag i grundværdi10-12-10EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.784.VLRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - arbejdsudleje - forskellige kontrakter - polske håndværkere10-12-10Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.783.SRModregning af aktietab i avance på udloddende investeringsforeningsbeviser08-12-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.782.SRGrænseoverskridende fusion og udlodningsbeskatning07-12-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.781.LSRVurderingsankenævnets kompetence - ændring af råjordsværdien ved klage over nedslag i grundværdien06-12-10EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.780.LSRMultimediebeskatning - bindende svar06-12-10IndkomstarterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.779.LSRInddrivelse - afdragsordning - mangelfuld begrundelse06-12-10Afdragsordninger og henstandAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.778.VLRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedaktionær - fornøden kontrol - bevisbyrde06-12-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.777.BRErhvervsmæssig virksomhed - akupunkturbehandling og salg af urter - vurdering af rentabilitet02-12-10VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.776.ØLRFormalitetsmangler - indkomstforhøjelse - penge fra samlevers forretningsforbindelser02-12-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.775.BROmgørelse - acontoudlodning - værdipapirer - privatskiftet bo - kursværdifald02-12-10Arv og gaverDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.774.SRSkattemæssig behandling af konvertibelt gældsbrev med anfordringsvilkår01-12-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.773.BRNegativt privatforbrug - skønsmæssig ansættelse - privat lån01-12-10Virksomheder + Andet om momsDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.772.SRGrænseoverskridende fusion og udlodningsbeskatning01-12-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.771.SRForening - skattepligt efter fondsbeskatningsloven01-12-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.770.LSRTonnagebeskatning - koncernforbundne selskaber01-12-10TonnageskatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.769.LSROmkostningsgodtgørelse i en sag vedrørende genoptagelse01-12-10Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.768.LSRSkattemæssig afskrivning på motorcykler, anvendt som udsmykning i virksomhed01-12-10SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.767.LSRFradrag for forbedringer i grundværdien - forhøjelse hos vurderingsankenævnet01-12-10EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.766.SROPP - daginstitution01-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.765.SRSpaltningsdato for det indskydende selskab og de modtagende selskaber - henstandssaldo ved ophørsspaltning - handelsværdikravet og balancetilpasningskravet01-12-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.764.SRIndsamlingskampagne01-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.763.SROphævelse af aktieklasser - vedtægtsændring - økonomiske rettigheder01-12-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.762.SKATBoafgift og gaveafgift af udenlandske ejendomme01-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.761.ØLRUdlæg i kontantbeløb - fundet på skyldner - formodningsreglen om beløbstilhør30-11-10UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.760.ØLRGolfbane - fradrag tidsbegrænset lejemål - afskrivning på golfanlæg - forventet tvungen ophør af drift30-11-10Fradrag og afskrivningerForlig
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.759.ØLRTransport - overskydende skat - renter omfatttet30-11-10Modregning og transportDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.758.ØLRUdlæg i smykker - ejerforhold - forhåndsformodning30-11-10UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.757.BRUdlæg i andelsbolig - gebyr for adkomsterklæring30-11-10UdlægDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.756.VLRStraffesag - uregistreret importør - indførsel af øl vin og spiritus - videresalg - ikke pant og afgiftsberigtigede - overtrædelses af colalovgivningen30-11-10StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.755.SRRette indkomstmodtager - resultatfordelingsaftale - løn/overskud29-11-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.754.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering29-11-10EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.753.LSRBeskatning af fri bil - ejendomsfunktionær - momsfradrag - bindende svar29-11-10Motorkøretøjer + IndkomstarterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.752.SKATForbehold i afgørelser om genoptagelse efter anmodning samt ved anvendelse af TastSelv - styresignal29-11-10Processuelle bestemmelser + Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revision + Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige + Køb + Dødsboer + Fradrag og afskrivninger + IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + Straf + Renter og gebyrer + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Kontrolbestemmelser + IT-løsninger for restancer + Udlæg + Tvangsauktion + Lønindeholdelse + International inddrivelse + Forældelse + Eftergivelse og gældssanering + Betalingsstandsning og konkurs + Akkordordninger + Afdragsordninger og henstand + IT-løsninger for told + Autoriseret Økonomisk Operatør (AEO) + Told - efterkontrol + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Eksport og proviantering + Tarifering + Oprindelse + Varemærkeforfalskning + Særlige procedurer + Kontingenter + Erhvervsmæssig import + Forsendelse og transitering + Privates ind- og udførsel samt rejseregler + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Transfer pricing + Tonnageskat + Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + IT-løsninger for ejendomme + Ejendomme i udlandet + Udleje og bortforpagtning + Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsskat + Ejendomsværdiskat + Ejendomsvurdering + Dødsboer + Afskrivninger og fradrag + Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Udenlandsk arbejdskraft + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Regnskabsbestemmelser + Arbejdsgiverkontrol + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligter + Angivelse og betaling + IT-løsninger for afgifter + Glødelamper og elek. sikringer + Øl, vin, spiritus og mineralvand + Tobak mv. + Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Tinglysningsafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Miljøafgifter + Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te + Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer + Energi og kuldioxid + Arv og gaver + Generelt om punktafgifter + Andet om moms + IT-løsninger for moms + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Motorkøretøjer + ByggeriStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.751.HRFremlæggelse - ensidigt indhentet juridisk responsum - udenlandsk ret - afhøring om juridiske spørgsmål29-11-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.750.SRRegistreringspligtige leasingkøretøjer - registreringsafgiftslovens § 3 b - afvisning af anmodning om bindende svar29-11-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.749.SRSalg af anparter i ejendomsselskab25-11-10Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.748.SKATForholdsmæssig registreringsafgift af leasingkøretøjer - styresignal25-11-10Motor - Indregistrering og vægtafgiftStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.747.SRSkattepligtigt, afkald på indtægt til fordel for velgørende institution25-11-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.746.SRLån fra andelsboligforening, ej reelt gældsforhold25-11-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.745.SRSalg af fast ejendom, "gamle" bygninger23-11-10MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.744.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 201123-11-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.743.SRSalg af byggegrund er momsfritaget, når købsaftalen er bindende og indgås inden 1. januar 201123-11-10Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.742.SRDer skal ikke moms på salg af en byggegrund, hvis den bindende aftale, om salget, er indgået inden den 1. januar 2011.23-11-10Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.740.SKATRetningslinier for behandling af indsigelser over SKATs m.fl.s behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser22-11-10Når man vil klageSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.739.SRVindmølleandele, opgørelsesmetode, principskifte19-11-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.738.SRMomsmæssig behandling af omkostninger til opførelse af energibesparende foranstaltninger på tredjemands ejendom19-11-10FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.737.SRForæring af overskudsvarme uden afgiftsmæssige konsekvenser19-11-10Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.736.SRBetinget salg af byggegrunde, overgangsregler18-11-10ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.735.SRStøbning af fundament, fælles fundament, overgangsregler18-11-10MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.734.SKATGrænsehandel - beskatningssted - Styresignal18-11-10MomspligtStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.733.SRSambeskatning og koncernforbindelse17-11-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.732.SRDeltagelse i "projektet gravid på job" ikke skattepligtig for den gravide medarbejder17-11-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.731.BRRegistreringsafgift - ibrugtagning af importeret køretøj17-11-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.730.LSROmgørelse af privatretlig disposition17-11-10SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.729.LSRIndeholdelsespligt af renteskat af renter udbetalt til moderselskab i Luxembourg17-11-10Udenlandsk indkomst + SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.728.LSRAnmodning om genoptagelse af skatteansættelse - næringsejendom eller anlægsejendom17-11-10Når man ønsker en sag genoptagetKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.727.SKATSkatteministeriets kommentar til SKM2010.396.HR - grænsehandel - beskatningssted17-11-10MomspligtKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.726.HRLønsumsafgift - fagforening - bestyrelsesformand - kasserer - udvalgsmedlemmer16-11-10LønsumsbegrebetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.725.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - rådighed over to ejendomme - arv16-11-10EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.724.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser15-11-10Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.723.ØLREjendomsavance - ekspropriation - salg til tredjemand - boligformål - ekspropriationsvilje - bevisbyrde12-11-10EkspropriationDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.722.BRFradrag for driftstab - ukurante varer11-11-10Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.721.ØLRAfvisning - stævning - ikke mødeberettiget11-11-10Andet om momsDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.720.SKATOphævelse af fradrag for forøgede leveomkostninger - Teknikerfradraget10-11-10Fradrag og afskrivningerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.719.SRRegistreringspligtige leasingkøretøjer - registreringsafgiftslovens § 3 b - afvisning af anmodning om bindende svar09-11-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.718.ØLRAktieavancebeskatning - afnotering - tab på aktier - fradrag09-11-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.717.VLRUdlæg i motorcykel - ejerforhold - rådigheden over motorcyklen - omlakering09-11-10UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.716.BRFradrag - tab på løsørepantebrev - forgæves udlæg efter indkomstårets udløb08-11-10SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.715.SRKøbsoptioner til aktier, ydet af et selskab til fordel for et andet selskab08-11-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.714.SRKøbsoptioner til aktier, der af en fars 100 pct.-ejede selskab gives til søns 100 pct.-ejede selskab.08-11-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.713.BRInvesteringsprojekt - ejendomme i Skotland - investorrejse - driftsomkostning - afskrivning08-11-10Afskrivninger og fradrag + Ejendomme i udlandetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.712.SKATAndelsboligforeningers levering af brugsrettigheder til andelshaverne sidestilles med momsfri udlejning - genoptagelse - Styresignal05-11-10Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.711.LSRInddrivelse - fastsættelse af afdragsordning05-11-10Afdragsordninger og henstandAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.710.LSRHæftelse for manglende registreringsafgift05-11-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.709.LSREftergivelse af ikke forfalden studiegæld05-11-10Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.708.SKATGæstestuderende - Fritagelse for beskatning af visse udenlandske studerendes underhold for indkomståret 201104-11-10Udenlandsk indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.707.SKATNedslag i ejendomsværdiskatten - fransk og spansk skat på fast ejendom - Styresignal04-11-10Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.706.BRSkønsmæssig ansættelse - usandsynligt lavt privatforbrug - usikkerhed om gældsposter - lempeligt skøn04-11-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.705.