Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.4.2 Momsfritagelse af levering af ydelser, brændstof og forsyninger til visse luftfartøjer ML § 34, stk. 1, nr. 11 og 12.