Indhold

Dette afsnit handler om adgangen til at støtte ret på en uformel forhåndstilkendegivelse.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er en uformel forhåndstilkendegivelse - kendetegn og afgrænsning (A.A.4.1)
  • Forholdet til vejledningspligten og Skatteforvaltningens pligt til at give en uformel forhåndstilkendegivelse (A.A.4.2)
  • Betingelser for at støtte ret på en uformel forhåndstilkendegivelse (A.A.4.3)
  • Der må ikke være urigtige eller ændrede forudsætninger (A.A.4.4)
  • Forbehold i forhåndstilkendegivelsen (A.A.4.5)
  • Forhåndstilkendegivelser fra før enhedsforvaltningen (A.A.4.6).