ØLREnergiafgifter - fjernvarmeværk03-11-10Energi og kuldioxidDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.704.SRMultimediebeskatning, PC med adgang via en VPN-løsning02-11-10Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.703.SRPensionsbeskatning, undtagelse fra loft over ratepensioner02-11-10Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.702.SRPersonalegoder, tandforsikring, kontantlønsnedgang02-11-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.701.SRKontrakt - entreprise eller arbejdsudleje02-11-10VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.700.LSRAktindsigt - SKATs kontrolvirksomhed02-11-10Når man ønsker aktindsigtAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.699.LSRSikkerhedsstillelse som betingelse for fortsat registrering af selskab02-11-10Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillingerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.698.LSRHenstand under klagebehandling - krav om sikkerhedsstillelse - registreringsafgift - teknisk insolvens02-11-10Afdragsordninger og henstandAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.697.SRBetingelser deltagelse i fleksible lønpakker01-11-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.696.SRSkattepligt, ansat af den franske stat - ophævet dobbeltbeskatningsoverenskomst01-11-10Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.695.ØLRStraffesag - grov skattesvig - grov momsunddragelse - unddragelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - forsætlig skatteunddragelse29-10-10StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.694.BROmstødelse - betaling til SKAT27-10-10Betalingsstandsning og konkursDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.693.SRDonation til hjælpeorganisation - reklameudgift27-10-10Afskrivninger og fradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.692.SRAndelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt.27-10-10Afskrivninger og fradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.691.SRRette indkomstmodtager og hovedaktionærforhold27-10-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.690.SRDansk virksomhed med dansk hjemmeside, som har lager i Tyskland (tysk momsregistrering), kan sælge træpiller til danske og evt. tyske kunder, med tysk moms, da kunderne selv sørger for transport af varerne27-10-10Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.689.SRPersonalegoder, fri avis / tidsskrift26-10-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.688.SRSambeskatning og koncernforbindelse26-10-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.687.SRKoncernforbindelse - sambeskatning26-10-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.686.SROverførsel af pension under udbetaling25-10-10Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.685.SRVurderingstidspunkt - optioner omfattet af ligningslovens § 7 H25-10-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.683.SRPersonalegoder, uddannelse, kontantlønsnedgang25-10-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.682.SRPersonalegoder, motionsmaskiner/massagemaskiner til rådighed.25-10-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.681.LSRTilhørsforhold - social sikring - Danmark eller Sverige25-10-10Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.680.LSRInddrivelse - modregning i negativt momstilsvar - indsigelse mod kravets eksistens25-10-10Modregning og transportAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.679.LSROpgørelse af anskaffelsestidspunkt for aktieoptioner - tegningsretter eller køberetter25-10-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.678.LSRMomsfradrag af udgifter til forberedende undersøgelser til etablering af en golfbane25-10-10FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.677.SRSambeskatning - bestemmende indflydelse - vetoret25-10-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.676.SRGyllebehandlingsanlæg - afskrivning25-10-10VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.675.BRGave - overdragelse aktier - trust i USA - familierelationer - adskillelse givers formue22-10-10Arv og gaverDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.674.BRFradrag - reklameudgifter - repræsentation - sponsering lystfiskerforening - interessefællesskab22-10-10Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.673.SRFaktureringstidspunkt anset for leveringstidspunkt ved administration af fast ejendom22-10-10ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.672.VLREjendomsvurdering - benyttelseskode - større herregård - landbrug - hotel og restaurationsvirksomhed21-10-10EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.671.BRFritagelse - betaling af renter - betalingsfrist tidligere overskredet21-10-10Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Erindring og rykkerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.670.VLREkstraordinær skatteansættelse - maskeret udlodning - følge af ansættelse andet år - reaktionsfrist21-10-10SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.669.ØLRFradrag - driftsomkostninger - købmandsvarer til restauration - dokumentation21-10-10Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.668.SRBygning - lejet grund - overdragelse21-10-10EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.667.SRSkatteankenævnets afgørelse ikke anset for åbenbart ulovlig20-10-10EjendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.666.SRGrænsehandelskoncept - salg via internet fra Tyskland20-10-10MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.665.SRSundhedsfaglig rådgivning20-10-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.664.SRLejlighed - forældrekøb - ikke omfattet af parcelhusreglen20-10-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.663.ØLRMomstilgodehavende - udbetaling - berettiget forventning - erstatningsansvar20-10-10Andet om momsDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.662.SRSalg af byggegrund, bindende købsaftale, overgangsregler20-10-10Byggeri + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.661.SRBilleasing - fordeling af det samlede vederlag på henholdsvis brændstofadministration og leasingydelse20-10-10MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.660.LSRFradrag for sagkyndig bistand vedrørende etablering af et kommanditselskab19-10-10Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.659.LSRForældelse af skattekrav - aftale om berostillelse af inddrivelse - forfaldstidspunkt19-10-10ForældelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.658.LSROmkostningsgodtgørelse - ansatte i selskab19-10-10Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.657.LSROmkostningsgodtgørelse - udgifter til sagkyndig bistand19-10-10Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.656.BRMomsfradrag autodrift og fællesomkostninger - fradrag elafgift - ingen omsætning19-10-10FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.655.ØLRMoms - omvendt betalingspligt - leje af udenlandsk arbejdskraft19-10-10Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.654.SRKvalifikation af amerikansk enhed - LLC18-10-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.653.SKATÆndring af praksis for kørsel i specialindrettede vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 4 ton - svinkeærinder hjem-ærinde-hjem - styresignal18-10-10MotorkøretøjerStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.652.VLRStraffesag - udeholdte skattepligtige renter - bank i Tyskland18-10-10StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.651.ØLRKonkursbegæring nægtet fremmet - konkursbetingelserne opfyldt18-10-10Betalingsstandsning og konkursKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.650.VLRStraffedom - udeholdt omsætning - to virksomhedsindehavere - alternativ behandling - underordnet rolle i virksomhed - lang sagsbehandlingstid15-10-10StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.649.VLRFradrag - driftstab - datterselskab15-10-10Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.648.BRMaskeret udlodning - opførelse af huse - samlever14-10-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.647.ØLRAfskrivning bygning - kursusvirksomhed - pengeinstitut - intern undervisning14-10-10Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.646.SRGrænsehandel, mulighed for transport13-10-10Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.645.SRSundhedtest, Gentest, Forebyggelse13-10-10Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.644.SRMomsfritaget selvstændig gruppe af virksomheder13-10-10Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.643.LSRFradrag for advokat- og revisoromkostninger - avance ved salg af aktier mellem koncernforbundne selskaber12-10-10Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.642.LSRInddrivelse - lønindeholdelse - betalingsevne12-10-10LønindeholdelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.641.LSRInddrivelse - modregning i overskydende skat for restskat for sambeskattet selskab12-10-10Modregning og transportAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.640.LSRModregning i erstatning fra politiet for gæld vedrørende tidligere virksomhed12-10-10Modregning og transportAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.639.SRMomspligt ved Plejecaféers salg af mad og drikke til pårørende, gæster og ikke visiterede personer11-10-10Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.638.SKATSKMmeddelelse om afskæring af TastSelv (Karantæneordningen)11-10-10TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.637.SKATDen momsmæssige behandling af tilgift og lignende salgsfremmende foranstaltninger - SKAT-meddelelse08-10-10MomspligtSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.636.SKATDen momsmæssige behandling af tilgift og lignende salgsfremmende foranstaltninger - Styresignal08-10-10MomspligtStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.635.SRTonnagebeskatning08-10-10TonnageskatBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.634.BRDomstolsprøvelse - administrativ rekurs ikke udnyttet - lønindeholdelse - underliggende skatte- og afgiftskrav07-10-10Lønindeholdelse + Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.633.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl07-10-10EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.632.SRSupplerende optioner05-10-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.631.SRMellemholdingreglen - A/ B-aktier05-10-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.630.LSROpgørelse af gæld til det offentlige - afvisning05-10-10UdlægAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.629.LSRFritagelse for renter og procenttillæg på restskat05-10-10Renter og gebyrerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.628.LSRFritagelse for betaling af renter og rykkergebyr05-10-10Renter og gebyrerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.627.LSRUdsættelse med betaling af studielån og SU-lån05-10-10Afdragsordninger og henstandAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.626.VLRArbejdsudleje - dobbeltbeskatning - Danmark Holland - indeholdelse af A-skat05-10-10Udenlandsk arbejdskraftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.625.SRKorrektion af bindende svar SKM2009.223.SR vedr. spaltningsdatoen ved udspaltning til ikke-koncernselskaber05-10-10SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.624.SRKorrektion af bindende svar SKM2009.58.SR og SKM2008.692.SR.05-10-10SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.623.VLRMaskeret udbytte - hovedanpartshaver - udeholdt omsætning - samlever direktør og daglig leder05-10-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.622.SKATGenoptagelse - momsfradrag for bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheden - Styresignal04-10-10FradragStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.621.HREU-handel - levering af varer - overdragelse af råderetten - fradragsret30-09-10Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.620.SRForskerskat - dansk arbejdsgiver30-09-10Udenlandsk arbejdskraftBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.619.VLRPrincipskifte - kursgevinstloven30-09-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.618.SRPersonalegoder, Sundhedsforsikring30-09-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.617.SRInvesteringsselskab - Medarbejdere ansatte i en koncern30-09-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.616.LSRFastsættelse af fradrag i grundværdien for grundforbedringer30-09-10EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.615.