Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.2 om kundens status og egenskab.