Indhold

Dette afsnit handler om sagsbehandlingsreglerne på SKATs område.

Afsnittet indeholder:

  • Vejledningspligt (A.A.7.4.1)
  • Repræsentation (A.A.7.4.2)
  • Sagens oplysning - officialprincippet (A.A.7.4.3)
  • Notatpligt efter offentlighedsloven (A.A.7.4.4)
  • Høring (A.A.7.4.5)
  • Sagsfremstilling (A.A.7.4.6)
  • Begrundelse (A.A.7.4.7)
  • Meddelelse om afgørelse (A.A.7.4.8)
  • Klagevejledning i afgørelser efter forvaltningsloven (A.A.7.4.9).
  • Særlige sagsbehandlingsregler ved vurdering af fast ejendom (A.A.7.4.10)