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering30-09-10Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.614.SRSkattepligtsforhold for forbrugerejet amba - overdragelse af aktier fra Kommune til amba30-09-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.613.LSRSkattefritagelse efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11 - bindende svar (SKM2007.68.SR)30-09-10EkspropriationKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.612.LSRArbejdsudleje - indeholdelsespligt af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag30-09-10Udenlandsk arbejdskraftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.611.SRVærdiansættelse og indgangsværdi for porteføljeaktier30-09-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.610.SRKommanditselskab - overskudsdeling uafhængigt af ejerandele - virksomhedsordning - rette indkomstmodtager - afvisning.29-09-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.609.SRAndelsforening - strukturændringer - kooperationsbeskatning29-09-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.608.SRVarelager - nedskrivning for ukurans - donation af tøj til velgørende organisation - reklameudgifter29-09-10FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.607.ØLRRentefiksering - lån til selskab28-09-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.606.SRAktiebaseret bonusprogram - beskatningstidspunkt28-09-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.605.SRSalg af lejlighed i Polen28-09-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.604.SRBeskatning af elbil til rådighed28-09-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.603.VLRLandsskatterettens genoptagelse - nye oplysninger28-09-10VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.602.LSRAfvisning af klage28-09-10Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.601.LSRModregning i børnefamilieydelse for daginstitutionsrestance28-09-10Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + Modregning og transportAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.600.BRAfvisning28-09-10Momsgrundlag + Øl, vin, spiritus og mineralvandDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.599.BRVidneafhøring28-09-10VirksomhederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.598.SRPersonalegoder, Office-licens28-09-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.597.SRMultimediebeskatning, nødvendigt for arbejdet at mobil tages med hjem28-09-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.596.SRPersonalegoder, multimediebeskatning28-09-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.595.SRVedtægtsændring - ombytning af A-aktier med B-aktier28-09-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.594.SRMultimediebeskatning, PDA uden telefoni28-09-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.593.SRBeskatning af elbil til rådighed27-09-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.592.SRMultimediebeskatning, software anset som sædvanligt tilbehør27-09-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.591.SRArbejdsudleje/entreprise27-09-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.590.SRReelt ejerskab til ejendom i Tyrkiet27-09-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.589.SRSuccession i fysioterapivirksomhed27-09-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.588.LSRAktindsigt27-09-10Når man ønsker aktindsigtAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.587.LSRTilbagekaldelse af delvis eftergivelse af gæld27-09-10Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.586.LSRLønindeholdelse - anmodning om udbetaling af for meget indeholdt løn27-09-10LønindeholdelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.585.SRSalg af software via iTunes ikke momspligtig i Danmark27-09-10Virksomheder + Momspligt + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.584.SRSelvejende institutions aktiviteter ikke momsfri27-09-10Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.583.SRSkattemæssig kvalificering af vagtlægekoncept27-09-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.582.SRLivsforsikringer - lønnedgang27-09-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.581.SRBeskatning af måltider, serveret for sygeplejersker og læger på deres nattevagt27-09-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.580.SRBeskatning af måltider, serveret for ansatte i daginstitutioner27-09-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.579.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - lån fra mor og mindreårige børn27-09-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.578.SRFrihed for beskatning ved Operations Dagsværk - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb27-09-10Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.577.ØLRLevering af varer - til andre EU-lande - manglende dokumentation27-09-10Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.576.SRSkattefri omdannelse af forening til aktieselskab24-09-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.575.BRFri bil - specialindrettet - pickup - mandskabsvogn - tilsmudset24-09-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.574.SREjendomsavance - erstatning - lov om fremme af vedvarende energi23-09-10Afskrivninger og fradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.573.SKATArbejdsgiverbetalt avis i forbindelse med kontantlønsnedgang - Præcisering af Ligningsvejledningen23-09-10Personlig indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.572.LSRFastsættelse af afgiftspligtig værdi af motorkøretøj23-09-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.571.VLRFiskefartøj - salg - disponibel kapacitet - kvalifikation - driftsmiddel21-09-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.570.BRSkattepligtig indkomst - selskab - indsættelse på bankkonto - deponering21-09-10SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.569.VLRLønindeholdelse - ændring i lovgrundlag - retsvirkning allerede indgåede aftaler21-09-10LønindeholdelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.568.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat20-09-10Ejendomsværdiskat + EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.567.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat20-09-10Ejendomsværdiskat + EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.566.BRAfvisning - stævning - ikke mødeberettiget20-09-10Andet om momsKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.565.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl20-09-10EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.564.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat20-09-10Ejendomsværdiskat + EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.563.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat20-09-10Ejendomsværdiskat + EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.562.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat20-09-10Ejendomsværdiskat + EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.561.LSRRenteberegning af tilbagebetaling af moms16-09-10Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + MomsgrundlagAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.560.LSRAnmodning om opsættende virkning af klage til Folketingets Ombudsmand16-09-10Afdragsordninger og henstandAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.559.LSRBetalingsevnevurdering - fastsættelse af afdrag på gæld vedrørende en tidligere virksomhed16-09-10Afdragsordninger og henstandAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.558.LSRFritagelse for betaling af renter16-09-10Renter og gebyrerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.557.BRRegistreringsafgift - tysk registreret - benyttet i Danmark14-09-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.556.VLRSelvangivelsespligt - antenneforening - ikke udelukkende almennyttigt formål13-09-10Selskabsbeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.555.ØLREjendomsavancer - maskeret udlodning - rette indkomstmodtager13-09-10Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.554.SRStandardkontrakt - entreprise eller arbejdsudleje13-09-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.553.HRTransfersummer - driftsindtægt eller formueindtægt - fodboldklub10-09-10Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.552.BREkstraordinær skatteansættelse - grov uagtsomhed - rettidig varsling10-09-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.551.HREkstraordinær genoptagelse - fristoverskridelse - periode bosat i udlandet - særlige omstændigheder09-09-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.550.BRDriftsomkostning - udgifter til management fee - spansk søsterselskab - nyt påkendelsespunkt09-09-10Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.549.HRScenekunstner - skattefradrag - scenetøj - hår og make-up09-09-10Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.548.SRTilladelse og afslag vedrørende ansøgning om fritagelse for CFC-beskatning07-09-10SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.547.BRFormalitetsmangler - aktindsigt - notatpligt - straffeprocessuelle regler - væsentlighedskriterie - indkomstforhøjelse - fradrag fremmed arbejde07-09-10Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.546.SRPersonalegoder, fri bolig, kontantlønnedgang, sæsonarbejdere, rejseregler06-09-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.545.SRSpørgeskemaundersøgelse, lodtrækning, tilfældighedsprincip, gevinstafgift06-09-10Spil, lotteri, gevinster og væddemålBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.544.SRGrundværdiprocent for skove ved vurderingen pr. 1. oktober 201006-09-10Ejendomsvurdering + EjendomsskatAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.543.SRIndførelse af dækningsafgift i 2011 - Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi06-09-10EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.542.SRRetserhvervelse samt beskatning ved til- og fraflytning med optioner og betingede aktier tildelt i ansættelsesforhold06-09-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.541.LSRHæftelse for manglende betaling af registreringsafgift03-09-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.540.LSRAktindsigt03-09-10Når man ønsker aktindsigtAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.539.LSRVideresalg af brugte personbiler fra Tyskland - bindende svar03-06-10Momsfritagelse og -godtgørelse + MotorkøretøjerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.538.SRMellemholdingreglen, ABL § 4, stk. 3, nr. 3.03-09-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.537.LSRAnmodning om aktindsigt - investeringsforening - indeholdelse af udbytteskat03-09-10Når man ønsker aktindsigtAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.536.SRVærdiansættelse fri bolig direktør03-09-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.535.SRStandardkontrakt - entreprise eller arbejdsudleje03-09-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.534.SRFakturering af gebyr i tilknytning til benzinkort er momsfrit02-09-10Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.533.SRUnderleverandør af tandlægeydelser og andre dentalydelser - momsfritaget transaktion.02-09-10Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.532.SRYdelser, udført af autoriseret klinisk diætist, opfyldte betingelserne for momsfritagelse02-09-10Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.531.SRTonnageskat og strategisk og forretningsmæssigt drevet fra Danmark31-08-10Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + TonnageskatBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.530.SRHospice - to selvejendende institutioner ejendom og drift - henlæggelse til almennyttigt formål31-08-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.529.SKATDen skattemæssige behandling af erstatninger fra banker til kunder - styresignal31-08-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.528.SRPersonalegoder, multimedier, kontantlønsnedgang. sæsonarbejdere31-08-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.527.SRPersonalegoder, rabatkortordning31-08-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.526.SRPersonalegoder, uddannelse, kontantlønsnedgang31-08-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.525.BRFri sommerbolig - hovedaktionær - formodningsregel - rådighedsbegrebet - udlejning gennem bureau31-08-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.524.VLRStraksfradrag - beregningsgrundlag - samlet bygningskompleks eller selvstændige bygninger - SPF produktion30-08-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.523.SRParcelhusreglen, lejlighed anvendt som bolig nr. 2 i forbindelse med arbejde30-08-10Personlig indkomst + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.522.SRSkattefri grænseoverskridende fusion og fraflytterbeskatning27-08-10Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.521.SRSkattefri sundhedsundersøgelse27-08-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.520.SRSkattemæssig kvalificering af familierådgivning og familieterapi27-08-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.519.SKATOmberegning af ejendomsværdi - bygninger genopført efter brand mv. - genoptagelse - Styresignal27-08-10Ejendomsvurdering + EjendomsværdiskatStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.518.SRSkattefri kørselsgodtgørelse27-08-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.517.SRBoligen anset for stillet til rådighed af spørgers anpartsselskab27-08-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.516.SRGenerationsskifte - uafhængige parter - A/B-aktier27-08-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.515.SRJulegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte27-08-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.514.SRModregning af nettotabskonto i fremtidige gevinster på porteføljeaktier27-08-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.513.SRSkatteankenævns afgørelse om værdiansættelse af fast ejendom ikke åbenbart ulovlig27-08-10EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.512.SRMoms - salg af virtuelle penge27-08-10MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.511.