Den del af sponsoratet, som vedrører selve reklameydelsen, anser Skattestyrelsen som hovedregel for en fuldt fradragsberettiget reklameudgift, såvel moms- som skattemæssigt.

Det kan være omtale af virksomhedens navn og logo på fx bandereklamer, siddepladser, informationstavler, hjemmesider, i programmer og avisannoncer.