Indhold

Dette afsnit handler om reglerne om ændring af vurdering af fast ejendom efter ejendomsvurderingsloven (EVL) og vurderingsloven (VUL).

Afsnittet indeholder:

  • Regler fra xog medx den 1. januar 2018 xtil og med den 31. oktober 2020x (A.A.8.4.1)

  • Regler til og med den 31. december 2017 (A.A.8.4.2)

  • xRegler fra og med den 1. november 2020x (A.A.8.4.3)