ØLRDriftsomkostning - etableringsudgift - forgæves afholdte udgifter - ingeniør og arkitektbistand27-08-10Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.510.VLREjendomsavance - ekspropriation - areal til torv - frivilligt salg - ekspropriationsvilje - bevisbyrde27-08-10EkspropriationDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.509.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - privat lån - dokumentation - bevisbyrde27-08-10VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.508.BRFradrag - udlejningsejendom - vedligeholdelse - forbedringer23-08-10Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.507.SKATTinglysningsafgift - entreprise - opførelse af bygninger, der ikke indgår i ejerskifte - genoptagelse og ændring af praksis - styresignal23-08-10TinglysningsafgiftStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.505.SKATMoms - selvstændige grupper af personer - genoptagelse - styresignal20-08-10Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.504.BRTilbagebetaling - råstofafgift - cement - afvisning19-08-10MiljøafgifterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.503.LSRArbejdslegater modtaget fra Statens Kunstfond - skattepligtig indkomst19-08-10Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.502.LSRYdelser som Bachterapeut - momspligt - bindende svar19-08-10Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.501.LSRGodtgørelse af tinglysningsafgift19-08-10TinglysningsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.500.BRPrivat gældsbrev - ven i Dubai - manglende dokumentation19-08-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.499.SKATGenoptagelse - erhvervsskolers kursusvirksomhed "med gevinst for øje" - Styresignal18-08-10Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.498.BRFradrag driftsomkostninger - fakturaer ikke stilet til virksomhed - dokumentationskrav - bevisbyrde - rette indkomstmodtager18-08-10VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.497.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 21 for indkomståret 201118-08-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.496.BREjendomsavance - erhvervs- og beboelsesejendom - 2 eller 3 lejligheder - bolig for ejeren - loft 3. sal18-08-10EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.495.BRBefordringsgodtgørelse - efterfølgende fremlagt kørselsregnskab - fri helårsbolig - fri jagtret18-08-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.494.BREkstraordinær genoptagelse - lønsumsafgiftstilsvar18-08-10Opgørelse, angivelse og betalingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.493.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - kortere ophold hos forældre18-08-10EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.492.VLRStutteri - ikke drevet erhvervsmæssigt - fradrag - underskud17-08-10VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.491.BRReglerne om småsager - skattesager17-08-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.490.BRMoms - fradrag - ombygning - svømmebassin17-08-10FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.489.LSRBeskatning af medarbejdere, der giver afkald på løn med henblik på at yde bidrag til velgørende formål16-08-10IndkomstarterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.488.BRSkønsmæssig forhøjelse - indkomst - moms - kørelærer16-08-10Andet om moms + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.487.LSRBeskatning af salg af ejendom16-08-10SalgKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.486.LSRDobbeltbeskatning - midtpunkt for livsinteresser16-08-10Udenlandsk indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.485.BREjendomsavance - parcelhusreglen - anpartslejlighed - beboelse i ejerperiode - hurtigt indledte salgsbestræbelser16-08-10EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.484.BRSikkerhed - sagsomkostninger16-08-10Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.483.BRFikseret lejeindtægt16-08-10SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.482.BRForening - erhvervsmæssig virksomhed16-08-10SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.481.BRVirksomhedsomdannelse - samtlige aktiver og passiver - skattepligtig - goodwill - dispensation13-08-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.480.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - straffedom - skatteunddragelse13-08-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.479.SRBeskatningstidspunkt, ændring af bonus12-08-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.478.BROverskridelse - tidsfrist - sagsanlæg - genoptagelse12-08-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.477.BROverdragelse - ejendom - tidspunkt - underpris - interesseforbundne12-08-10Ejendomsavancebeskatning + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.476.SRTinglysningsafgift - pensionskassers overdragelse af ejendomme til helejede ejendomsselskaber12-08-10TinglysningsafgiftBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.475.LSROmberegning af registreringsafgift som følge af lovændring11-08-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.474.ØLRAktieavance - værdiansættelse af aktier pr. 19. maj 199311-08-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.473.LSRAnmodning om ændring af skatteansættelse11-08-10SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.472.LSRMomsfritagelse for en golfklubs ydelser11-08-10Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.471.BRAktieavance - anskaffelsessum - overkursen ved kapitalindskud11-08-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.470.BRMaskeret udlodning - tvangsopløsning af selskab - overtagelse af driftsmidler - fuldt vederlag11-08-10SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.469.SRBeskatning af personalegoder, løbe-motionsprogram samt foredrag11-08-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.468.SRMedarbejderaktieordning - salgsret og bankgaranti - værdiansættelse09-08-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.467.SRUdlodning - gaver til fond29-07-10Personlig indkomst + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.466.SRBeskatning, ejerlejlighed udlejet som hotellejlighed29-07-10Ejendomsværdiskat + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.465.LSRLeveringssted - afhentning af varer i Tyskland22-07-10Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + MomsgrundlagKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.464.LSRRettigheder til olie- og gasfelter i USA - afskrivning22-07-10Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.463.LSREfteropkrævning af moms vedrørende forhøjelse af klagers momstilsvar for udstedte kreditnotaer22-07-10Momspligt + Fradrag + MomsgrundlagKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.462.ØLRSyn og skøn - begæring - ikke taget til følge - retlig vurdering21-07-10VirksomhederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.461.ØLRAffaldsafgift - restfraktion fra bygningsaffald21-07-10MiljøafgifterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.460.VLRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - hæftelse - forsømmelighed - momspligt20-07-10Indeholdelses- og registreringspligt + Momspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.459.ØLRArv eller gave - udbetaling fra engelsk trust20-07-10Arv og gaverDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.458.VLRAdvokat og revisorudgifter - periodisering - forundersøgelse - køb af aktieselskab - rette omkostningsbærer19-07-10SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.457.BRSkønsmæssig ansættelse - privatforbrugsopgørelse - stiftelse af selskaber - indskud malerier16-07-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.456.ØLRSelskabsskatteforhold - driftsomkostninger - rette indkomstmodtager16-07-10Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.455.VLRAfkald på forpagtningsindtægt16-07-10Transfer pricing + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.454.ØLRLogbog - pålæg14-07-10ArbejdsgiverkontrolDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.453.ØLRMaskeret udlodning - udenlandsk ret - ugyldighed - nullitet13-07-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.452.BRMaskeret udlodning - udeholdt omsætning - hovedanpartshaver - ejerandel13-07-10Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.451.ØLREkstraordinær genoptagelse - underkendelse hidtidig praksis - grundlag arbejdsmarkedsbidrag - erhvervsudygtighedsforsikring - selvstændig erhvervsdrivende12-07-10VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.450.HRHotel- og restaurationsdrift - urigtige momsangivelser - korrektion af fakturaer - afgørelsens gyldighed12-07-10Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.449.ØLRKursgevinstloven - realisationsprincippet - renteswaps09-07-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.448.SRDatterselskabsaktier - ejerandel af aktiekapital08-07-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.447.SKATÆndring af meddelelse om retningslinjer for beregning af forsikringsvirksomheders delvise fradragsprocent efter momslovens § 38, stk. 1 (Passiv kapitalanbringelse) - Styresignal06-07-10FradragStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.446.SKATÆndring af meddelelse om retningslinjer for beregning af pengeinstitutters delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1 (Passiv kapitalanbringelse) - Styresignal06-07-10FradragStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.445.SKATLønsumsafgift - finansielle virksomheder - passiv kapitalanbringelse - praksisændring - genoptagelse - Styresignal06-07-10Opgørelse, angivelse og betalingStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.444.SKATRetningslinjer for beregning af realkreditinstitutters delvise fradragsprocent efter momslovens § 38, stk. 1. - Styresignal06-07-10FradragStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.443.LSRDødsbos mulighed for skattefri omdannelse af personligt ejede virksomheder til et ApS - bindende svar (SKM2010.30.SR)06-07-10VirksomhederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.442.LSRHenstand med betaling af skatter og afgifter - klage til Skatteankenævnet og Landsskatteretten - klageren og dennes selskaber under konkurs06-07-10Afdragsordninger og henstandAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.441.LSRSkattefrihed af personalegoder - svømmehal og motionsfaciliteter - bindende svar06-07-10IndkomstarterKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.440.LSROverførsel af aktietab - skattefri fusion - bindende svar (SKM2009.420.SR)06-07-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.439.LSRLeveringssted - sambeskatning06-07-10Handel med udlandet og betalingspligtige personer + MomsgrundlagKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.438.LSRFradragsret af udgifter til renovering af bygning, der anvendes til momsfritagne maleriudstillinger06-07-10Fradrag + ByggeriKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.437.SRMedarbejderaktionærer - tilbagesalg til udstedende selskab06-07-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.436.SKATKapitalafkastsatsen for 201006-07-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.435.ØLRStraffesag - konsulenthonorar - manglende selvangivelse og momsangivelse - skattemæssige underskud - ændret strafudmåling02-07-10StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.434.ØLRStraffesag - registreringsafgift - ombygning af varevogn til personvogn02-07-10StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.433.HRUdgifter til plantning af juletræer02-07-10VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.432.SRMomspligt - forening med momspligtigt hovedformål01-07-10MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.431.SROmdannelse til partnerselskab - medarbejderobligationer - rette indkomstmodtager01-07-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.430.SRMoms - godtgørelse af forgæves afholdte omkostninger ifm ejendomshandel01-07-10MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.429.SRLeasing af køretøj fra leasingvirksomhed til virksomhedsejer01-07-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.428.SRÆndring af aktieoptioner - betingede aktier01-07-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.427.BRGenoptagelse - ikke udnyttelse af administrative klagesystem - periodisering - forsikringssum01-07-10Virksomheder + Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.426.SRKantine - kontantlønnedgang - momspligt01-07-10MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.425.