Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.6.9 om udlejning af løsøregenstande ML § 21 d, stk. 1, nr. 7.