ØLRSpilleautomater - nedslag i afgift - almenvelgørende formål - opgørelse30-06-10Spil, lotteri, gevinster og væddemålDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.424.SRMultimediebeskatning, mobiltelefon med internetadgang30-06-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.423.SRVærdi af adgangen til deltagelse i en igangværende erhvervsvirksomhed med udlejning af fast ejendom30-06-10EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.422.SRSkattemæssig indgangsværdi for porteføljeaktier - værdiansættelse29-06-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.421.SRMedarbejderaktieordning - aktieklasser - rettigheder29-06-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.420.SRSkolebefordring, befordringsgodtgørelse til forældre29-06-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.419.LSRFradrag for afholdte udgifter til forbedringer i grundværdien - nedslag i grundværdien for afholdte udgifter til ekstrafundering29-06-10EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.418.SRMultimediebeskatning, montørers bærbare PC´er29-06-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.417.SRMultimediebeskatning af ordblinde medarbejderes IT-rygsæk29-06-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.416.LSRSkattepligt af beløb, som en forsikringstager modtager fra en forsikringsmægler i forbindelse med tegning af kapitalforsikring - bindende svar (SKM2009.406.SR)29-06-10Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.415.LSRBeskatning af værdi af fri bolig29-06-10Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.414.LSRTilbagebetaling af betalt lønsumafgift vedrørende overskud og løn til medarbejdere i Danmark i forbindelse med aktiviteter med leveringssted uden for Danmark29-06-10Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.413.LSRSkattepligt af værdi af fri helårsbolig - indflydelse på egen aflønningsform - forskerløn.29-06-10Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.412.SRVandret fusion, værdiansættelse29-06-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.411.SRBeskatning af personalegoder29-06-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.410.SRMellemholdingreglen - primær funktion - reel økonomisk virksomhed28-06-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.409.SRMultimediebeskatning, selvstændig fra egen bopæl28-06-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.408.SKATLønsumsafgift - løntilskud til ansatte førtidspensionister skal ikke medregnes i afgiftsgrundlaget - genoptagelse af afgiftstilsvar - styresignal28-06-10Lønsumsafgiftspligt og registreringStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.407.SKATPraksisændring - produktionsskoler skal nu momsregistreres - styresignal28-06-10Andet om momsStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.406.SKATListe over anerkendte flyselskaber28-06-10Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.405.VLRSlutrengøring af udlejede sommerhuse28-06-10MomspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.404.ØLRIndkomstbegrebet28-06-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.403.SRPersonalegoder, fri avis og multimedier25-06-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.402.SRPersonalegoder, erhvervsudygtighedsforsikring25-06-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.401.BRBogudgivelser - led i forskningsarbejde - fradrag omkostninger - varelager25-06-10Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.400.BRRette indkomstmodtager - ekstraordinær genoptagelse - frifindende straffedom - reaktionsfrist - nyt påkendelsespunkt25-06-10SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.399.VLRStraffesag - udeholdt omsætning - skat og moms - to hold fakturaer - virksomhedsdrift efter afmeldelse25-06-10StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.398.SRPersonalegoder, sundhedsordninger, sundhedskurser25-06-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.397.SRMultimediebeskatning, flere computere, kontantlønsnedgang25-06-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.396.HRGrænsehandel - beskatningssted25-06-10MomspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.395.SRVærdiansættelse binomialmodel - ligningslovens § 7 H24-06-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.394.SRMellemholdingselskab - økonomisk virksomhed24-06-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.393.SKATMoms - fradrag for tab på debitorer - praksisændring - styresignal24-06-10MomsgrundlagStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.392.LSRRegistreringsafgiftslovens overensstemmelse med EU-retten24-06-10Motor - Indregistrering og vægtafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.391.SRBeskatning af fonde, fradrag for uddelinger, forskerpris, hæderspris, almennyttige formål24-06-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.390.SRRådgivning og finansiering af vækstvirksomheder momsfritaget som finansielle aktiviteter24-06-10Lønsumsafgiftspligt og registrering + Momspligt + FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.389.LSREfteropkrævning af moms vedrørende salg til danske kunder, hvor varerne afhentedes af kunderne i Tyskland24-06-10Handel med udlandet og betalingspligtige personerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.388.SRTilskud til friluftsliv - fradrag efter nettoprincippet24-06-10Virksomheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.387.SRVelgørende forenings aktiviteter fritaget for moms24-06-10MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.386.ØLRUdlæg i kontantbeholdning - ejerforhold24-06-10UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.385.ØLRPantefogedudlæg - prøvelse24-06-10UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.384.BRSkønsmæssig ansættelse af indkomst og momstilsvar - private lån24-06-10Virksomheder + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.383.ØLRFri helårsbolig - huslejetilskud - befordringsgodtgørelse - fast månedlig beløb - ekstraordinær ansættelse - groft uagtsomt eller forsætligt-24-06-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.382.VLRMoms - begrebet "med gevinst for øje" - delregistrering - opgørelse af fradragsret23-06-10MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.381.SRMoms - tabsfradrag for fordringer på forsvundne debitorer22-06-10MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.380.SRMoms - tabsfradrag på fordringer efter en konkret vurdering22-06-10MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.379.SKATPræcis af hvilke drikkevarer med indhold af frugt, grønsager urter m.v., der er omfattet af pantbekendtgørelsen - styresignal22-06-10Øl, vin, spiritus og mineralvand + Generelt om punktafgifter + MiljøafgifterStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.378.SRSpildevandsforsyning kan ikke overdrages til forbrugerejet selskab uden skattemæssige konsekvenser i 201022-06-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.377.SRCFC-indkomst - lejeindtægt og indtægt fra salg af fast ejendom22-06-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.376.SKATLønindeholdelse og afbrydelse af forældelsen - styresignal22-06-10Forældelse + LønindeholdelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.375.HRSyn og skøn - bilag til skønsmand22-06-10EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.374.SREkspropriation - 400 kV højspændingsledning21-06-10EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.373.SRBitransaktioner vedrørende passiv kapitalanbringelse/finansielle ydelser holdt uden for momsfradragsretten21-06-10FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.372.SRBeskatning af arbejdsgiverbetalt avis21-06-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.371.VLRUdlejning ejendom - slægtning - lejefiksering - skyggebudgets beskaffenhed - syn og skøn17-06-10Udleje og bortforpagtningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.370.SRTonnagebeskatning, strategisk og forretningsmæssigt drift17-06-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.369.BRMaskeret udbytte - udbetaling fra forsikringsselskab - tøjindkøb15-06-10Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.368.VLRMoms - skrotning af biler - miljøbehandling14-06-10MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.367.ØLRFond - driftsomkostninger14-06-10SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.366.SRSælger ikke direkte eller indirekte involveret i transporten i momslovens forstand14-06-10Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.365.SRUdlejning af olietanke anset som udlejning af fast ejendom i momslovens forstand.14-06-10Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.364.SRPensionskasseordning - begrænset og ubegrænset dækning - én ordning11-06-10Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.363.ØLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - nyt påkendelsespunkt11-06-10Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.362.BRFormalitetsmangler - indkomstforhøjelse - penge fra samlevers forretningsforbindelser10-06-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.361.SRMellemholdingselskab10-06-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.360.BROmkostningsgodtgørelse - erstatning - rette sagsøgte09-06-10Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.359.BRForhøjelse af moms og skattepligtig indkomst08-06-10Virksomheder + MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.358.SRAktieavancebeskatningsloven § 4A, reel økonomisk virksomhed07-06-10Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.357.SROmdannelse af spildevandsforsyning til A/S07-06-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.356.SRFlytning af ledelsens sæde og henstandskonto07-06-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.355.SRMultimediebeskatning, SIM-kort stillet til rådighed af arbejdsgiveren07-06-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.354.SRInvesteringsselskab, Mutual Fund, Cayman Islands07-06-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.353.SRKapitalafkastordning for aktier og anparter07-06-10Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.352.SRUdenlandsk datterselskab og filial af dansk forsikringsselskab fritaget for CFC-beskatning07-06-10SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.351.BROrdinær genoptagelse - vurdering nye oplysninger - maskeret udlodning - nyt påkendelsespunkt04-06-10Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.350.ØLRMaskeret udbytte - import af vin - udtaget til egen nytte04-06-10Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.349.SRKøberetsaftale mellem fraseparerede ægtefæller03-06-10EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.348.SRProvision for egne køb i shopping system anset som rabat, provision for andres køb efter konceptet multi level marketing strategi anset som skattepligtigt honorar for hvervning af andre kunder.03-06-10Momsfritagelse og -godtgørelse + Momsgrundlag + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.347.SRForenings uddeling af evt. overskud til velgørende formål medfører ikke momsfritagelse03-06-10MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.346.HRPensionsafkastbeskatning - livrenter - skattenedslag - ophørsår31-05-10Pensionsafkastbeskatning (PAL)Dom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.345.VLRKantinemoms - bruttotrækordning - ordinær/ekstraordinær genoptagelse31-05-10Personlig indkomst + MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.344.SKATFejl i Indeholdelsesvejledningen om medregning af miljøtillægget ved opgørelsen af den skattepligtige værdi af fri bil28-05-10Personlig indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.343.SRAktieavancebeskatning børsintroduktion udenlandsk koncern28-05-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.342.VLRStraffesag - fiktiv fraflytning - dobbeltdomicil - hovedanpartshaver - dokumentfalsk - udenlandsk indregistreret bil - lang behandlingstid27-05-10StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.341.SRMomspligt, brystforstørrelse, behandling27-05-10MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.340.SREjendomsavance kan ikke genanbringes i vindmøller -vindmøller er ikke fast ejendom iht. ejendomsavancebeskatningsloven27-05-10EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.339.SREjendomsavance kan ikke genanbringes i vindmøller - vindmøller er ikke fast ejendom iht. ejendomsavancebeskatningsloven27-05-10EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.338.SRMellemholdingreglen - reel økonomisk virksomhed26-05-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.337.VLROrdinær genoptagelse - vurdering nye oplysninger - skønsmæssig ansættelse - betydning af straffedom26-05-10Virksomheder + Fradrag + Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.336.BRAfvisning26-05-10Udenlandsk arbejdskraftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.335.ØLRUdlæg - indestående - sameje26-05-10UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.334.SKATFastsættelse af ejendomsværdiskattegrundlaget for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 200925-05-10EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.333.BRMomspligt administrationsydelser - betalingspligt konsulentydelser - fradragsret fællesomkostninger21-05-10Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.332.BREkstraordinær ansættelse - udeholdt indtægt fra selskab - beskatning hos direktør - reaktionsfrist - konsekvensændring ægtefælle - partshøring21-05-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.331.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat20-05-10Ejendomsværdiskat + EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.330.BRFritagelse - betaling af renter20-05-10Erindring og rykker + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.329.SRFradrag for udlodninger til lokale almennyttige foreninger17-05-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.328.SRVærdiansættelse fri bolig direktør17-05-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.327.VLRStraffesag - uregistreret virksomhed - virksomheden tvangsafmeldt - manglende bogføring - ikke opbevaret bilag17-05-10StrafKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.326.VLRByggemoms - egen eller fremmed regning - andelsboligprojekter17-05-10ByggeriDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.325.SRGaver til fond og skattepligt17-05-10Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.324.SKATDen skattemæssige behandling af tab på aktier, der har været optaget til handel på et reguleret marked - f.eks. tab på bankaktier17-05-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.323.SRParcelhusreglen, lejlighed anvendt som bolig nr. 2 i forbindelse med arbejde17-05-10Personlig indkomst + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.322.SRFonde og foreninger17-05-10Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Ejendomme i udlandet + Afskrivninger og fradrag + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.321.BRModregning i krav på godtgørelse af registreringsafgift ved eksport17-05-10Modregning og transportDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.320.SRSkattefri omstrukturering og udbytte - overgangsregler17-05-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.319.SKATRetssagsvejledning12-05-10Politikker og retningslinier + Anden information vedrørende interne forholdSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.318.SRBegrænset skattepligt12-05-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.317.VLRStraffesag - udskiftning af stelnummer - betaling af registreringsafgift - 3 biler10-05-10StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.316.SRETF fond - klassificering - investeringsselskab07-05-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.315.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - privatforbrugsopgørelse - usikkerhed om gældsposter07-05-10VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.314.BRFradrag for renteudgifter - ikke betalte - betryggende sikkerhed - syn og skøn07-05-10Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradrag + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.313.SRVindmølle - overdragelse og udstykning af jordlod - afståelsessum - genanbringelse af avance06-05-10EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.312.BRFradrag - afskrivning - campingvogn - erhvervsmæssig anvendelse06-05-10Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.311.SRElselskabs salg af vindmølle medfører ophørsbeskatning ved overgang til foreningsbeskatning06-05-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.310.SRMultimediebeskatning af telefonabonnement gennem arbejdsgiver06-05-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.309.SRMultimediebeskatning, deltagelse i projekt vedrørende velfærdsteknologier06-05-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.308.SRMultimediebeskatning, teknikeres bærbare PC06-05-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.307.BRSkatteproces - søgsmålsfrist domstolen - fristoverskridelse06-05-10Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.306.BREkstraordinær skatteansættelse - maskeret udlodning - følge af ansættelse andet år - reaktionsfrist06-05-10SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.305.VLRRetspleje - domstolsprøvelse - syn og skøn - supplerende beviser - førelse af sagkyndige vidner06-05-10VirksomhederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.304.ØLRSpiritussalg i Danmark - svenske momsregistrerede virksomheder - ledsagedokumenter til spiritusvarer06-05-10Øl, vin, spiritus og mineralvandDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.303.SRAftale om gæld - samlet ordning05-05-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.302.BRMomstilgodehavende - udbetaling - berettiget forventning - erstatningsansvar05-05-10Modregning og transport + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.301.BRUdlejning ejendom søsterselskab - tilskudsbeskatning selskab - fra hovedaktionær - genoptagelsesfrist kontrolleret transaktion05-05-10Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.300.VLRFradrag - hensættelser til serviceforpligtelser05-05-10Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.299.VLRStraffesag - uregistreret virksomhed - nægtede udført arbejdet05-05-10StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.298.SRMomspligt ved levering af fast ejendom - ny bygning - flere boligenheder på samme matrikelnummer04-05-10Momspligt + ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.297.SRMomspligt ved levering af fast ejendom - ny bygning, når støbning af fundament er påbegyndt04-05-10Byggeri + MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.296.SRIkke åbenbart ulovlig afgørelse04-05-10Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.295.SRPersonalegoder, multimediebeskatning, forening04-05-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.294.SRPersonalegoder, multimediebeskatning04-05-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.293.ØLRAktieoptioner - differenceafregning03-05-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.292.BRSkønsmæssig ansættelse - hovedanpartshaver - udeholdt omsætning i selskab - yderligere løn03-05-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.291.BREjendomsavance- ekspropriation - frivillig aftale - boligformål -ekspropriationsrealitet03-05-10Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.290.VLRGaveafgift - værdiansættelse af anparter03-05-10Arv og gaverDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.289.SRInvesteringsselskab - kollektiv investering - selskabets formål og virke03-05-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.288.SRGenerationsskiftemodel - forlods udbytteret - overdragelse - anparter - interesseforbundne parter29-04-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.287.SROphørspension29-04-10Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.286.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering29-04-10Ejendomsvurdering + Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.285.LSRTilsidesættelse af aftalt overdragelsessum ved salg af ejerlejlighed fra selskab til eneanpartshaver og fastsættelse af handelsværdi29-04-10EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.284.SRCateringvirksomheds salg af frokostmåltider til en børnehave er momspligtigt29-04-10MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.283.SREngangsprovision for henholdsvis indgåelse og opsigelse af låneaftale29-04-10Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.282.SRFrokostordning, der tilbydes firmaer, der ikke selv har kantinedrift28-04-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.281.ØLRBeskatning renteindtægt - konto med flere ejere - mindreårige børn - aktindsigt27-04-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.280.ØLRBeskatning renteindtægter - konto med flere ejere - mindreårige børn - beskatning renter korrigeret refusionsopgørelse - aktindsigt27-04-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.279.BRUdeholdte indtægter - fradrag diverse driftsomkostninger - udlejning til massageklinik - drift af handelsvirksomhed27-04-10VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.278.ØLRFradrag for renteudgifter - familieforhold - usædvanlige vilkår - bevisbyrde for gæld27-04-10VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.277.BRVirksomhedsordningen - ophørsbeskatning - regnskabskrav ikke opfyldt23-04-10Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.276.BRBoafgift - afgiftsfritagelse - fond - almennyttig - gravstedsvedligeholdelse23-04-10SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.275.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klage til Landsskatteretten22-04-10Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.274.LSRBeskatning af erstatning for manglende overholdelse af aktiekøbsaftale - bindende svar (SKM2009.64.SR)22-04-10Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.273.SRMultimediebeskatning, særligt programmel, vagtfunktioner20-04-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.272.SRStruktureret obligation - fremmed valuta19-04-10Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.271.LSRGenoptagelse af ansættelse af fradrag for forbedringer - yderligere fradrag for udgifter til eksternt vejanlæg19-04-10EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.270.LSRSambeskatning - konsolidering16-04-10SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.269.BRUdlæg - bankkonto - 2 kontohavere16-04-10UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.268.LSRIndeholdelse af udbytteskat vedrørende udbytte til udenlandsk moderselskab16-04-10SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.267.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - stor udlejningsintensitet16-04-10EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.266.SRTidsubegrænset aktielån - aktierne ikke videresolgt15-04-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.265.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - salg helårsbolig - anvendt som fritidsbolig - kort udlejning beboelse15-04-10EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.264.BRGodtgørelse - registreringsafgift15-04-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.263.SRAktieavancebeskatningsloven § 4A, reel økonomisk virksomhed14-04-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.262.SRMultimediebeskatning, særligt programmel14-04-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.261.SRMedarbejderaktieordning - ligningsloven § 7H14-04-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.260.BRDriftsomkostning - fradrag - påstået tyveri - spilleautomater - mangelfuld kontrol14-04-10Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.259.BRAktieavance - anskaffelsessum - retserhvervelsestidspunkt - udskudt leveringstidspunkt13-04-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.258.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - konkrete forhøjelsespunkter - fradrag repræsentationsudgifter12-04-10VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.257.SRBegrænset skattepligt08-04-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.256.SRArbejdsudleje eller entreprise08-04-10Selskabsbeskatning + VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.255.SRArbejdsudleje eller entreprise08-04-10Selskabsbeskatning + VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.254.SRArbejdsudleje eller entreprise08-04-10Selskabsbeskatning + VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.253.SROverdragelse af rettighed ifølge lejekontrakt08-04-10Selskabsbeskatning + VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.252.ØLRAfgrænsning af lønindkomst - indkomst selvstændig virksomhed - fradragsberettigede vedligeholdelsesudgifter - fast ejendom08-04-10VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.251.SKATKursfastsættelse af private pantebreve og kontantomregning af overdragelsessummer - styresignal07-04-10Afdragsordninger og henstand + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.250.BRDriftsomkostning - tab ved bedrageri - fungerende regnskabschef - kontrolrutiner07-04-10Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.249.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus nr. 2 - benyttelse i ejerperioden - stor udlejningsintensitet07-04-10EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.248.VLREjendomsavance - anskaffelsessum - minkfarm - pristalsregulering - benyttelseskode07-04-10EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.247.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - værtshus - opgørelse via lageroptælling07-04-10Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.246.BRMoms - fradrag for tab - forpagtningsafgift07-04-10MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.245.BRGenoptagelse - omgørelse06-04-10Selskabsbeskatning + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.244.SRArbejdstager er skattepligtig af markedsprisen af en mobiltelefon der købes billigt som led i en abonnement, som arbejdsgiveren tegner06-04-10VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.243.SRBeskatningstidspunkt - kontant bonus06-04-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.242.LSRAnsættelse af den skattemæssige overdragelsessum for en ejerlejlighed ved overdragelse til datter06-04-10EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.241.SRUdleje af arbejdskraft udgør ikke fast driftssted i Kina06-04-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.240.SRKildeskat på renter skal ikke indeholdes06-04-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.239.LSRPålæg om lønindeholdelse for gæld vedrørende skat og gebyr06-04-10LønindeholdelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.238.LSRGenoptagelse af skatteansættelse06-04-10Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + Indberetning, regulering og efterangivelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.237.LSRSkattefri grenspaltning06-04-10SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.236.LSRRefusion af råstofafgift06-04-10Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.235.LSRBeskatning af vederlag ved udnyttelsen af aktiekøberetter06-04-10Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.234.SRPersonalegoder finansieret via kontantlønsnedgang06-04-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.233.SRGave fra privatperson til fond06-04-10Arv og gaver + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.232.SRMultimediebeskatning, tjenesterejser06-04-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.231.SRMultimediebeskatning, kommunalbestyrelsesmedlemmer06-04-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.230.SRMultimediebeskatning, tjenesterejser, afstand06-04-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.229.SRVindmøller - erstatning - nabo - lov om fremme af vedvarende energi06-04-10Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.228.SKATMoms - Rejsebureauvirksomhed - Formidling i andens navn - Genoptagelse og ændring af praksis - styresignal29-03-10Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.227.SRFørtidspension - overenskomstaftale - piloter29-03-10Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.226.SREtablering af fast driftssted i Danmark - genbeskatning af underskud29-03-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.225.SRGenanbragt ejendomsavance - Ekspropriation29-03-10EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.224.SRVæsentligt beskadiget ejendom29-03-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.223.SRSkattefrie omstruktureringer og efterfølgende salg af anparter26-03-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.222.SROmdannelse af vandværk fra forening til A.m.b.a.25-03-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.221.SRPolitisk bevægelse er lønsumsafgiftspligtig25-03-10Lønsumsafgiftspligt og registreringBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.220.SKATOphævelse af SD-cirkulære - begrænset skattepligtige artister25-03-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.219.SRSelvstændigt erhvervsdrivende/lønmodtager - leverance af massageydelser fra underleverandører var momsfritaget24-03-10Momsfritagelse og -godtgørelse + VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.218.SRSundhedsaftale - sammensat ydelse, delvis momspligtig24-03-10Momspligt + MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.217.LSROpgørelse af ejendomsavance ved salg af jordstykke24-03-10EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.216.SRGrænsehandel med træpiller24-03-10MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.215.LSRBeregning af tinglysningsafgift24-03-10TinglysningsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.214.LSRMomsfritagelse af aktiviteter af almen interesse24-03-10Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.213.LSRFradrag for udgifter til erstatninger og omkostninger i forbindelse med selskabstømmersager24-03-10Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.212.SKATListe over anerkendte flyselskaber23-03-10Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.211.SRFondsstiftelse23-03-10Personlig indkomst + Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.210.SRSkattefri aktieombytning og efterfølgende konkurs eller kapitalnedsættelse22-03-10Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.209.SRSambeskatning og koncernforbindelse16-03-10Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.208.SRTonnageskatteordningen og erhvervelse af nyt skib16-03-10Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.207.SRBegrænset skattepligt16-03-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.206.SRSkattefri omdannelse af A.m.b.A til et aktieselskab16-03-10Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.205.SRRetserhvervelsestidspunkt for aktier tildelt i ansættelsesforhold16-03-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.204.SRTegningsoptioner - bedømmelse af grænserne i ligningslovens § 7H, stk. 2, nr. 216-03-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.203.DEPSkatteministeriets kommentar til henvendelse fra FSR vedrørende lov nr. 525 af 12. juni 2009 (L 202)15-03-10SelskabsbeskatningKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.202.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - privatforbrugsopgørelse - fradrag driftsomkostninger15-03-10VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.201.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - privatforbrugsopgørelse - fradrag driftsomkostninger15-03-10VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.200.VLRStraffesag - vikarbureau - udeholdt omsætning - opgjort udfra bankkontoudtog - sort løn- 2 fakturanummerrækker12-03-10StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.199.ØLRFormidling af finansiering - salg af aktier - låneformidlingshonorarer11-03-10Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.198.BRModregning - restskat - biblioteksafgift09-03-10Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling + Udlæg + Modregning og transportDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.197.BRDeltidslandbrug - fradrag for underskud - omlægning af driften - nye aktiviteter - syn og skøn09-03-10Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.196.BRFradragsret - maskeret udlodning09-03-10Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.195.BREjendomsavance - næring - bygge og ejendomsselskaber09-03-10EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.194.ØLRFradragsret for erstatninger - selskabets revisionsmæssige bistand - "selskabstømmersager"09-03-10Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.193.SRModregning af nettokurstab i avance på udloddende investeringsforeningsbeviser08-03-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.192.LSRArealoverførsel - opgørelse af 10.000 kr.s tillæg07-03-10EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.191.LSRLønindeholdelse i udbetalinger fra erhvervsudygtighedsforsikring07-03-10LønindeholdelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.190.LSRForeningers skattepligt efter selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven07-03-10SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.189.LSRFradrag for tab på indretning af lejede lokaler ved afståelse til uafhængige parter07-03-10Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.188.LSRIndeholdelsespligt af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - arbejdsudleje eller entreprise - udenlandsk arbejdskraft07-03-10Udenlandsk arbejdskraft + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Indeholdelses- og registreringspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.187.LSRSelvejende institution ikke længere omfattet af fondsloven - efterbeskatning af hensættelser07-03-10SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.186.LSRMomsregistrering - skoles udlejning af springhal07-03-10MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.185.LSRTilbagebetaling af aconto- og udbytteskatter07-03-10SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.184.SRMultimediebeskatning, Pc, telefon, mobil internetforbindelse04-03-10Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.183.SRArbejdsgiverbetalt befordring, befordringsfradrag og fradrag for kost og logi04-03-10Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.182.SRSkattefri rejsegodtgørelse, rejsereglerne04-03-10Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.181.SRMultimediebeskatning, Pc, arbejdsgivers kontrol af multimedier04-03-10Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.180.SRMultimediebeskatning, arbejdsmobil til rådighed, opdeling af regning i privat og erhverv04-03-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.179.SRMultimediebeskatning, mobilt bredbåndsabonnement med alarmsystem04-03-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.178.SRMultimediebeskatning, Pc, telefon, mobil internetforbindelse04-03-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.177.ØLRRejse og kursusudgifter - udland - medarbejdende ægtefælles deltagelse04-03-10Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.176.BRForrentning af renter - nedsættelse af skatteansættelse04-03-10SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.175.SRFraflytterskat på anparter - udlån04-03-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.174.HRPersonalegoder - fri kost - indberetningspligt - tidsbegrænset ansættelse - fast arbejdssted04-03-10Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.173.SKATMomsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje - styresignal04-03-10Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.172.BRFradrag - kapitaltilskud til datterselskab - transfer pricing04-03-10Transfer pricing + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.171.SRMultimediebeskatning, hjemmehjælperes brug af PDA´er03-03-10Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.170.SRSuccession - ægtefæller/søskende - fast ejendom03-03-10Personlig indkomst + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.169.BRPeriodisering af indtægter - fradrag - advokat og revisorudgifter - skyldige omkostninger02-03-10Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.168.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - ophold 4 måneder - tilbageflytning tidligere bopæl - salgsbestræbelser02-03-10EjendomsskatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.167.ØLRGaver - ophævelse af samliv - ugifte02-03-10Arv og gaverDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.166.HREjendomsavance - sommerhusreglen - salg af ejerlejlighed - ikke udelukkende anvendt som fritidsbolig - bopælspligt02-03-10EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.165.VLRPersonalegode - rejse til New York - personalearrangement - social og turistmæssig karakter - værdiansættelse02-03-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.164.SRMedarbejderobligationsordning - kontantlønsnedgang - ordning afbrudt efter 11 måneder02-03-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.163.SRLeasing af køretøjer - Registreringsafgift - Afvisning02-03-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.162.SKATKantinemåltider med arbejdsgivertilskud - personalegoder - vejledende værdier - styresignal02-03-10Personlig indkomstStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.161.LSROpgørelse af anskaffelsessum for jordparcel ved afståelse af vindmølle02-03-10EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.160.VLRKonvertible obligationer - genoptagelse02-03-10Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.159.VLRStraffesag - momssvig - udeholdt omsætning - import af biler - forældelse - bilagsmaterialet bortkommet02-03-10StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.158.SRForening - kongres - uddeling - almennyttigt formål - leverance mod vederlag - momsfritaget01-03-10Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.157.SKATÆndring af praksis som følge af sag C-150/08, Siebrand - styresignal01-03-10Øl, vin, spiritus og mineralvand + TariferingStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.156.LSRFradrag for bonus i form af udgifter til fantomaktier - bindende svar (SKM2008.709.SR)01-03-10Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.155.LSRMomspligt - personlig clairvoyance01-03-10MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.154.LSRBehandling af fremført underskud - ansættelse af genbeskatningssaldo01-03-10SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.153.SRFagligt selskab delvist momspligtig af kontingentbetalinger01-03-10MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.152.SRYdelser leveres af frimenighedspræst fritaget for moms01-03-10MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.151.ØLROmstrukturering - spaltning - driftsomkostninger - advokat og revisorudgifter - salgsomkostninger - tilskud26-02-10Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.150.VLRUdlæg - salg af bil - proforma26-02-10UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.149.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist26-02-10EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.148.SKATBeskatning af investorer i Phoenix Kapitaldienst GmbH - genoptagelse - Styresignal24-02-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.147.SRSplitleasing - ej beskatning af fri bil24-02-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.146.SRBeskatning af ulykkeforsikringer tegnet af regioner24-02-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.145.SRKautionsstillelse i forhold til helejet datterselskab - kooperationsbeskatning24-02-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.144.SRPhoenix Kapitaldienst GmbH - fiktive tilskrivninger - tab på fordring24-02-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.143.SROverdragelse af fast ejendom - resolutive betingelser24-02-10ErhvervsejendommeBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.142.SRStruktureret fordring24-02-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.141.SROmkvalificering af dividende til løn, skattepligt til Danmark24-02-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.140.SROmkvalificering af dividende til løn, skattepligt til Letland24-02-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.139.SRVandværk kvalificeres som forening24-02-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.138.SROptikeres salg af synsprøver anset for momsfritaget behandling24-02-10Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.137.SKATDen momsmæssige behandling af spillehallers ydelser i forbindelse med spil på spilleautomater - præcisering - Styresignal24-02-10Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Lønsumsafgiftspligt og registreringStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.136.BRAktieavancebeskatning - tab på aktier - fradrag23-02-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.135.BRRentefiksering - lån til selskab18-02-10Transfer pricingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.134.ØLRTranfer Pricing - den forlængede ligningsfrist - kontrollerede transaktioner18-02-10Transfer pricingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.133.SRPersonalegoder, kursusudgifter, kontantlønsnedgang17-02-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.132.BRMaskeret udbytte - hovedanpartshaver - udeholdt omsætning - samlever direktør og daglig leder17-02-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.131.ØLRSkønsmæssig ansættelse - lavt privatforbrug - spillegevinster - forlængelse af ligningsfrist - forventningsprincippet17-02-10Personlig indkomst + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.130.BRSkønsmæssig ansættelse - privatforbrugsopgørelse - lån til selskab - salg af mobilt sommerhus - dokumentationskrav17-02-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.129.VLRStudierejse til Paris - koncerndirektør ledsaget af samleverske - bilforhandlerrejse17-02-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.128.VLREjendomsvurdering - genoptagelse - årsregulering17-02-10EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.127.ØLREjendomssalg - parcelhusreglen - enfamilieshus - del anvendt beboelse - del anvendt fritidsformål17-02-10EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.126.ØLRUdlæg - guldkæde - ejerforhold - lån fra nevø - forhåndsformodning17-02-10UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.125.ØLRUdlæg - guldkæde - ejerforhold - lån fra kammerat - forhåndsformodning17-02-10UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.124.ØLRMaskeret udlodning - ejendomssalg til hovedaktionær16-02-10EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.123.HRSkattearrangement - renteudgifter16-02-10Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.122.VLRSkønsmæssig ansættelse - indtægt fra kursusvirksomhed - mangelfuldt regnskabsmateriale - sammenblanding indtægt - ApS og personlig virksomhed16-02-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.121.ØLRKære af gældssanering16-02-10Eftergivelse og gældssaneringKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.120.BRSommerhusudlejning - regnskabsmæssig opgørelse af overskud - fradrag for el - periode ikke udlejet11-02-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.119.BRDriftsomkostninger - fradrag - betalt erstatningsbeløb - advokatomkostninger - ophævelse af erhvervslejemål10-02-10Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.118.BRMaskeret udlodning - mellemregning - ejendomssalg10-02-10Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.117.SRMultimediebeskatning, mobiltelefon, mobilt bredbånd08-02-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.116.BRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedaktionær - fornøden kontrol - bevisbyrde - hjemvisning05-02-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.115.SREjendomsavancebeskatning - ejerlejlighed - fritidsbolig05-02-10EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.114.SRMultimediebeskatning, ej dispensation for PC og ADSL-forbindelse05-02-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.113.SRMultimediebeskatning, mobiltelefon05-02-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.112.SRMultimediebeskatning, bærbar PC og mobiltelefon05-02-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.111.SRMultimediebeskatning, refusion af udgifter til bredbåndsforbindelse05-02-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.110.SRVirksomhedsordningen - valutaswap05-02-10Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.109.VLRErhvervsmæssig virksomhed - stutteri og landbrug - omlægning - syn og skøn05-02-10Virksomheder + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.108.BREkstraordinær genoptagelse05-02-10Andet om momsDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.107.VLRStraffesag - overtrædelse af momsloven - kredittagning05-02-10StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.106.ØLRFogedrettens kompetence05-02-10UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.105.BRUdlæg - bankkonto - 2 kontohavere05-02-10UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.104.SRMultimediebeskatning, fagforening03-02-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.103.LSRGenerel henvendelse - afvisning af klage til Landsskatteretten03-02-10EjendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.102.LSREftergivelse af offentlig gæld03-02-10Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.101.SRGenanbringelse i Frankrig - udlejningsvirksomhed.03-02-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.100.SREkspropriation - cykelsti02-02-10EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.99.SRMultimediebeskatning- Mobiltelefon og bærbar PC02-02-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.98.SRMultimediebeskatning, Computer samt mobiltelefon til rådighed02-02-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.97.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - fejl i BBR02-02-10EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.96.LSRSelvangivet hævet opsparet overskud02-02-10Indberetning, regulering og efterangivelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.95.SRGældskonvertering - samlet ordning - småkrav02-02-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.94.LSRLempelse efter ligningslovens § 33 A02-02-10Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.93.LSRPrivat anvendelse af varebil02-02-10Motor - Indregistrering og vægtafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.92.LSRAnmodning om tilbagebetaling af kildeskat på udbytte - omgørelse af udbytteudlodning02-02-10SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.91.LSRAvance ved salg af ejendom - parcelhusreglen - bindende svar (SKM2009.137.SR)02-02-10EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.90.LSRVederlag for afløsning af uafdækket pensionstilsagn - bindende svar02-02-10Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.89.LSRMomsfritagelse - formidling af kontakt mellem europæiske/norske læger og norske kommuner/lægehuse02-02-10Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.88.LSRAnmodning om udbetaling af el- og CO2-afgift02-02-10Fradrag + Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.87.LSRInvesteringer i amerikanske olie- og gasrettigheder - opgørelse af afskrivningsgrundlag02-02-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.86.SKATInddrivelse af fordringer for kommunalt ejede forsyningsselskaber m.v. - Styresignal02-02-10Udlæg + Tvangsauktion + Lønindeholdelse + International inddrivelse + Forældelse + Eftergivelse og gældssanering + Betalingsstandsning og konkurs + Akkordordninger + Afdragsordninger og henstandStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.85.LSRMomspligt for erhvervsskoles aktivitet i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 301-02-10MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.84.SRInvesteringsselskab - kollektiv investering - antal deltagere01-02-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.83.SRMultimediebeskatning, mobiltelefon og PDA.01-02-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.82.SRMultimediebeskatning, bærbar computer, fastmonteret i montørbil.01-02-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.81.SRMultimediebeskatning, telefon til rådighed ulønnede mentorer, projekttelefon01-02-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.80.SRSkattefri rejsegodtgørelse, rejsereglerne01-02-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.79.SRMultimediebeskatning, Flere computere til rådighed, kontantlønsnedgang01-02-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.78.HRFuld skattepligt til Danmark29-01-10Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.77.VLRGenoptagelse29-01-10VirksomhederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.76.ØLRDriftsomkostninger - ventureselskaber - management fee29-01-10Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.75.BRSøgsmålsfristen29-01-10Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.74.ØLRUdlæg - afdragsordninger29-01-10Forældelse + Afdragsordninger og henstand + UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.73.SRPensionsordning - overgangsregel kollektiv overenskomst29-01-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.72.SRRatepension - ovegangsordning engangsindskud29-01-10Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.71.BRFordeling af overdragelsessum - fabriksejendom - uafhængige parter - ikke konkret modsatte interesser - grund forurenet29-01-10Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.70.HRSkattepligtig indtægt - agent - polske virksomheder - størrelse af provision - overførsler til privat konto29-01-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.69.SRSpillegevinster i selskabsform m.m.28-01-10Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Spil, lotteri, gevinster og væddemål + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.68.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende for 201028-01-10Personlig indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.67.SRÆndring af pensionsordning - tilbagevirkende kraft - PBL § 53A - udtrædelsesgodtgørelse - afgift28-01-10Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.66.SRVelgørende forening - lønsumsafgiftspligt - momspligt28-01-10Andet om lønsumsafgiftBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.65.SRHoldingkrav ved skattefri aktieombytning og efterfølgende skattefri spaltning - mellemholdingreglen - ejertidskrav og succesion i ejertid28-01-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.64.SRKontoførende investeringsforening28-01-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.63.BRFradrag køkkenleverance - driftsomkostning - driftstab - tab på fordring28-01-10Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.62.BRMoms - tab ej konstateret - momspligtig leverance28-01-10MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.61.VLRMomsfritagelse - lystyacht eller erhvervfartøj27-01-10Momsfritagelse og -godtgørelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.60.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - flere sommerboliger27-01-10EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.59.BREjendomsavance - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl - 10 måneders ophold27-01-10EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.58.SRHospice - afskrivning - lejet grund27-01-10Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.57.SROpgørelse af CFC-indkomst - fremførte underskud27-01-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.56.SRArbejdsgiverbetalt MBA i Schweiz27-01-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.55.SRGrænsehandel med biobrændsel27-01-10MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.54.SRNedsættelse af 24 måneders regel til 12 måneder i ligningslovens § 9 B27-01-10Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.53.SRSkattefri aktieombytning uden tilladelse, skattefri fusion26-01-10SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.52.BROmgørelse - salg aktier - forrentning22-01-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.51.VLRMomsmæssig behandling - slutrengøring - udlejede feriehuse - forelæggelse for EF-Domstolen22-01-10MomsgrundlagKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.50.SRAktieoptioner - fordeling af beskatningsretten20-01-10Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.49.SRCFC-fritagelse20-01-10Selskabsbeskatning